Thứ 3, 25/01/2022
Nhìn ra thế giới

Dữ liệu lớn hỗ trợ hiệu quả trong xây dựng chính sách tiền tệ tại các NHTW

ThS. Vũ Xuân Thanh - Nhìn ra thế giới - 21/11/2021 07:48
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xu hướng sử dụng dữ liệu lớn tại các ngân hàng trung ương (NHTW) ngày càng gia tăng. Nhiều kỹ thuật mới đã được nghiên cứu, triển khai và áp dụng, trong đó có “phân tích dữ liệu lớn” và “trí tuệ nhân tạo”. Việc sử dụng kỹ thuật mới này được kỳ vọng sẽ giúp NHTW nâng cao chất lượng phân tích, dự báo kinh tế, hoạch định chính sách thực hiện tốt hơn các chức năng quan trọng, do nâng cao được chất lượng công tác phân tích, dự báo kinh tế, hoạch định chính sách.

Công bố của Ủy ban Irving Fisher (IFC) về thống kê của NHTW tại báo cáo số 13 về kết quả điều tra tình hình sử dụng và áp dụng nguồn dữ liệu lớn tại các NHTW trên thế giới tiến hành vào năm 2020, có cập nhật kết quả điều tra 5 năm trước đó đã cho thấy nhiều thông tin đáng quan tâm.

Dữ liệu lớn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của NHTW, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là chính sách tiền tệ và ổn định tài chính, nghiên cứu và thống kê tiền tệ. Tuy nhiên, tốc độ đổi mới nhanh chóng trong khu vực tư nhân đã đặt ra nhiều thách thức trong việc sử dụng các nguồn dữ liệu lớn, qua đó có thể hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách của quốc gia.

Trong quá trình điều tra, IFC đã rút ra những kết luận cơ bản như: Các NHTW có tầm nhìn tổng hợp về dữ liệu lớn, bao gồm nhiều chủng loại dữ liệu khác nhau, thường có đặc điểm chung là khối lượng lớn, tốc độ cao và rất đa dạng, nhưng phải xử lý dựa trên các nền tảng công nghệ mới.

Dữ liệu lớn được sử dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ chính sách của NHTW, bao gồm phân tích và dự báo kinh tế để xây dựng chính sách tiền tệ, sử dụng dữ liệu lớn trong giám sát và điều chỉnh vi mô, tập trung vào vấn đề bảo vệ người tiêu dùng.

Đợt điều tra này cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hạ tầng công nghệ thông tin (IT) thích hợp và nguồn nhân lực. Cụ thể là, nhiều NHTW đã coi trọng các sáng kiến triển khai nền tảng dữ liệu lớn nhằm tạo thuận lợi cho việc lưu giữ và xử lý những bộ thông tin lớn và phức tạp. Tuy nhiên, tiến triển đạt được rất khác nhau, phản ánh chi phí đầu tư rất cao và phải cân xứng những yếu tố khác nhau khi theo đuổi những sáng kiến này. Các ngân hàng cũng phải tuyển dụng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, trong khi nguồn cung ứng lao động có trình độ còn nhiều hạn chế. Bên cạnh vấn đề về IT, các NHTW cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cơ sở pháp lý về sử dụng thông tin cá nhân và những vấn đề kèm theo về bảo vệ đạo đức, quyền riêng tư, tính công bằng và chính xác của các bộ dữ liệu. Chất lượng dữ liệu cũng là vấn đề, do phần lớn dữ liệu mới thu thập là của các hoạt động kinh tế - xã hội và phải sàng lọc trước khi có thể tiến hành phân tích thống kê tương ứng. Ngoài ra, một vấn đề quan trọng cần đảm bảo là các dự báo về dữ liệu lớn phải có độ chính xác cao, có thể diễn giải và mang tính đại diện, thông tin phải minh bạch. Về mặt pháp lý, yêu cầu bắt buộc là các NHTW phải giảm dần mức độ chậm trễ khi sử dụng các nguồn thông tin bí mật của các cá nhân.

Đợt điều tra đã đưa ra một số đánh giá cụ thể:

Định nghĩa tổng quan về dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn thường được xác định nghĩa bởi ba chữ V, bao gồm khối lượng lớn (high volume), tốc độ (velocity) và đa dạng (variety). Trong thực tế, khái niệm dữ liệu lớn rất phức tạp, có thể bao gồm cả những thông tin hình thành từ một số quy trình như truyền thông xã hội, các hoạt động trên mạng, nghiệp vụ tài chính, quản lý và kinh doanh. Kết quả điều tra tại các nước phát triển (AEs) và các nước mới nổi (EMEs) đã khẳng định cách nhìn tổng hợp này về dữ liệu lớn. Cụ thể, khoảng 1/3 số NHTW cho rằng, khái niệm về dữ liệu lớn chỉ bao gồm dữ liệu phi truyền thống. Trong khi đó, khoảng 2/3 số NHTW cho rằng, đa phần dữ liệu lớn là dữ liệu truyền thống, các dữ liệu thu thập vì mục đích quản lý hành chính hay giám sát/ điều chỉnh thường được coi là dữ liệu lớn về tài chính.

Kết quả điều tra cho thấy, định nghĩa tổng hợp về dữ liệu lớn thể bao gồm tất cả các bộ dữ liệu, đòi hỏi phải được phân tích dựa trên công nghệ không theo quy chuẩn. Nguyên nhân là do công nghệ thống kê truyền thống như phân tích mô tả, thống kê quy nạp (như kinh tế lượng) hay phân tích định tính (phi tham số) đối mặt với những hạn chế khi áp dụng với các bộ dữ liệu lớn. Khó khăn thậm chí lớn hơn nhiều, khi xử lý các dữ liệu thô - những dữ liệu này được lưu giữ dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh. Việc phân tích chúng đòi hỏi phải chiết xuất thông tin để tạo ra dữ liệu có cấu trúc.

Cách tiếp cận trên đây cho phép các NHTW phân biệt những phạm trù khác nhau về nguồn dữ liệu. Phạm trù thứ nhất, trên 90% số NHTW đã biên soạn những bộ dữ liệu thô (chưa cấu trúc) từ những thông tin thu thập được. Loại thông tin này (internet vạn vật) không nhất thiết phải lớn, nhưng phức tạp và không thể quản lý dễ dàng nếu dựa trên công nghệ truyền thống.

Phạm trù dữ liệu lớn thứ hai được gần 80% số NHTW sử dụng để tra cứu là những bộ dữ liệu rất lớn, thu thập được thông qua việc quan sát các cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian, bao gồm các bộ dữ liệu tài chính khổng lồ. Ngoài ra, còn những loại hình dữ liệu khác như thương hiệu mới, được thu thập trong thời gian cải cách hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo đó, các giao dịch phái sinh riêng rẽ phải gửi báo cáo đến các kho dữ liệu kinh doanh (TRs), dẫn đến việc biên soạn những cơ sở dữ liệu rất lớn với đặc điểm đa dạng và tần suất cao.

Hai phạm trù khác về bộ dữ liệu có cấu trúc được trên ¾ số NHTW đề cao. Trong số này, một phạm trù không mới, nhưng không được coi là một bộ phận của thống kê truyền thống mà các NHTW phân tích trong quá khứ. Thí dụ điển hình là các giao dịch thanh toán, khi những dữ liệu này trước đây chỉ được thu thập vì mục tiêu theo dõi thị trường. Trong những năm gần đây, các NHTW đã cố gắng nâng cao chất lượng sử dụng loại dữ liệu này trong hoạt động phân tích kinh tế. Phạm trù chuyên biệt thứ hai liên quan đến các bộ dữ liệu chéo, dành riêng cho việc theo dõi mối quan tâm của người dân, được thu thập với đặc điểm đa dạng tại cùng một thời điểm. Trường hợp điển hình là đăng ký tín dụng, nó tập hợp các bộ dữ liệu về cho vay ngang hàng. Mặc dù thông tin này không mới và đã được thu thập từ nhiều năm trước, nhưng các công cụ IT và công nghệ mới đã tạo thuận lợi cho quá trình phân tích.

Mối quan tâm của NHTW về dữ liệu lớn

Gần đây, dữ liệu lớn đã được các NHTW quan tâm đáng kể, nhất là so với kết quả điều tra trước đó và đang mở rộng nhanh chóng. Dữ liệu lớn là mối quan tâm đặc biệt của các NHTW AEs, và nhiều NHTW tại EMEs đang bắt kịp xu hướng này. Các NHTW sử dụng các nguồn dữ liệu rất đa dạng. Trong số này, nguồn dữ liệu chính về khu vực tư nhân là internet vạn vật. Theo đó, nhiều NHTW đã áp dụng để thu thập trực tuyến các nguồn thông tin đầu vào dưới dạng số liệu hay bản tin, những nguồn thông tin quan trọng khác thường được xử lý dựa trên nền tảng công nghệ số. Các NHTW cũng tăng cường sử dụng các bộ dữ liệu lớn về tài chính, được thu thập theo phương pháp truyền thống như thông tin có sẵn về bảng cân đối kế toán. 

Hiện nay, chủ đề dữ liệu lớn chiếm vị thế rất quan trọng trong các cuộc thảo luận chính thức tại gần 45% số NHTW, tăng từ tỷ lệ 12% vào năm 2015. Chỉ 15% số NHTW chưa quan tâm hoặc thảo luận rất ít về chủ đề này (giảm từ tỷ lệ 35% vào năm 2015). Thậm chí, mối quan tâm tăng rất nhanh trong nhóm cán bộ cấp cao của NHTW, với gần 65% số quan chức bày tỏ mối quan tâm rất lớn về dữ liệu lớn, tăng cao từ tỷ lệ dưới 10% vào năm 2015. Khoảng 70-90% số NHTW báo cáo là các cuộc thảo luận đã xử lý những vấn đề về bảo quản dữ liệu, kỹ năng IT của cán bộ, lợi ích của hạ tầng IT (phần cứng và phần mềm), đánh giá dữ liệu, vấn đề tổ chức và pháp lý. Trái lại, việc mô phỏng chiến lược dữ liệu và những vấn đề về an ninh mạng không phải là chủ đề nổi bật trong chương trình nghị sự.

Tuy nhiên, sự khác biệt này tùy thuộc phần nào vào trình độ phát triển kinh tế. Gần 2/3 số NHTW tại các AES coi các cuộc thảo luận dữ liệu lớn có tầm quan trọng đặc biệt, trong khi 50% số NHTW tại EMEs chỉ coi là đóng vai trò bình thường. Tại AEs, ba chủ đề được tập trung thảo luận là cách thức quản lý dữ liệu, nguồn nhân lực và lợi ích của hạ tầng. Trái lại, thảo luận tại EMEs tập trung chủ yếu vào hạ tầng và lợi ích của dữ liệu. Sự khác biệt này có thể phản ánh những giai đoạn phát triển khác nhau về dữ liệu lớn tại các NHTW. Trong khi phần lớn các NHTW tại AEs tập trung vào việc khai thác dữ liệu, một số NHTW tại EMEs vẫn chật vật trong việc tìm kiếm cách tiếp cận cơ bản các dữ liệu lớn.

Tình hình sử dụng dữ liệu lớn tại NHTW

Xu hướng sử dụng dữ liệu lớn tại các NHTW ngày càng tăng cao, với khoảng 80% số ngân hàng đang sử dụng đều đặn các nguồn dữ liệu lớn, tăng từ tỷ lệ 30% trong 5 năm trước đó. Thực tế cho thấy, khoảng 50% số NHTW chỉ sử dụng vì mục đích thăm dò, như tiến hành các dự án thử nghiệm. Tuy nhiên, 1/3 số NHTW đã sử dụng dữ liệu lớn vào việc xây dựng nghiệp vụ và chính sách không chính thức. Việc sử dụng dữ liệu lớn trở nên thường xuyên tại NHTW các nước phát triển, trong khi khoảng 1/5 số NHTW tại EMEs chưa hề sử dụng thông tin dữ liệu lớn.

Khoảng 3/4 số NHTW đã sử dụng dữ liệu lớn làm dữ liệu đầu vào trong các nghiên cứu kinh tế, 60% NHTW khai thác những thông tin này vào việc hỗ trợ ổn định tài chính hỗ trợ kỹ thuật (cho các cơ quan giám sát tài chính) và điều chỉnh kỹ thuật liên quan đến vấn đề tài chính vi mô cũng như biên soạn thống kê (nhằm tạo thuận lợi cho việc tuân thủ các quy định điều chỉnh).

Về tổng thể, dữ liệu lớn được sử dụng thường xuyên hơn tại AEs (95%), so với khoảng 80% NHTW tại EMEs, tập trung vào hai lĩnh vực chính là chính sách tiền tệ và ổn định tài chính. Trong khi đó, việc sử dụng dữ liệu lớn cho mục đích biên soạn thống kê được báo cáo là chiếm tỷ lệ tương đương nhau giữa các NHTW tại AEs và EMEs.
 

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 6/2021

Theo (Nguồn: Ngân hàng Thanh toán quốc tế)
Copy Link

Gửi bình luận
(0) Bình luận

VNFIN Lead bổ sung VND, nâng tỷ trọng TCB, VPB, SSI trong kỳ quý I/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý I/2022. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/2 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 28/1.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới ở mức 62,6 triệu đồng/lượng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, ngày 25/1/2022, giá vàng SJC đồng loạt tăng thêm 400-500 nghìn đồng/lượng, với giá bán ra lên mức 62,6 triệu đồng/lượng. Đây là kỷ lục mới của vàng trong nước.

Ngành du lịch đang có những tín hiệu khởi sắc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các doanh nghiệp du lịch đang kỳ vọng vào một khởi đầu lạc quan trong mùa Tết năm nay cho ngành du lịch.

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan đến thành lập và hoạt động ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/1/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 43/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Kinh tế Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 11 năm nhờ xuất khẩu bùng nổ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp làn sóng dịch bệnh, năm 2021, GDP của Hàn Quốc ghi nhận tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 11 năm nhờ xuất khẩu kỷ lục.

Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một trong những quy định mới của Thông tư về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo là quy định người đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai số định danh cá nhân, thay vì phải kê khai một số trường thông tin.

HSBC cam kết thu xếp 12 tỷ USD tài trợ phát triển bền vững tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm hỗ trợ các mục tiêu khí hậu và cam kết của Chính phủ Việt Nam tại hội nghị COP26, đặc biệt mục tiêu chuyển đổi thành nền kinh tế đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) công bố cam kết thu xếp nguồn vốn lên tới 12 tỷ USD tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho các dự án bền vững của Việt Nam và các doanh nghiệp tại Việt Nam cho đến năm 2030.

Mẫu xe MG5 sẽ ra mắt vào đầu tháng 3/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo một số nguồn tin, MG Việt Nam sẽ chính thức ra mắt mẫu xe mới với tên gọi MG5 hoàn toàn mới vào đầu tháng 3/2022. Đây là thế hệ mới của MG5 đã từng xuất hiện tại Việt Nam cách đây vài năm.

VietinBank và Manulife Việt Nam chính thức kích hoạt thỏa thuận hợp tác độc quyền 16 năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Manulife Việt Nam vừa chính thức ra mắt và phát động kinh doanh theo thỏa thuận hợp tác độc quyền kéo dài 16 năm.

Nhiệt điện Phả Lại PPC: Lợi nhuận ảm đạm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 (chưa kiểm toán).

IFC, LeapFrog Investments và DEG đầu tư 165 triệu USD vào HDBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/1/2022, khi Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế trong bối cảnh COVID-19, IFC, Quỹ Đầu tư LeapFrog Investments, và DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft đã đầu tư 165 triệu USD vào trái phiếu chuyển đổi cấp 2 do Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) phát hành.

HSBC được The Asset vinh danh là Ngân hàng Toàn cầu tốt nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa được The Asset vinh danh là Ngân hàng Toàn cầu tốt nhất Việt Nam 2021, ngân hàng tư vấn cho vay tốt nhất tại Việt Nam 2021, Giao dịch Trái phiếu liên kết xuất sắc nhất Việt Nam 2021 và Giao dịch vay hợp vốn xuất sắc nhất Việt Nam 2021.

LienVietPostBank chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 24/01/2022, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chính thức chào bán 24.414.295 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng và nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.

Những điều cần biết khi giao dịch cuối năm qua máy ATM

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối năm là dịp nhiều người có nhu cầu giao dịch qua máy ATM. Để giúp người dân hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của máy ATM cũng như những chuẩn bị của ngân hàng cho dịp cuối năm, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm xử lí tiền mặt tại Hà Nội của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

VNFIN Lead bổ sung VND, nâng tỷ trọng TCB, VPB, SSI trong kỳ quý I/2022

Thị trường - Quỳnh Dương - 18:00 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý I/2022. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/2 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 28/1.

Tai nghe Vivo TWS 2: Giá dưới 2 triệu đồng, pin 29 giờ

Công nghệ - Thế Dương - 16:47 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vivo TWS 2 là một chiếc tai nghe không dây có mức giá rẻ tuy nhiên lại hỗ trợ nhiều tính năng cao cấp, đặc biệt là khả năng chống ồn chủ động.

Đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nhâm Dần 2022

Hoạt động ngân hàng - P.V - 16:14 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 396/NHNN-VP đề nghị các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới ở mức 62,6 triệu đồng/lượng

Thị trường - Thanh Hải - 16:06 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, ngày 25/1/2022, giá vàng SJC đồng loạt tăng thêm 400-500 nghìn đồng/lượng, với giá bán ra lên mức 62,6 triệu đồng/lượng. Đây là kỷ lục mới của vàng trong nước.

Ngành du lịch đang có những tín hiệu khởi sắc

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Ngọc - 14:48 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các doanh nghiệp du lịch đang kỳ vọng vào một khởi đầu lạc quan trong mùa Tết năm nay cho ngành du lịch.

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan đến thành lập và hoạt động ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 14:41 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/1/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 43/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Khởi tố cựu Giám đốc Công ty ASA do thao túng cổ phiếu

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:30 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thông tin, đơn vị đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu Công ty cổ phần liên doanh SANA WMT (nay là Công ty cổ phần ASA, mã chứng khoán ASA).

Ứng dụng điện toán đám mây trong hoạt động ngân hàng

Nhìn ra thế giới - ThS. Lê Thị Anh Quyên - 14:26 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với sự trỗi dậy của các công nghệ mới bao gồm blockchain, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, sinh trắc học,... thì điện toán đám mây là một trong những chủ đề được thảo luận rộng rãi nhất hiện nay. Điện toán đám mây đang trở thành cách lý tưởng để cung cấp ứng dụng cho các ngân hàng và là giải pháp ưu tiên để mở rộng cơ sở hạ tầng hoặc tung ra sản phẩm mới. Điện toán đám mây được cho là ​​sẽ thay đổi ngành ngân hàng theo những cách sâu sắc trong thời gian tới.

Kinh tế Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 11 năm nhờ xuất khẩu bùng nổ

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 14:23 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp làn sóng dịch bệnh, năm 2021, GDP của Hàn Quốc ghi nhận tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 11 năm nhờ xuất khẩu kỷ lục.

HSBC cam kết thu xếp 12 tỷ USD tài trợ phát triển bền vững tại Việt Nam

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Ngô Hải - 13:30 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm hỗ trợ các mục tiêu khí hậu và cam kết của Chính phủ Việt Nam tại hội nghị COP26, đặc biệt mục tiêu chuyển đổi thành nền kinh tế đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) công bố cam kết thu xếp nguồn vốn lên tới 12 tỷ USD tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho các dự án bền vững của Việt Nam và các doanh nghiệp tại Việt Nam cho đến năm 2030.

Đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Kết nối - T.H - 11:53 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Mẫu xe MG5 sẽ ra mắt vào đầu tháng 3/2022

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 11:04 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo một số nguồn tin, MG Việt Nam sẽ chính thức ra mắt mẫu xe mới với tên gọi MG5 hoàn toàn mới vào đầu tháng 3/2022. Đây là thế hệ mới của MG5 đã từng xuất hiện tại Việt Nam cách đây vài năm.

Cổ phiếu giảm mạnh, Netflix sẽ phải đối mặt với khó khăn tăng trưởng và cạnh tranh vào năm 2022

Nhìn ra thế giới - Minh Ngọc - 11:00 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ mới hai tháng trước, cổ phiếu của Netflix (NFLX) đạt tới mức cao nhất mọi thời đại, nay đã rơi xuống 41%. Lượng người đăng ký Netflix giảm mạnh.

Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo

Các Hiệp hội ngành, nghề - T.H - 10:55 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một trong những quy định mới của Thông tư về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo là quy định người đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai số định danh cá nhân, thay vì phải kê khai một số trường thông tin.

VietinBank và Manulife Việt Nam chính thức kích hoạt thỏa thuận hợp tác độc quyền 16 năm

Tin hội viên - S.A - 10:51 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Manulife Việt Nam vừa chính thức ra mắt và phát động kinh doanh theo thỏa thuận hợp tác độc quyền kéo dài 16 năm.

Dấu hiệu nhận biết các hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Công nghệ - M.H - 10:49 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm mới Nhâm Dần cận kề, trong khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên người dân có xu hướng mua sắm Tết trực tuyến. Tuy nhiên điều này cũng là 'cơ hội' cho các tội phạm công nghệ cao lừa đảo.

Lệnh của Chủ tịch nước về công bố luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất

Tin tức - Thanh Hải - 10:25 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.

Nhiệt điện Phả Lại PPC: Lợi nhuận ảm đạm

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:10 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 (chưa kiểm toán).

Những số liệu thú vị về thanh toán không tiền mặt ở UAE

Công nghệ - Minh Minh - 10:09 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một khảo sát mới đây của Visa cho thấy, hơn 2/3 người tiêu dùng UAE (68%) nói rằng họ đã hủy bỏ mua hàng vì thanh toán kỹ thuật số không được chấp nhận. Và gần như tất cả (99%) doanh nghiệp nhỏ ở UAE cho rằng họ 'sống sót' qua đại dịch là nhờ thương mại điện tử.

Lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:30 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/01/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các TCTD do Nhà nước chỉ định.

IFC, LeapFrog Investments và DEG đầu tư 165 triệu USD vào HDBank

Tin hội viên - Thanh Hải - 09:30 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/1/2022, khi Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế trong bối cảnh COVID-19, IFC, Quỹ Đầu tư LeapFrog Investments, và DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft đã đầu tư 165 triệu USD vào trái phiếu chuyển đổi cấp 2 do Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) phát hành.

HSBC được The Asset vinh danh là Ngân hàng Toàn cầu tốt nhất Việt Nam

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 09:02 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa được The Asset vinh danh là Ngân hàng Toàn cầu tốt nhất Việt Nam 2021, ngân hàng tư vấn cho vay tốt nhất tại Việt Nam 2021, Giao dịch Trái phiếu liên kết xuất sắc nhất Việt Nam 2021 và Giao dịch vay hợp vốn xuất sắc nhất Việt Nam 2021.

Bỏ doanh thu ngoài sổ sách, Giám đốc Trung tâm LPSD bị xét xử vì trốn thuế

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:00 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/1, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xử phạt cựu giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững – viết tắt là LPSD) mức án 5 năm tù giam về tội Trốn thuế.

Kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém, thi công chậm tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Các Hiệp hội ngành, nghề - V.Hiệu - 08:30 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một trong các nội dung quan trọng trong Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 24/1/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lập Tổ công tác chuẩn bị phương án đầu tư đường Vành đai 3, 4 TP. Hồ Chí Minh

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:25 25/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/1/2021, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 21/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về Dự án đường Vành đai 3 và Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO