Thứ 7, 20/08/2022
Nhìn ra thế giới

Dữ liệu lớn hỗ trợ hiệu quả trong xây dựng chính sách tiền tệ tại các NHTW

ThS. Vũ Xuân Thanh - Nhìn ra thế giới - 21/11/2021 07:48
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xu hướng sử dụng dữ liệu lớn tại các ngân hàng trung ương (NHTW) ngày càng gia tăng. Nhiều kỹ thuật mới đã được nghiên cứu, triển khai và áp dụng, trong đó có “phân tích dữ liệu lớn” và “trí tuệ nhân tạo”. Việc sử dụng kỹ thuật mới này được kỳ vọng sẽ giúp NHTW nâng cao chất lượng phân tích, dự báo kinh tế, hoạch định chính sách thực hiện tốt hơn các chức năng quan trọng, do nâng cao được chất lượng công tác phân tích, dự báo kinh tế, hoạch định chính sách.

Công bố của Ủy ban Irving Fisher (IFC) về thống kê của NHTW tại báo cáo số 13 về kết quả điều tra tình hình sử dụng và áp dụng nguồn dữ liệu lớn tại các NHTW trên thế giới tiến hành vào năm 2020, có cập nhật kết quả điều tra 5 năm trước đó đã cho thấy nhiều thông tin đáng quan tâm.

Dữ liệu lớn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của NHTW, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là chính sách tiền tệ và ổn định tài chính, nghiên cứu và thống kê tiền tệ. Tuy nhiên, tốc độ đổi mới nhanh chóng trong khu vực tư nhân đã đặt ra nhiều thách thức trong việc sử dụng các nguồn dữ liệu lớn, qua đó có thể hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách của quốc gia.

Trong quá trình điều tra, IFC đã rút ra những kết luận cơ bản như: Các NHTW có tầm nhìn tổng hợp về dữ liệu lớn, bao gồm nhiều chủng loại dữ liệu khác nhau, thường có đặc điểm chung là khối lượng lớn, tốc độ cao và rất đa dạng, nhưng phải xử lý dựa trên các nền tảng công nghệ mới.

Dữ liệu lớn được sử dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ chính sách của NHTW, bao gồm phân tích và dự báo kinh tế để xây dựng chính sách tiền tệ, sử dụng dữ liệu lớn trong giám sát và điều chỉnh vi mô, tập trung vào vấn đề bảo vệ người tiêu dùng.

Đợt điều tra này cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hạ tầng công nghệ thông tin (IT) thích hợp và nguồn nhân lực. Cụ thể là, nhiều NHTW đã coi trọng các sáng kiến triển khai nền tảng dữ liệu lớn nhằm tạo thuận lợi cho việc lưu giữ và xử lý những bộ thông tin lớn và phức tạp. Tuy nhiên, tiến triển đạt được rất khác nhau, phản ánh chi phí đầu tư rất cao và phải cân xứng những yếu tố khác nhau khi theo đuổi những sáng kiến này. Các ngân hàng cũng phải tuyển dụng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, trong khi nguồn cung ứng lao động có trình độ còn nhiều hạn chế. Bên cạnh vấn đề về IT, các NHTW cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cơ sở pháp lý về sử dụng thông tin cá nhân và những vấn đề kèm theo về bảo vệ đạo đức, quyền riêng tư, tính công bằng và chính xác của các bộ dữ liệu. Chất lượng dữ liệu cũng là vấn đề, do phần lớn dữ liệu mới thu thập là của các hoạt động kinh tế - xã hội và phải sàng lọc trước khi có thể tiến hành phân tích thống kê tương ứng. Ngoài ra, một vấn đề quan trọng cần đảm bảo là các dự báo về dữ liệu lớn phải có độ chính xác cao, có thể diễn giải và mang tính đại diện, thông tin phải minh bạch. Về mặt pháp lý, yêu cầu bắt buộc là các NHTW phải giảm dần mức độ chậm trễ khi sử dụng các nguồn thông tin bí mật của các cá nhân.

Đợt điều tra đã đưa ra một số đánh giá cụ thể:

Định nghĩa tổng quan về dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn thường được xác định nghĩa bởi ba chữ V, bao gồm khối lượng lớn (high volume), tốc độ (velocity) và đa dạng (variety). Trong thực tế, khái niệm dữ liệu lớn rất phức tạp, có thể bao gồm cả những thông tin hình thành từ một số quy trình như truyền thông xã hội, các hoạt động trên mạng, nghiệp vụ tài chính, quản lý và kinh doanh. Kết quả điều tra tại các nước phát triển (AEs) và các nước mới nổi (EMEs) đã khẳng định cách nhìn tổng hợp này về dữ liệu lớn. Cụ thể, khoảng 1/3 số NHTW cho rằng, khái niệm về dữ liệu lớn chỉ bao gồm dữ liệu phi truyền thống. Trong khi đó, khoảng 2/3 số NHTW cho rằng, đa phần dữ liệu lớn là dữ liệu truyền thống, các dữ liệu thu thập vì mục đích quản lý hành chính hay giám sát/ điều chỉnh thường được coi là dữ liệu lớn về tài chính.

Kết quả điều tra cho thấy, định nghĩa tổng hợp về dữ liệu lớn thể bao gồm tất cả các bộ dữ liệu, đòi hỏi phải được phân tích dựa trên công nghệ không theo quy chuẩn. Nguyên nhân là do công nghệ thống kê truyền thống như phân tích mô tả, thống kê quy nạp (như kinh tế lượng) hay phân tích định tính (phi tham số) đối mặt với những hạn chế khi áp dụng với các bộ dữ liệu lớn. Khó khăn thậm chí lớn hơn nhiều, khi xử lý các dữ liệu thô - những dữ liệu này được lưu giữ dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh. Việc phân tích chúng đòi hỏi phải chiết xuất thông tin để tạo ra dữ liệu có cấu trúc.

Cách tiếp cận trên đây cho phép các NHTW phân biệt những phạm trù khác nhau về nguồn dữ liệu. Phạm trù thứ nhất, trên 90% số NHTW đã biên soạn những bộ dữ liệu thô (chưa cấu trúc) từ những thông tin thu thập được. Loại thông tin này (internet vạn vật) không nhất thiết phải lớn, nhưng phức tạp và không thể quản lý dễ dàng nếu dựa trên công nghệ truyền thống.

Phạm trù dữ liệu lớn thứ hai được gần 80% số NHTW sử dụng để tra cứu là những bộ dữ liệu rất lớn, thu thập được thông qua việc quan sát các cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian, bao gồm các bộ dữ liệu tài chính khổng lồ. Ngoài ra, còn những loại hình dữ liệu khác như thương hiệu mới, được thu thập trong thời gian cải cách hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo đó, các giao dịch phái sinh riêng rẽ phải gửi báo cáo đến các kho dữ liệu kinh doanh (TRs), dẫn đến việc biên soạn những cơ sở dữ liệu rất lớn với đặc điểm đa dạng và tần suất cao.

Hai phạm trù khác về bộ dữ liệu có cấu trúc được trên ¾ số NHTW đề cao. Trong số này, một phạm trù không mới, nhưng không được coi là một bộ phận của thống kê truyền thống mà các NHTW phân tích trong quá khứ. Thí dụ điển hình là các giao dịch thanh toán, khi những dữ liệu này trước đây chỉ được thu thập vì mục tiêu theo dõi thị trường. Trong những năm gần đây, các NHTW đã cố gắng nâng cao chất lượng sử dụng loại dữ liệu này trong hoạt động phân tích kinh tế. Phạm trù chuyên biệt thứ hai liên quan đến các bộ dữ liệu chéo, dành riêng cho việc theo dõi mối quan tâm của người dân, được thu thập với đặc điểm đa dạng tại cùng một thời điểm. Trường hợp điển hình là đăng ký tín dụng, nó tập hợp các bộ dữ liệu về cho vay ngang hàng. Mặc dù thông tin này không mới và đã được thu thập từ nhiều năm trước, nhưng các công cụ IT và công nghệ mới đã tạo thuận lợi cho quá trình phân tích.

Mối quan tâm của NHTW về dữ liệu lớn

Gần đây, dữ liệu lớn đã được các NHTW quan tâm đáng kể, nhất là so với kết quả điều tra trước đó và đang mở rộng nhanh chóng. Dữ liệu lớn là mối quan tâm đặc biệt của các NHTW AEs, và nhiều NHTW tại EMEs đang bắt kịp xu hướng này. Các NHTW sử dụng các nguồn dữ liệu rất đa dạng. Trong số này, nguồn dữ liệu chính về khu vực tư nhân là internet vạn vật. Theo đó, nhiều NHTW đã áp dụng để thu thập trực tuyến các nguồn thông tin đầu vào dưới dạng số liệu hay bản tin, những nguồn thông tin quan trọng khác thường được xử lý dựa trên nền tảng công nghệ số. Các NHTW cũng tăng cường sử dụng các bộ dữ liệu lớn về tài chính, được thu thập theo phương pháp truyền thống như thông tin có sẵn về bảng cân đối kế toán. 

Hiện nay, chủ đề dữ liệu lớn chiếm vị thế rất quan trọng trong các cuộc thảo luận chính thức tại gần 45% số NHTW, tăng từ tỷ lệ 12% vào năm 2015. Chỉ 15% số NHTW chưa quan tâm hoặc thảo luận rất ít về chủ đề này (giảm từ tỷ lệ 35% vào năm 2015). Thậm chí, mối quan tâm tăng rất nhanh trong nhóm cán bộ cấp cao của NHTW, với gần 65% số quan chức bày tỏ mối quan tâm rất lớn về dữ liệu lớn, tăng cao từ tỷ lệ dưới 10% vào năm 2015. Khoảng 70-90% số NHTW báo cáo là các cuộc thảo luận đã xử lý những vấn đề về bảo quản dữ liệu, kỹ năng IT của cán bộ, lợi ích của hạ tầng IT (phần cứng và phần mềm), đánh giá dữ liệu, vấn đề tổ chức và pháp lý. Trái lại, việc mô phỏng chiến lược dữ liệu và những vấn đề về an ninh mạng không phải là chủ đề nổi bật trong chương trình nghị sự.

Tuy nhiên, sự khác biệt này tùy thuộc phần nào vào trình độ phát triển kinh tế. Gần 2/3 số NHTW tại các AES coi các cuộc thảo luận dữ liệu lớn có tầm quan trọng đặc biệt, trong khi 50% số NHTW tại EMEs chỉ coi là đóng vai trò bình thường. Tại AEs, ba chủ đề được tập trung thảo luận là cách thức quản lý dữ liệu, nguồn nhân lực và lợi ích của hạ tầng. Trái lại, thảo luận tại EMEs tập trung chủ yếu vào hạ tầng và lợi ích của dữ liệu. Sự khác biệt này có thể phản ánh những giai đoạn phát triển khác nhau về dữ liệu lớn tại các NHTW. Trong khi phần lớn các NHTW tại AEs tập trung vào việc khai thác dữ liệu, một số NHTW tại EMEs vẫn chật vật trong việc tìm kiếm cách tiếp cận cơ bản các dữ liệu lớn.

Tình hình sử dụng dữ liệu lớn tại NHTW

Xu hướng sử dụng dữ liệu lớn tại các NHTW ngày càng tăng cao, với khoảng 80% số ngân hàng đang sử dụng đều đặn các nguồn dữ liệu lớn, tăng từ tỷ lệ 30% trong 5 năm trước đó. Thực tế cho thấy, khoảng 50% số NHTW chỉ sử dụng vì mục đích thăm dò, như tiến hành các dự án thử nghiệm. Tuy nhiên, 1/3 số NHTW đã sử dụng dữ liệu lớn vào việc xây dựng nghiệp vụ và chính sách không chính thức. Việc sử dụng dữ liệu lớn trở nên thường xuyên tại NHTW các nước phát triển, trong khi khoảng 1/5 số NHTW tại EMEs chưa hề sử dụng thông tin dữ liệu lớn.

Khoảng 3/4 số NHTW đã sử dụng dữ liệu lớn làm dữ liệu đầu vào trong các nghiên cứu kinh tế, 60% NHTW khai thác những thông tin này vào việc hỗ trợ ổn định tài chính hỗ trợ kỹ thuật (cho các cơ quan giám sát tài chính) và điều chỉnh kỹ thuật liên quan đến vấn đề tài chính vi mô cũng như biên soạn thống kê (nhằm tạo thuận lợi cho việc tuân thủ các quy định điều chỉnh).

Về tổng thể, dữ liệu lớn được sử dụng thường xuyên hơn tại AEs (95%), so với khoảng 80% NHTW tại EMEs, tập trung vào hai lĩnh vực chính là chính sách tiền tệ và ổn định tài chính. Trong khi đó, việc sử dụng dữ liệu lớn cho mục đích biên soạn thống kê được báo cáo là chiếm tỷ lệ tương đương nhau giữa các NHTW tại AEs và EMEs.
 

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 6/2021

Theo (Nguồn: Ngân hàng Thanh toán quốc tế)
Copy Link

Gửi bình luận
(0) Bình luận

Cần luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của FATF trong Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tán thành sự cần thiết phải sớm sửa đổi dự Luật nhiều ý kiến chuyên gia nhấn mạnh, việc sửa đổi lần này phải luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF), khắc phục những hạn chế nội tại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế.

Đề xuất tiêu chí môi trường với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh.

Thêm 11 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay gói hỗ trợ lãi suất 2%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Xây dựng vừa có công văn 3311/BXD-QLN gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (đợt 2) đủ điều kiện vay gói hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tiến hành biểu quyết thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự cuộc họp biểu quyết tán thành. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2022.

VDSC: Ngân hàng Nhà nước đang có sự điều hành linh hoạt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhờ sự điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giúp giảm bớt áp lực từ chênh lệch lãi suất âm, lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh do VND được hút ra thông qua các hợp đồng mua USD giao ngay và tín phiếu. Kể từ cuối tháng 7, thanh khoản VND liên ngân hàng cải thiện và chênh lệch lãi suất hoán đổi USD/VND theo đó giảm xuống, giữ ở mức 0,8 - 1,2% đối với kỳ hạn qua đêm tính đến ngày 11/8.

Tổng dư nợ 6 tháng đầu năm của các công ty tài chính tiêu dùng đạt 207.135 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thông tin từ Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2022, tổng dư nợ của khối công ty tài chính tiêu dùng đạt 207.135 tỷ đồng, tăng trưởng 7,9% so với tháng 12/2021.

VNPAY “bắt tay” cùng tỉnh Thừa Thiên – Huế chuyển đổi số toàn diện

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/8, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, VNPAY - công ty Fintech hàng đầu Việt Nam chính thức "bắt tay" hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn nói chung và nền tảng ứng dụng Hue-S nói riêng.

Vietbank triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Hội nghị “Kết nối các Ngân hàng Thương mại với doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2022” do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa tổ chức, Vietbank đã cùng các ngân hàng tham dự ký kết hỗ trợ vốn với lãi suất 2% cho đại diện các doanh nghiệp du lịch tại TP Hồ Chí Minh, với tổng số tiền 635 tỷ đồng.

Xài thẻ Vietcombank Visa - bùng nổ FIFA World Cup™

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chi tiêu cùng thẻ Vietcombank Visa ngay hôm nay để có cơ hội trúng lớn - nhận chuyến đi 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người đến Qatar và xem 2 trận đấu quan trọng FIFA World Cup 2022™.

Indochina Kajima khởi công xây dựng Khách sạn Wink trung tâm Hải Phòng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 18/8, Công ty TNHH Indochina Kajima đã khởi công xây dựng Khách sạn Wink trung tâm Hải Phòng. Đây là mô hình khách sạn mới, sẽ góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ lưu trú, du lịch thành phố Hoa Phượng đỏ.

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chốt quyền tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL – sàn HOSE) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức là ngày 29/8 và thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 8/9/2022.

Trị giá 2,8 tỷ USD, Vinamilk xếp thứ hạng cao trong Top thương hiệu sữa có giá trị và mạnh nhất toàn cầu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo thường niên ngành “Thực phẩm và đồ uống” của Brand Finance 2022, thương hiệu Vinamilk đã được định giá 2,8 tỷ USD, tăng ấn tượng 18% so với năm 2021 và thăng hạng ở nhiều bảng xếp hạng lớn về giá trị và sức mạnh thương hiệu.

Viglacera tổ chức Đại hội bất thường: Tạm ứng cổ tức 10% và đầu tư vào Cộng hoà Dominica

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Viglacera (mã chứng khoán VGC) công bố thông tin về Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

Nông nghiệp BaF Việt Nam phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu để góp vốn vào các đơn vị thành viên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán BAF) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022.

VNPAY “bắt tay” cùng tỉnh Thừa Thiên – Huế chuyển đổi số toàn diện

Tin hội viên - P.V - 21:26 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/8, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, VNPAY - công ty Fintech hàng đầu Việt Nam chính thức "bắt tay" hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn nói chung và nền tảng ứng dụng Hue-S nói riêng.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa, giữ ổn định kinh tế vĩ mô

Hoạt động ngân hàng - Quỳnh Dương - 17:21 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 19/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Giải ngân kịp thời gói hỗ trợ lãi suất 2%, không hạ chuẩn tín dụng

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 16:46 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN.

Đề xuất tiêu chí môi trường với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Hải - 16:06 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh.

Vietbank triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Tin hội viên - Lưu Minh - 15:30 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Hội nghị “Kết nối các Ngân hàng Thương mại với doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2022” do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa tổ chức, Vietbank đã cùng các ngân hàng tham dự ký kết hỗ trợ vốn với lãi suất 2% cho đại diện các doanh nghiệp du lịch tại TP Hồ Chí Minh, với tổng số tiền 635 tỷ đồng.

Apple: Cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành

Công nghệ - Minh Ngọc - 15:27 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Apple khuyến cáo người dùng cập nhật phần mềm cho các thiết bị của mình sau khi phát hiện một lỗ hổng bảo mật trong hệ điều hành.

Xài thẻ Vietcombank Visa - bùng nổ FIFA World Cup™

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 14:26 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chi tiêu cùng thẻ Vietcombank Visa ngay hôm nay để có cơ hội trúng lớn - nhận chuyến đi 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người đến Qatar và xem 2 trận đấu quan trọng FIFA World Cup 2022™.

Thêm 11 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay gói hỗ trợ lãi suất 2%

Các Hiệp hội ngành, nghề - L.N - 11:31 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Xây dựng vừa có công văn 3311/BXD-QLN gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (đợt 2) đủ điều kiện vay gói hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Indochina Kajima khởi công xây dựng Khách sạn Wink trung tâm Hải Phòng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:30 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 18/8, Công ty TNHH Indochina Kajima đã khởi công xây dựng Khách sạn Wink trung tâm Hải Phòng. Đây là mô hình khách sạn mới, sẽ góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ lưu trú, du lịch thành phố Hoa Phượng đỏ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Tin tức - T.H - 11:17 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tiến hành biểu quyết thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự cuộc họp biểu quyết tán thành. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2022.

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chốt quyền tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 11:13 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL – sàn HOSE) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức là ngày 29/8 và thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 8/9/2022.

Trị giá 2,8 tỷ USD, Vinamilk xếp thứ hạng cao trong Top thương hiệu sữa có giá trị và mạnh nhất toàn cầu

Doanh nghiệp - P.V - 09:30 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo thường niên ngành “Thực phẩm và đồ uống” của Brand Finance 2022, thương hiệu Vinamilk đã được định giá 2,8 tỷ USD, tăng ấn tượng 18% so với năm 2021 và thăng hạng ở nhiều bảng xếp hạng lớn về giá trị và sức mạnh thương hiệu.

Khởi công đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội trước ngày 30/6/2023

Các Hiệp hội ngành, nghề - Hoàng Phương - 08:21 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 18/8/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Nghị quyết số 106/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tâm năm 1945 đến từ sự chuẩn bị lâu dài, chu đáo, kỹ lưỡng về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng cũng như sự sáng tạo, tài tình trong việc tạo thời cơ, nắm vững thời cơ để khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước của Đảng.

Cần luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của FATF trong Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Vấn đề - Nhận định - Lan Nguyễn - 07:00 19/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tán thành sự cần thiết phải sớm sửa đổi dự Luật nhiều ý kiến chuyên gia nhấn mạnh, việc sửa đổi lần này phải luật hóa đầy đủ các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF), khắc phục những hạn chế nội tại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế.

VDSC: Ngân hàng Nhà nước đang có sự điều hành linh hoạt

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 14:48 18/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhờ sự điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giúp giảm bớt áp lực từ chênh lệch lãi suất âm, lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh do VND được hút ra thông qua các hợp đồng mua USD giao ngay và tín phiếu. Kể từ cuối tháng 7, thanh khoản VND liên ngân hàng cải thiện và chênh lệch lãi suất hoán đổi USD/VND theo đó giảm xuống, giữ ở mức 0,8 - 1,2% đối với kỳ hạn qua đêm tính đến ngày 11/8.

IMF hỗ trợ kỹ thuật cho NHNN về kiểm toán nội bộ trên cơ sở đánh giá rủi ro

Hoạt động ngân hàng - P.V - 14:40 18/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức buổi họp Tổng kết Hỗ trợ Kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho NHNN về kiểm toán nội bộ trên cơ sở đánh giá rủi ro.

Sử dụng dữ liệu lớn của Đông Nam Á tạo ra hơn 100 tỷ USD trong lĩnh vực y tế, việc làm và bảo trợ xã hội

Công nghệ - Thanh Hải - 13:30 18/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo "Khai thác tiềm năng của dữ liệu lớn ở Đông Nam Á sau đại dịch" vừa công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đánh giá, dữ liệu lớn có tiềm năng khổng lồ trong việc đẩy nhanh phục hồi kinh tế hậu COVID-19 ở Đông Nam Á. Sử dụng dữ liệu lớn của khu vực tạo ra hơn 100 tỷ USD trong lĩnh vực y tế, việc làm và bảo trợ xã hội.

Viglacera tổ chức Đại hội bất thường: Tạm ứng cổ tức 10% và đầu tư vào Cộng hoà Dominica

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:30 18/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Viglacera (mã chứng khoán VGC) công bố thông tin về Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông bị xử phạt 210 triệu đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:31 18/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán VC3).

Thừa Thiên Huế và ADB ký biên bản ghi nhớ nhằm phát triển kinh tế bền vững và bao trùm

Kết nối - T.H - 10:07 18/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/8/2022 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Andrew Jeffries, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì sự phát triển kinh tế bền vững và bao trùm của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đan Mạch và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm

Kết nối - Thanh Thanh - 09:27 18/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 13 công ty hàng đầu trong các lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp của Đan Mạch tại Hội thảo do Đại sứ quán Đan Mạch và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NN&PTNT), Cục Thú Y và Thực Phẩm Đan Mạch và Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch tổ chức sáng 17/8 tại Hà Nội.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Vấn đề - Nhận định - Hoàng Chi - 09:20 18/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu thống kê cho biết, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đang trở thành một xu hướng mạnh mẽ tại Việt Nam._

Gói hỗ trợ lãi suất 2% đã cho vay đạt gần 4.100 tỷ đồng đối với gần 550 khách hàng

Tin tức - Thanh Hải - 08:45 18/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 17/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái họp với các Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Lựa chọn nhà thầu có năng lực cho các dự án đường bộ cao tốc

Các Hiệp hội ngành, nghề - Anh Đức - 08:13 18/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc chỉ định thầu theo đúng các quy định pháp luật, lựa chọn các nhà thầu có kinh nghiệm, có năng lực thực hiện, bảo đảm công khai minh bạch, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO