Vấn đề - Nhận định

Làm tốt công tác truyền thông để thực hiện hiệu quả đề án về kiều hối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Lệnh 24/06/2024 - 09:58

Đề án về kiều hối, với nội dung chủ yếu là phát huy vai trò kiều hối, thu hút kiều hối và sử dụng hiệu quả nguồn lực này vừa được Ban thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thông qua, ghi nhận và đánh giá. Về cơ bản đề án đã hoàn thành và đạt được mục tiêu, yêu cầu xây dựng và hoàn chỉnh nội dung. Vấn đề quan trọng tiếp theo và có ý nghĩa thực tiễn là tổ chức triển khai, phân công thực hiện. Trong đó công tác truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong hoạt động góp phần đưa các giải pháp của đề án đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả.

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và tập trung làm tốt, làm toàn diện và sáng tạo công tác truyền thông gắn với những giải pháp định hướng sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác truyền thông để thấy được vai trò của kiều hối, là nguồn lực vàng đối với phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Với bản chất là nguồn tiền của kiều bào, người lao động ở nước ngoài chuyển về gửi tặng thân nhân trong nước, nguồn vốn này khác biệt và có ưu điểm vượt trội so với các nguồn vốn khác.

Nếu nguồn vốn vay; vốn đầu tư nước ngoài… phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc hoàn trả; điều kiện vay vốn và áp lực trả nợ cùng các yếu tố khác có liên quan, thì nguồn kiều hối không chịu những tác động và yêu cầu này, vì vậy sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối, mang lại lợi ích to lớn trên nhiều phương diện: từ cá nhân, hộ gia đình đến phát triển kinh tế xã hội. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để thấy rõ vai trò, bản chất nguồn kiều hối, từ đó có biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực này không chỉ ở góc độ xã hội mà trực tiếp đối với mỗi cá nhân, người nhận và thụ hưởng kiều hối. Theo đó, giúp cho người dân có những lựa chọn và quyết định sử dụng nguồn tiền này sao cho mang lại lợi ích tối đa (sử dụng để chi tiêu; tiết kiệm; đầu tư hay đưa vào sản xuất kinh doanh…);

Thứ hai, truyền thông chính sách về kiều hối của Chính phủ, của Ngân hàng Trung ương và của UBND thành phố, đối với tất cả các đối tượng liên quan: từ kiều bào, đến người dân và các cơ quan tổ chức có liên quan. Từ đó đảm bảo thực hiện tốt chính sách kiều hối, thực hiện đúng quy định về quản lý ngoại hối và sử dụng nguồn kiều hối hiệu quả. Đặc biệt, làm tốt công tác này không chỉ thu hút kiều hối, thúc đẩy hoạt động chi trả kiều hối của các tổ chức tín dụng, các công ty kiều hối mà còn đảm bảo hoạt động này công khai minh bạch; cung cấp sản phẩm dịch vụ kiều hối thuận lợi, an toàn và hiệu quả, tiếp tục tạo niềm tin từ kiều bào, người dân và thúc đẩy hoạt động này phát triển.

Thứ ba, thông tin tuyên truyền về các giải pháp phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối. Đặc biệt là tuyên truyền về đất nước con người Việt Nam, về du lịch dịch vụ và môi trường đầu tư kinh doanh; về các dự án và công cụ tài chính, các lĩnh vực đầu tư và dự án bảo đảm an sinh xã hội… qua đó không chỉ giúp kiều bào người lao động nắm bắt thông tin kịp thời, khơi dậy lòng tự hào và yêu nước mà còn khơi dậy khát vọng phát triển, thúc đẩy đầu tư, đóng góp để xây dựng đất nước, xây dựng thành phố. Đồng thời, thông qua hoạt động tuyên truyền này, còn giúp cho người dân, người nhận kiều hối nắm bắt để sử dụng hiệu quả nguồn tiền này, qua đó thực hiện tốt giải pháp định hướng tập trung nguồn kiều hối vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kinh tế để mang lại lợi ích to lớn hơn so với các hình thức và mục đích sử dụng khác.

Thực hiện tốt công tác truyền thông với các hình thức đa dạng và sáng tạo, sẽ là giải pháp thiết thực và hiệu quả để đưa những định hướng, giải pháp của thành phố về thu hút, phát huy và sử dụng nguồn lực kiều hối cho phát triển kinh tế xã hội thành phố đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả, đảm bảo ý nghĩa mục tiêu của đề án. Làm tốt công tác này, tính thực tiễn của đề án được khẳng định và phát triển.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm tốt công tác truyền thông để thực hiện hiệu quả đề án về kiều hối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO