Vấn đề - Nhận định

Sử dụng hiệu quả nguồn lực kiều hối chính là giải pháp bền vững để thu hút kiều hối tăng trưởng

Nguyễn Đức Lệnh 22/04/2024 14:51

Ở góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, nếu nguồn kiều hối được tập trung và sử dụng hiệu quả thì tác động thúc đẩy và hỗ trợ đối với tăng trưởng nền kinh tế sẽ lớn hơn nhiều.

Kiều hối, số tiền ngoại tệ của kiều bào, của người lao động Việt Nam ở nước ngoài chuyển về, bản chất là nguồn ngoại tệ từ thu nhập, tích lũy của người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về cho, tặng thân nhân và gia đình ở trong nước. Vì vậy, việc sử dụng nguồn kiều hối này với các mục đích khác nhau như: tiêu dùng, đầu tư kinh doanh; hoặc đưa vào sản xuất trực tiếp… đều mang lại lợi ích và qua đó góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ quản trị kinh doanh, kiều hối là nguồn vốn không phải tuân thủ các điều kiện vay, nguyên tắc hoàn trả như các nguồn vốn ngoại tệ khác (như nguồn vốn vay trả nợ nước ngoài; nguồn vốn ODA; Đầu tư trực tiếp nước ngoài… ), do đó ở góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, nếu nguồn kiều hối này, được tập trung và sử dụng hiệu quả thì tác động thúc đẩy và hỗ trợ đối với tăng trưởng nền kinh tế sẽ lớn hơn nhiều và trong quá trình đó, sử dụng hiệu quả nguồn lực kiều hối sẽ là giải pháp bền vững, tác động trở lại để thu hút nguồn kiều hối tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Đơn cử, với quy mô nguồn kiều hối chuyển về hằng năm, tính riêng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bình quân 6.9 tỷ USD/năm trong 5 năm qua thì đây nguồn lực vàng cho phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, nếu phân tích theo mục đích sử dụng, nguồn ngoại tệ này có thể được người dân, người thụ hưởng sử dụng để tiêu dùng, xây dựng, sửa chữa nhà ở, mua trang thiết bị sinh hoạt và tiêu dùng; hoặc đầu tư kinh doanh; gửi tiền tiết kiệm… Quá trình này đều mang lại ý nghĩa góp phần kích thích tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, cũng như góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, nếu nguồn kiều hối này được sử dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư thì hiệu quả sẽ lớn hơn và mức độ tác động đến tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn nhiều.

Nếu đặt vấn đề về các giải pháp để tập trung nguồn kiều hối vào lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì chủ yếu phải là các giải pháp khuyến khích và tác động, thông qua vận dụng công cụ chính sách và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, Qua đó, định hướng dòng kiều hối chuyển về hằng năm được sử dụng vào lĩnh vực mang lại hiệu quả tốt nhất. Trong đó, sự phát triển của thị trường hàng hóa, thị trường bất động sản; sự phát triển du lịch dịch vụ tại khu vực đô thị và sự phát triển lĩnh vực nông nghiệp & nông thôn với các đề án cụ thể về phát triển nông nghiệp xanh, sạch; sản phẩm OCOP gắn với làng nghề truyền thống và du lịch tại vùng nông thôn… sẽ là môi trường thuận lợi để người dân và kiều bào quan tâm và tích cực tham gia, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kiều hối để phát triển sản xuất kinh doanh, mang lại thu nhâp cao hơn so với các hình thức sử dụng khác.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò định hướng của chính sách, nhằm khuyến khích người dân, người nhận kiều hối, sử dụng kiều hối tích cực vào các hoạt động đầu tư kinh doanh và phát triển kinh tế để mang lại thu nhập cao hơn, thông qua việc tạo lập môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh.

Ngoài ra, còn cần các giải pháp cụ thể và hình thức đầu tư cụ thể: tham gia góp vốn vào các HTX, doanh nghiệp; mua trái phiếu địa phương; mua nhà ở và đầu tư kinh doanh trên thị trường tài chính… Những hoạt động này không mới, song cần có định hướng, hướng dẫn và thông tin cụ thể. Đặc biệt, kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế mang lại từ sử dụng nguồn kiều hối, sẽ là yếu tố quan trọng để không chỉ khuyến khích sử dụng nguồn lực kiều hối tập trung và hiệu quả mà còn là giải pháp bền vững nhất thu hút nguồn kiều hối chuyển về tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng hiệu quả nguồn lực kiều hối chính là giải pháp bền vững để thu hút kiều hối tăng trưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO