Thứ 2, 28/11/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Thúc đẩy tài chính toàn diện: Nhìn từ hoạt động cho vay đối với hợp tác xã

TS. Nguyễn Cảnh Hiệp - Nghiên cứu - Trao đổi - 21/08/2022 15:58
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nghiên cứu chính sách tín dụng của Nhà nước đối với các hợp tác xã (HTX) trong những năm gần đây và việc triển khai chính sách này thông qua các ngân hàng thương mại.

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu chính sách tín dụng của Nhà nước đối với các hợp tác xã (HTX) trong những năm gần đây và việc triển khai chính sách này thông qua các ngân hàng thương mại. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh của các HTX thời gian qua vẫn còn hạn chế, mà nguyên nhân quan trọng bắt nguồn từ tài sản bảo đảm tiền vay và năng lực quản lý của các HTX. Trên cơ sở kết quả này, kết hợp với phân tích các mục tiêu và giải pháp liên quan đến HTX được đề cập tại Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, tác giả đề xuất một số nội dung cần thực hiện để phát triển hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng đối với các HTX nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở nước ta trong thời gian tới.

PROMOTING FINANCIAL INCLUSION: A PERSPECTIVE FROM LENDING ACITIVITIES TO COOPERATIVES

Abstract: This article studies credit policies of the State for cooperatives in recent years and the implementation of these policies through commercial banks. The research shows that accessibility to bank credit cooperatives’  of businesses is still limited, mainly due to the cooperatives’ shortage of collaterals and management capacity. Based on these findings and analysis of goals and solutions relating to cooperatives issued in the National Financial Inclusion Strategy, the author suggests some solutions to promote lending activities of banking system to cooperatives in order to improve financial inclusion in our country in the coming time.

1. Đặt vấn đề

Ngày 22/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu, bao gồm: thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm. Đối tượng được Chiến lược chú trọng những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính, trong đó bao gồm cả các HTX.

Đến thời điểm cuối năm 2020, cả nước có 25.454 HTX, với sự tham gia của 6,4 triệu thành viên. Mục tiêu đặt ra tại Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, số lượng HTX đến năm 2025 và năm 2030 sẽ tăng lên lần lượt là 35.000 và 45.000.

Trong bối cảnh đó, phát triển hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng đối với các HTX là một phần rất quan trọng trong các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện ở nước ta hiện nay. Việc làm này không chỉ có ý nghĩa mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng mà còn góp phần phổ cập các dịch vụ tài chính khác được đề cập trong Chiến lược tài chính toàn diện như thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm… cho các HTX.

2. Thực trạng cho vay của hệ thống ngân hàng đối với HTX

Ở nước ta, hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng đối với các HTX vốn được thực hiện theo quy chế chung về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành qua các thời kỳ (Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1, Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN…). Tuy nhiên, những ưu đãi đáng kể trong hoạt động cho vay đối với HTX bắt đầu được áp dụng kể từ khi chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp được Chính phủ ban hành theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP và sau đó được thay thế và bổ sung bởi Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP. Nổi bật trong chính sách này là việc các HTX có thể được vay vốn ở mức tương đối lớn để phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp mà không có bảo đảm bằng tài sản, được giảm lãi suất khi tham gia mua bảo hiểm trong nông nghiệp và được áp dụng cơ chế tháo gỡ khó khăn đặc biệt (bằng cách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoanh nợ, cho vay mới hoặc khoanh nợ, xoá nợ) khi bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay do hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Bên cạnh những ưu đãi được quy định tại các Nghị định nói trên, hoạt động cho vay đối với các HTX đặt hàng đóng mới tàu, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ hoặc cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ còn được áp dụng một số ưu đãi về về mức vốn, thời hạn, lãi suất và tài sản bảo đảm tiền vay cũng như cơ chế xử lý rủi ro được Chính phủ quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Nghị định số 89/2015/NĐ-CP. Theo đó, mức vốn cho vay đối với các HTX này có thể lên đến 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới hoặc 70% tổng giá trị nâng cấp tàu hoặc 70% chi phí cho một chuyến đi biển hoặc 70% giá trị cung cấp dịch vụ hậu cần; thời hạn cho vay có thể lên đến 16 năm đối với trường hợp đóng mới tàu vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới hoặc 11 năm đối với trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ hoặc nâng cấp tàu, trong đó năm đầu tiên chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc; lãi suất đối với các khoản vay giải ngân trước ngày 01/01/2019 để đóng mới hoặc nâng cấp tàu chỉ là 7%/năm, trong đó chủ tàu chỉ phải trả 1-3%/năm tuỳ theo mục đích sử dụng của khoản vay, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp bù.

Cùng với các ưu đãi nói trên, trong những năm qua, các HTX hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu hay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ khi vay vốn ngắn hạn tại các ngân hàng cũng được hưởng mức lãi suất ưu đãi theo chính sách chung của NHNN, thấp hơn 1-2%/năm so với mặt bằng lãi suất chung của thị trường (xem Hình 1).

Hình 1. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với lĩnh vực ưu đãi

(Nguồn: Thống kê từ các quyết định và báo cáo thường niên của NHNN)

Từ những chính sách nói trên, có thể thấy rằng trong những năm qua, Nhà nước đã áp dụng khá nhiều ưu đãi trong hoạt động cho vay đối với các HTX. Cũng từ những ưu đãi đó, các HTX đã được vay hàng ngàn tỷ đồng từ hệ thống ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, việc cho vay đối với các HTX cũng đã trở thành nghiệp vụ tín dụng chính thức được cung cấp ở hầu hết các ngân hàng trong nước, trong đó có những ngân hàng thường xuyên có dư nợ cho vay HTX tương đối lớn như Agribank, BIDV, VietinBank (xem Hình 2).

 Tuy nhiên, bên cạnh kết quả cho vay nói trên, thực tế hoạt động của các HTX thời gian qua cũng cho thấy các tổ chức kinh tế tập thể này gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng, thể hiện ở sự hạn chế về quy mô dư nợ tín dụng HTX cũng như tốc độ tăng trưởng tín dụng HTX của các ngân hàng trong những năm gần đây. Kết quả khảo sát của tác giả bài viết tại 15 ngân hàng có dư nợ chiếm khoảng 70% tổng dư nợ nền kinh tế trong giai đoạn 2015-2020 (gồm: Agribank, BIDV, VietinBank, SCB, Sacombank, ACB, SHB, MBBank, Techcombank, VPBank, LienVietPostBank, HDBank, TPBank, Eximbank, Bac A Bank) cho thấy, ngoại trừ Agribank, BIDV và VietinBank có dư nợ tín dụng HTX lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, còn lại các ngân hàng khác có quy mô cho vay HTX nhỏ hơn thì dư nợ tín dụng HTX cũng chỉ dao động ở mức vài chục đến vài trăm tỷ đồng, thậm chí một số ngân hàng có dư nợ tín dụng HTX chỉ ở mức vài tỷ đồng (xem Hình 2 và Hình 3).

Hình 2. Dư nợ tín dụng HTX của các ngân hàng được khảo sát

Nguồn: Thống kê từ báo cáo tài chính của các ngân hàng

Hình 3. Quy mô tín dụng HTX năm 2020 của các ngân hàng được khảo sát

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2020 của các ngân hàng

Cùng với số dư nợ khiêm tốn như trên, hoạt động cho vay đối với HTX thời gian qua có tốc độ tăng trưởng khá thấp. Tại 15 ngân hàng được khảo sát, trong khi dư nợ cho vay khách hàng giai đoạn 2015-2020 đã tăng lên 2,06 lần, bình quân 15,55%/năm, thì các chỉ tiêu tương ứng của hoạt động cho vay đối với HTX chỉ là 1,31 lần và 5,52%/năm.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam năm 2018, trong tổng số các HTX đang hoạt động, chỉ 1% có thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, thậm chí đối với các HTX nông nghiệp, tỷ lệ đó còn thấp hơn rất nhiều. Tình hình này đến nay gần như không thay đổi khi số liệu trên báo cáo tài chính năm 2020 của 15 ngân hàng nói trên cho thấy có đến hơn 2/3 trong số đó có dư nợ cho vay HTX chiếm tỷ lệ dưới 0,1%, chỉ có 4 ngân hàng (Agribank, Sacombank, VietinBank và Eximbank) có tỷ lệ dư nợ cho vay HTX đạt trên 0,1% (xem Hình 3). Tính chung, tỷ trọng cho vay HTX của cả 15 ngân hàng này chỉ chiếm 0,08% dư nợ năm 2020.

Có nhiều nguyên nhân giải thích cho sự hạn chế về quy mô cho vay của hệ thống ngân hàng đối với các HTX, mà một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là vấn đề bảo đảm tiền vay. Mặc dù theo chính sách của Nhà nước thì trong nhiều trường hợp, phần vốn vay không cần tài sản bảo đảm chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nhu cầu vay vốn, song nhìn chung đa số HTX không có đủ tài sản để cầm cố, thế chấp cho phần vốn vay còn lại và cũng không thể huy động tài sản từ bên thứ ba để bảo đảm tiền vay. Đối với những trường hợp vay vốn phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh không thuộc đối tượng được ưu đãi về tài sản bảo đảm tiền vay theo chính sách của Nhà nước thì yêu cầu về giá trị tài sản cần phải có để bảo đảm tiền vay lại càng lớn hơn. Điều này đã dẫn đến việc nhiều HTX không đáp ứng được yêu cầu về tài sản bảo đảm tiền vay, do đó không đủ điều kiện vay vốn theo chính sách tín dụng của ngân hàng cho vay.

Bên cạnh sự khó khăn về bảo đảm tiền vay, còn có một nguyên nhân rất phổ biến nữa là năng lực hạn chế của các HTX. Do đa phần những người quản lý của các HTX không am hiểu nhiều về hoạt động ngân hàng và thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính cũng như lập các dự án, phương án sản xuất kinh doanh nên nhiều HTX gặp khó khăn, lúng túng trong việc hoàn thiện thủ tục vay vốn theo yêu cầu của các ngân hàng. Hệ quả là nhiều HTX không thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng do tình hình tài chính thiếu minh bạch hoặc do dự án, phương án sản xuất kinh doanh mà HTX lập ra để vay vốn không đáp ứng được yêu cầu về hiệu quả kinh doanh.

3. Một số vấn đề đặt ra trong phát triển cho vay đối với HTX nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện

Tại Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, một trong những giải pháp phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản là khuyến khích các tổ chức tín dụng mở rộng việc cung ứng các hình thức cho vay không yêu cầu tài sản thế chấp với các hình thức quản lý vốn vay phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Việc Chính phủ đặt ra giải pháp đó như một phần quan trọng trong phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính đối với 3 nhóm đối tượng mục tiêu nói trên của Chiến lược tài chính toàn diện chính là nhằm tháo gỡ vướng mắc của các khách hàng này trong việc tiếp cận tín dụng xuất phát từ khó khăn về tài sản bảo đảm tiền vay.

Trong bối cảnh đó, việc từng bước mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng của hoạt động cho vay đối với các HTX mà không dựa trên tài sản bảo đảm tiền vay là hướng đi mà các ngân hàng cần nghiên cứu triển khai trong thời gian tới nếu thật sự muốn thu hút nhóm khách hàng đang ngày càng có số lượng đông đảo này.

Tuy nhiên, việc cho vay không dựa vào tài sản bảo đảm tiền vay, về nguyên tắc, chỉ có thể áp dụng được đối với những khách hàng tiềm ẩn ít rủi ro, tức là phải có uy tín, có năng lực quản lý tốt và phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Để đáp ứng được yêu cầu này, đòi hỏi trước hết các HTX cần được nâng cao năng lực về mọi mặt, bao gồm cả khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh cũng như năng lực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính. Còn để lựa chọn được những HTX ít rủi ro, đòi hỏi các ngân hàng phải phát triển nguồn nhân lực có đủ trình độ nhằm nâng cao chất lượng thẩm định năng lực của các HTX cũng như hiệu quả và tính khả thi của dự án, phương án sản xuất kinh doanh và phương án sử dụng vốn vay, làm cơ sở quyết định các điều kiện cho vay (mức vốn, thời hạn, lãi suất…) phù hợp với nhu cầu của HTX, hiệu quả của dự án, phương án và mức độ rủi ro của khoản vay. Cùng với đó, các ngân hàng cũng phải tăng cường giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn vay của các HTX để đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả và được hoàn trả cho ngân hàng một cách đầy đủ và đúng hạn, cả gốc lẫn lãi.

Bên cạnh sự nỗ lực của các HTX và ngân hàng như trên, để hoạt động cho vay đối với các HTX có thể phát triển được, cơ quan quản lý nhà nước cần phải tích cực thực hiện các biện pháp hỗ trợ các HTX nâng cao năng lực nhằm khắc phục được những hạn chế trong việc lập kế hoạch kinh doanh và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý tài chính. Đồng thời, các cơ quan này cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng trong quá trình thực hiện các thủ tục phục vụ việc quyết định cho vay và giám sát tình hình sử dụng vốn vay để đảm bảo nguồn vốn được cho vay đúng khách hàng tiềm ẩn ít rủi ro và được sử dụng có hiệu quả.

4. Kết luận

Phát triển hoạt động cho vay đối với các HTX là một phần quan trọng trong giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện ở nước ta. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần phải có sự nỗ lực của nhiều bên, bao gồm cả bên đi vay, bên cho vay và các cơ quan quản lý nhà nước. Chỉ có như vậy, việc mở rộng tiếp cận tín dụng của các HTX mới có thể đáp ứng được mục tiêu đặt ra của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia mà vẫn đáp ứng được kỳ vọng về khả năng sinh lời và bảo toàn vốn vay cho các ngân hàng.

Tài liệu tham khảo:

- Lê Huy (2021), “Tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2020: Thu hút 8,1 triệu cá nhân và doanh nghiệp tác động 30 triệu lao động”, Trang tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam, truy cập ngày 15/8/2021, tại https://vca.org.vn/thu-hut-81-trieu-ca-nhan-va-doanh-nghiep-tac-dong-30-trieu-lao-dong-a22861.html

- Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP

- NHNN, Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng, truy cập ngày 15/8/2021, tại https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/dntddvnkt

- NHNN (2009-2020), Báo cáo thường niên 2010-2019, truy cập ngày 15/7/2021, tại https://www.sbv.gov.vn/webcenter/faces/menu/rm/apph/bctn

- Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030

- Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025

- Hữu Trãi (2018), “HTX nông nghiệp khó tiếp cận vốn vay”, Báo điện tử VOV, ngày 01/7/2018, truy cập ngày 23/7/2021, tại https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep/hop-tac-xa-nong-nghiep-kho-tiep-can-von-vay-781647.vov

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 24/2021


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Chia sẻ mô hình cảnh báo sớm trong lĩnh vực ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tọa đàm chia sẻ Mô hình Cảnh báo sớm (EWS) trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) viện trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Sửa đổi, bổ sung quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Lãi suất trái phiếu tăng ở Đông Á mới nổi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo "Giám sát Trái phiếu châu Á" vừa công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, việc thắt chặt tiền tệ quyết liệt ở các nền kinh tế phát triển đã đẩy lãi suất trái phiếu tăng và làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái tài chính ở Đông Á mới nổi.

Khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng nay (26/11), tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng.

Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi hội viên tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức hội viên kêu gọi tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động.

Hậu Covid, hoạt động xử lý tín dụng đối mặt nhiều thách thức

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xử lý tín dụng là bộ phận không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, xu hướng suy thoái kinh tế và thất nghiệp lan rộng, cùng với nạn mạo danh công ty tài chính để thu hồi nợ, đang khiến hoạt động này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Shinhan Finance trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện TP. Hải Phòng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bước sang năm thứ năm triển khai, Dự án “Tủ sách của những ước mơ” tiếp tục được Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) triển khai và nhân rộng, nhằm góp phần phát triển kỹ năng đọc chủ động ở thanh thiếu nhi, với 50 tủ sách đã được trao tặng tại 10 Thư viện tỉnh, thành phố trên cả nước.

​Vận hành chính thức hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race cho các khoản vay thế chấp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với tiêu chí "Duyệt siêu 5 phút - Sống chuẩn tối ưu", khách hàng vay vốn thế chấp qua hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race sẽ không cần chứng minh thu nhập và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phụ phí hồ sơ nào, hệ thống sẽ kiểm tra và trả về kết quả phê duyệt khoản vay chỉ trong vòng 5 phút.

​MSB tài trợ đến 270% giá trị tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tung ra gói giải pháp tài trợ chuyên biệt dành cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền. Theo đó, doanh nghiệp ngành này có thể tiếp cận đa dạng hình thức tài trợ vốn phù hợp với nhu cầu kinh doanh theo mùa với hạn mức tài trợ đến 270% giá trị tài sản bảo đảm; tài trợ không tài sản đảm bảo đến 200 tỷ đồng; cùng nhiều trải nghiệm số hóa ưu việt từ MSB.

Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất cho vay VND hỗ trợ khách hàng năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định giảm lãi suất 1,0%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu.

UB Academy tổ chức sự kiện tri ân giảng viên và vinh danh học viên tiêu biểu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, vừa qua, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính (UB Academy) đã tổ chức sự kiện “Tri ân giảng viên và Vinh danh học viên tiêu biểu” với sự tham gia của ban lãnh đạo, các giảng viên/chuyên gia đào tạo cùng học viên tiêu biểu của các khóa học luyện thi và đào tạo nghiệp vụ ngân hàng.

​CMC tạo ấn tượng với Giải pháp An ninh An toàn thông tin

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm Quốc tế ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức ngày 24/11/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC tham gia trưng bày, giới thiệu và tạo ấn tượng với các giải pháp An ninh An toàn thông tin.

ABBANK khởi động dự án nâng cao năng lực quản trị chi phí hoạt động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/11/2022, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã tổ chức lễ Khởi động dự án Nâng cao năng lực quản trị chi phí hoạt động với sự đồng hành và tư vấn của Công ty TNHH thuế và tư vấn KPMG (KPMG).

Cung ứng dịch vụ ngoại hối, trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng có vai trò quan trọng

Hoạt động ngân hàng - Nguyễn Đức Lệnh - 17:59 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vì vậy, việc cung ứng dịch vụ ngoại hối của các TCTD được phép, có ý nghĩa quan trọng không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối mà còn bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia, phòng ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh liên quan đến tiền tệ, ngoại hối đất nước.

6 nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Các Hiệp hội ngành, nghề - Hoàng Phương - 15:40 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 hướng tới mục tiêu: Xuất nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu cân đối, hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, khai mở các thị trường, lĩnh vực mới, có tiềm năng, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

World Cup 2022: Lượt trận thứ 2 bảng E và F với tâm điểm đại chiến Đức và Tây Ban Nha

Thư giãn - Song Anh - Minh Ngọc - 12:56 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vẫn trong khung giờ 17h, 20h và 23h hôm nay 27/11 và tới rạng sáng ngày 28/11, sẽ diễn ra 4 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của các bảng E và bảng F. Trong đó cuộc đại chiến giữa Đức và Tây Ban Nha nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Chia sẻ mô hình cảnh báo sớm trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 12:08 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tọa đàm chia sẻ Mô hình Cảnh báo sớm (EWS) trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) viện trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Sửa đổi, bổ sung quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 10:00 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Lãi suất trái phiếu tăng ở Đông Á mới nổi

Nhìn ra thế giới - Thanh Hải - 08:30 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo "Giám sát Trái phiếu châu Á" vừa công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, việc thắt chặt tiền tệ quyết liệt ở các nền kinh tế phát triển đã đẩy lãi suất trái phiếu tăng và làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái tài chính ở Đông Á mới nổi.

Khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Chính sách mới - Hoàng Phương - 07:30 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách.

Bị loại chỉ sau hai trận, Qatar hứng chỉ trích từ người hâm mộ quê nhà

Thư giãn - Quỳnh Dương - 20:33 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Những người hâm mộ Qatar thất vọng đã chỉ trích đội của họ sau thất bại thứ hai liên tiếp đã loại đội chủ nhà khỏi World Cup khi trận hòa của Ecuador với Hà Lan khiến họ chắc chắn không thể đi tiếp.

Hậu Covid, hoạt động xử lý tín dụng đối mặt nhiều thách thức

Vấn đề - Nhận định - Lương Yến - 16:36 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xử lý tín dụng là bộ phận không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, xu hướng suy thoái kinh tế và thất nghiệp lan rộng, cùng với nạn mạo danh công ty tài chính để thu hồi nợ, đang khiến hoạt động này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng

Tin tức - P.V - 13:48 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng nay (26/11), tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng.

Shinhan Finance trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện TP. Hải Phòng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

Sống đẹp - PV - 13:24 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bước sang năm thứ năm triển khai, Dự án “Tủ sách của những ước mơ” tiếp tục được Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) triển khai và nhân rộng, nhằm góp phần phát triển kỹ năng đọc chủ động ở thanh thiếu nhi, với 50 tủ sách đã được trao tặng tại 10 Thư viện tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây cá độ bóng đá

Pháp luật - Nghiệp vụ - V.H - 11:34 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện 1123/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

World Cup 2022: Lượt trận thứ 2 bảng C và D, đáng chú ý với cặp đấu Argentina và Mexico

Thư giãn - S.A - 10:12 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuộc đối đầu với đội tuyển Mexico được coi là có tính chất vô cùng quan trọng quyết định tới cơ hội đi tiếp của đội tuyển Argentina.

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - Trương Hồng Quang - 10:11 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tìm hiểu các nội dung cũng như những nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá chất lượng, hoạt động kiểm toán nghiệp vụ TTGSNH, đồng thời đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán nghiệp vụ TTGS tại NHNN.

Triển vọng và thách thức phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Ngô Sỹ Nam - ThS. Nguyễn Thị Mai Huyên - 09:39 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết đã tổng quát hóa các sản phẩm tài chính phái sinh tại Việt Nam, đồng thời phân tích sự phát triển tiềm năng qua 4 năm hoạt động cũng như chỉ ra những triển vọng và thách thức trong vận hành TTCKPS tại Việt Nam. Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm củng cố và phát triển TTCKPS Việt Nam trong thời gian tới.

Doanh nghiệp phân bón đặt nhiều kỳ vọng vào quý IV

Thị trường - Quỳnh Dương - 09:07 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù đứng trước áp lực giảm chung của thị trường, song mặt bằng thị giá nhóm cổ phiếu phân bón ghi nhận sự ổn định trong năm nay, thậm chí có những thời điểm ngược dòng thị trường chung. Trải qua quý III với kết quả kinh doanh trái chiều, bước sang quý IV, cũng mùa cao điểm vụ Đông – Xuân, nhóm cổ phiếu phân bón được kỳ vọng sẽ là điểm sáng trong bức tranh ảm đạm chung của thị trường.

Tập đoàn Carlsberg giới thiệu dòng sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam

Doanh nghiệp - P.V - 09:03 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Somersby vừa chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng như một dòng sản phẩm mới của Tập đoàn Carlsberg tại thị trường Việt Nam. “Somersby – Tuyệt quá đi”, thức uống được sản xuất từ nước táo lên men hoàn toàn tự nhiên, hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc tươi vui, sảng khoái trong từng sản phẩm.

Tháo gỡ vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm thông qua thi hành án dân sự

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bùi Trang - 18:51 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của các TCTD thông qua thi hành án dân sự. Hội thảo có sự tham dự của ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Kinh doanh rượu bia theo hình thức thương mại điện tử: Không áp dụng được triệt để điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 16:25 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với cơ chế thông qua bên vận chuyển để giao hàng, việc thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) không áp dụng được triệt để, không đảm bảo xác định được người mua có đủ 18 tuổi hay không.

Hôm nay khởi tranh lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022

Thư giãn - Song Anh - 15:25 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hôm nay ngày 25/11 và rạng sáng ngày 26/11, các trận đấu ở lượt trận thứ 2 tại các bảng A và B sẽ chính thức khởi tranh.

Ủy ban Chứng khoán khuyến cáo về dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng chưa được cấp phép

Pháp luật - Nghiệp vụ - Quỳnh Dương - 13:20 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được Ủy ban cấp phép như: Tititada, Anfin, Infina,…

​Vận hành chính thức hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race cho các khoản vay thế chấp

Tin hội viên - Phương Nguyễn - 12:30 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với tiêu chí "Duyệt siêu 5 phút - Sống chuẩn tối ưu", khách hàng vay vốn thế chấp qua hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race sẽ không cần chứng minh thu nhập và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phụ phí hồ sơ nào, hệ thống sẽ kiểm tra và trả về kết quả phê duyệt khoản vay chỉ trong vòng 5 phút.

Trung Quốc tăng cường kích thích tiền tệ, sắp cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc?

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 11:54 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trung Quốc phát đi tín hiệu kích thích tiền tệ nhiều hơn, bao gồm cả khả năng cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) đối với các ngân hàng, động thái này nhằm tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế đang bị căng thẳng do các ca nhiễm COVID - 19 gia tăng và nhiều đợt phong tỏa hơn.

​MSB tài trợ đến 270% giá trị tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền

Tin hội viên - Phan Huyền - 11:37 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tung ra gói giải pháp tài trợ chuyên biệt dành cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền. Theo đó, doanh nghiệp ngành này có thể tiếp cận đa dạng hình thức tài trợ vốn phù hợp với nhu cầu kinh doanh theo mùa với hạn mức tài trợ đến 270% giá trị tài sản bảo đảm; tài trợ không tài sản đảm bảo đến 200 tỷ đồng; cùng nhiều trải nghiệm số hóa ưu việt từ MSB.

Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất cho vay VND hỗ trợ khách hàng năm 2022

Tin hội viên - P.V - 10:08 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định giảm lãi suất 1,0%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO