Tin Hiệp hội Ngân hàng

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Quỳnh Lê 19/05/2023 18:42

Ngày 19/5/2023, trong không khí đặc biệt kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Công đoàn Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự đại hội có ông Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA; ông Trần Văn Tần, Phó Chủ tịch VNBA; ông Lê Xuân Trường, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng trung ương; bà Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động Cơ quan Thường trực .

ae9i9898.jpg
Toàn cảnh đại hội

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở VNBA cho biết, nhiệm kỳ qua diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và XIII của Đảng, Liên đoàn Lao động Việt Nam tích cực tuyên truyền, chỉ đạo triển khai sớm đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào cuộc sống.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy đảng cơ quan thường trực, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn cơ sở VNBA tập hợp, động viên cán bộ nhân viên, người lao động (CBNVLĐ) đã đoàn kết, phấn đấu xây dựng và phát triển cơ quan; phấn đấu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò làm chủ, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNVLĐ; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở VNBA đã bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

ae9i9920.jpg
Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: Huy Hoàng.

Hiện tại, cơ quan thường trực VNBA có tổng số 41 cán bộ, nhân viên, trong đó có 25 nữ (chiếm 60,9%); có đủ 3 độ tuổi: dưới 40 tuổi có 14 người (chiếm 32,6%), từ 40-50 tuổi có 16 người (chiếm 39,0 % và trên 50 tuổi có 11 người (chiếm 26,8%);

Hầu hết viên chức, lao động có trình độ từ cử nhân trở lên, trong đó: 12 cán bộ có trình độ thạc sỹ, 1 tiến sỹ (chiếm tỷ lệ 31,7%).

Cán bộ, nhân viên trong cơ quan làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (khoảng 16% lao động hợp đồng có thời hạn); tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập của cán bộ, nhân viên ổn định.

Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch công tác toàn khóa và chương trình công tác hằng năm, Công đoàn cơ sở VNBA đã đạt được một số kết quả trên các mặt công tác, bao gồm:

Công tác tuyên truyền giáo dục CBNVLĐ và hoạt động văn hóa, thể thao; tham gia quản lý, nghiên cứu đề xuất xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNVLĐ và thực hiện dân chủ tại cơ sở; tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành Ngân hàng; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động; hoạt động nữ công; công tác tài chính; hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Công đoàn; công tác an sinh xã hội...

af2i1452b.jpg
Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ 2017-2022 báo cáo tại đại hội. Ảnh: Huy Hoàng.

Nhìn lại quá trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022, về cơ bản Công đoàn cơ quan đã phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị xã hội, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần củng cố, làm sâu sắc tinh thần đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm đối cơ quan, xã hội, được thể hiện qua các mặt:

Thứ nhất, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hướng dẫn, chỉ đạo của công đoàn cấp trên để triển khai, cụ thể hóa các chương trình, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản đã hoàn thành tốt.

Thứ hai, cán bộ, đoàn viên cơ quan có tư tưởng chính trị ổn định, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; tham gia đầy đủ, nhiệt tình vào các hoạt động chung, góp phần cùng cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm qua.

Thứ ba, trong nhiệm kỳ, hoạt động của Công đoàn cơ quan thường trực luôn được công đoàn cấp trên đánh giá tốt, hằng năm xếp loại tổ chức Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục như phong trào thi đua còn chưa đều, chưa sâu, còn ít sáng kiến nên chưa phát huy triệt để nguồn lực bên trong và bên ngoài cơ quan, đơn vị để tạo thêm sức mạnh, mang lại hiệu quả cao hơn.

Đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 -2026, Ban chấp hành Công đoàn đặt mục tiêu đổi mới sáng tạo nội dung, phương pháp hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở thích ứng với tình hình mới; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên người lao động có phẩm chất và năng lực, góp phần vào sự phát triển của VNBA nói riêng và của ngành Ngân hàng nói chung trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

af2i1453.jpg
Bà Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Huy Hoàng.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam bày tỏ niềm vui và tự hào khi được dự đại hội đúng dịp sinh nhật Bác Hồ.

Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ghi nhận, nhiệm kỳ 2017 – 2023, Công đoàn cơ sở VNBA đã đạt nhiều  kết quả đáng khích lệ. Mặc dù quy mô không lớn, công việc bận rộn, song Công đoàn cơ sở VNBA luôn có nhiều chương trình thiết thực, hoạt động phong trào phong phú, đóng góp vào kết quả chung của Công đoàn ngành, đồng thời cũng thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm đối CBNVLĐ.

Thay mặt Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, bà Nguyễn Khánh Chi cũng gửi lời cảm ơn đến cấp ủy Cơ quan thường trực VNBA đã luôn tạo điều kiện, quan tâm đến hoạt động công đoàn. Hy vọng trong thời gian tớp tới, cấp ủy tiếp tục quan tâm sát sao để Công đoàn nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng hoan nghênh và ghi nhận những kết quả mà Công đoàn cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.  

af2i1452.jpg
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại đại hội. . Ảnh: Huy Hoàng.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ tới cần quan tâm, chăm lo hơn nữa cho đời sống của CBNVLĐ; chú trọng đào tạo tại chỗ kỹ năng chuyên môn; kết nối với các công đoàn tổ chức hội viên; tổ chức nhiều chương trình gắn kết CBNVLĐ trong cơ quan thường trực.

"Để làm được điều này, Ban chấp hành Công đoàn cần lên kế hoạch, lộ trình rõ ràng, có phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại", Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh đồng thời bày tỏ tin tưởng: "Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, Công đoàn cơ sở Hiệp hội Ngân hàng sẽ có một nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu ra 3 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở HHNH. Đồng thời, bầu đại biểu dự Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

af2i1690b.jpg
Đại hội bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ 2023 - 2028.  Ảnh: Huy Hoàng.

Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết đại hội. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên Công đoàn Cơ quan thường trực VNBA sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

af2i1791.jpg
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ 2023 - 2028 chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Huy Hoàng.
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO