Thứ 7, 07/12/2019
  • VN-Index: 963.56+0.29+0.03%
  • HN-Index: 102.5+0.13+0.13%
Nhìn ra thế giới

Điều hành chính sách an toàn vĩ mô - kinh nghiệm các quốc gia và bài học cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh - Nhìn ra thế giới - 12/08/2019 10:10
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã cho thấy một cú sốc dường như không đáng kể xuất phát từ một tổ chức tài chính có thể gây ra sự lây lan, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống tài chính một quốc gia, thậm chí toàn cầu (Bernabe, 2012). Chính cuộc khủng hoảng này đã làm thay đổi nhận thức của các ngân hàng trung ương (NHTW) rằng ổn định giá cả không đủ đảm bảo duy trì ổn định tài chính.

Trước đây, Chính phủ các quốc gia thường xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính sách tiền tệ (CSTT) và chính sách tài khóa (CSTK) để đạt được mục tiêu ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế vĩ mô, tạo thêm công ăn việc làm. Nay, ngoài việc phối hợp hai chính sách trên, chính phủ các quốc gia còn chú trọng xây dựng và thực hiện chính sách an toàn vĩ mô (CSATVM) để tạo nên thế kiềng ba chân trong bộ chính sách nhằm đảm bảo duy trì ổn định hệ thống tài cính từ đó phát triển kinh tế vĩ mô bền vững.

1. KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH AN TOÀN VĨ MÔ

Thuật ngữ “an toàn vĩ mô” (macro prudential) lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1979 tại cuộc họp của Ủy ban Cooke (tiền thân của Ủy ban giám sát ngân hàng Basel) trong bối cảnh thảo luận về rủi ro do việc chuyển đổi kỳ hạn trong ngành ngân hàng (Barwell, 2013). Mỹ là quốc gia đầu tiên thực hiện CSATVM với mục đích kiểm soát tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh bùng nổ tín dụng bất động sản (Galati & Moessner, 2016).

Theo hội đồng Ổn định tài chính (FSB), Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), CSATVM là chính sách sử dụng các công cụ an toàn để hạn chế các rủi ro mang tính hệ thống và / hoặc các rủi ro của tổng thể tài chính nhằm giảm thiểu khả năng đổ võ của hệ thống tài chính thông qua việc ngăn ngừa các dịch vụ tài chính có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế thực.

Cho đến nay, có nhiều cách lý giải khác nhau về mục tiêu của CSATVM. Theo BIS (2016), Mỹ là quốc gia đầu tiên thực hiện CSATVM với mục tiêu giúp ổn định tài chính, hoạt động chu kỳ tài chính trơn tru và tăng cường tính hiệu quả của các chính sách đặc thù cho các ngành công nghiệp; Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), mục tiêu của CSATVM gồm (i) ngăn ngừa rủi ro quá mức có thể xảy ra do các yếu tố bên ngoài và sự thất bại của thị trường để giúp cho hệ thống tài chính hoạt động hiệu quả, (ii) làm cho khu vực tài chính có khả năng phục hồi tốt hơn và giảm thiểu các hiệu ứng lây nhiễm, (iii) khuyến khích củng cố quan điểm toàn diện trong quy chế tài chính để tạo ra các ưu đãi phù hợp cho các thành viên trên thị trường. Theo IMF (2013), FSB (2011), CSATVM được giới thiệu nhằm giảm thiểu rủi ro hệ thống và chi phí kết hợp của nền kinh tế thực.

Như vậy, dù với cách hiểu nào, CSATVM là chính sách sử dụng các công cụ an toàn để kiềm chế sự sụp đổ của hệ thống tài chính, mục tiêu của chính sách này nhằm giảm thiểu rủi ro cho hệ thống. Có thể thấy, CSATVM không thể loại bỏ hoàn toàn các tổn thương của hệ thống tài chính trước các cú sốc, nhưng nó sẽ hỗ trợ ổn định tài chính và tăng cường khả năng phục hồi nếu hệ thống tài chính xảy ra các tổn thương.

2. PHÂN LOẠI CÔNG CỤ TRONG CHÍNH SÁCH AN TOÀN VĨ MÔ

Có nhiều cách phân loại công cụ an toàn vĩ mô, nhưng ba cách dưới đây thường được giới nghiên cứu và chính phủ các quốc gia áp dụng rộng rãi.

Một là, phân loại theo loại hình điều chỉnh rủi ro. Khi phân loại theo tiêu thức này, công cụ an toàn vĩ mô được chia làm (i) các công cụ liên quan đến tín dụng: Giới hạn cho vay theo giá trị (Loan – to – value – LTV), giới hạn tỷ lệ nợ trên thu nhập (Debt service – to – income – DSTI), giới hạn cho vay bằng ngoại tệ,  trần tín dụng hoặc tăng trưởng tín dụng; (ii) các công cụ liên quan đến thanh khoản: công cụ giới hạn vị thế ngoại tệ mở ròng/bất cân xứng tiền tệ (limits on net open currency positions / currency mismatch – NOP); giới hạn mất cân đối kỳ hạn và yêu cầu dự trữ bắt buộc; (iii) các công cụ liên quan đến vốn: các yêu cầu về vốn chống rủi ro chu kỳ / biến đổi theo thời gian, trích lập dự phòng biến đổi theo thời gian và các hạn chế về phân bổ lợi nhuận (Lim et al., 2011)

Hai là, phân loại theo đối tượng điều chỉnh. Theo cách phân loại này, công cụ an toàn vĩ mô gồm (i) các công cụ liên quan đến hành vi người vay, (ii) các công cụ liên quan đến các định chế tài chính; (iii) các công cụ nội địa và (iv) các công cụ liên quan đến ngoại tệ (Fendoglu, 2017).

Ba là, phân loại công cụ an toàn vĩ mô theo đánh giá rủi ro, trong đó rủi ro được xem xét trên hai khía cạnh (i) theo chiều thời gian, nghĩa là diễn biến của rủi ro hệ thống được tích trữ theo thời gian với trọng tâm của CSATVM là nhằm giảm thiểu tính thuận chu kỳ của hệ thống tài chính thông qua việc xem xét các cơ chế khuếch đại rủi ro hệ thống bởi các tương tác trong hệ thống tài chính và giữa hệ thống tài chính với nền kinh tế thực mà đôi khi có thể dẫn đến các bất ổn tài chính. (ii) Theo chiều không gian, nghĩa là sự phân bổ rủi ro giữa các lĩnh vực trong hệ thống tài chính tại một thời điểm nhất định nhằm làm giảm sự tập trung của rủi ro hệ thống có thể phát sinh từ các mối liên kết giữa các tổ chức tài chính hoặc từ các mối liên kết ngoại bảng trực tiếp của các tổ chức này (Kahou & Lehar, 2017).

3. KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH AN TOÀN VĨ MÔ CỦA MỘT SỐ NỀN KINH TẾ TRÊN THẾ GIỚI

Hongkong (Trung Quốc)

Theo Salim & Xiaoyong (2015), khu vực tài chính của Hongkong (Trung Quốc) là một trong những trung tâm lớn nhất thế giới, hệ thống ngân hàng với tài sản tương đương 750% GDP, được vốn hóa cao, sinh lãi và tính thanh khoản tốt. Tại Hongkong, duy trì ổn định tài chính được thực hiện bởi nhiều cơ quan, trong đó, Bộ Tài chính có nhiệm vụ xác định mục tiêu của CSTT và cấu trúc của hệ thống tiền tệ. Cơ quan tiền tệ Hongkong (viết tắt là HKMA – Hong Kong Monetary Authority) chịu trách nhiệm quản lý các tổ chức nhận tiền gửi và chia sẻ trách nhiệm ổn định tài chính và đóng vai trò điều hành trong CSATVM.

HKMA bắt đầu sử dụng rộng rãi các công cụ an toàn vĩ mô để giải quyết các rủi ro trong lĩnh vực bất động sản kể từ những năm 1990. Các công cụ được sử dụng thường xuyên là giới hạn LTV, và DSTI, đến đầu năm 2015, HKMA sử dụng thêm công cụ tỷ lệ tín dụng trên GDP (credit-to-GDP). Tùy vào đặc điểm từng thời kỳ mà các công cụ này sẽ được điều chỉnh nhất định. Có một số bằng chứng cho thấy, việc thắt chặt CSATVM đã tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn 2009-2013 (Salim & Xiaoyong, 2015), tuy nhiên tác động của việc thắt chặt CSATVM đối với giá bất động sản là chưa rõ ràng.

Hà Lan

Đây là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 do các NHTM Hà Lan có tham gia vào thị trường cho vay thế chấp của Hoa Kỳ và do đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính thanh khoản từ thị trường này. Về cơ cấu tổ chức, Hà Lan là một trong những nước đầu tiên áp dụng mô hình giám sát hai đỉnh (Twin Peaks Approach) (năm 2002), trong đó NHTW Hà Lan (viết tắt là DNB – De Nederlandsche Bank) là một giám sát viên thận trọng duy nhất của tất cả các tổ chức tài chính, như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán; Cơ quan giám sát thị trường tài chính được thành lập với tư cách là người giám sát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh, bao gồm cả giám sát các hoạt động thị trường chứng khoán. Cuộc khủng hoảng tài chính đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của quy định và giám sát an toàn vĩ mô, từ sau cuộc khủng hoảng này, các công cụ an toàn vĩ mô tại Hà Lan được sử dụng một cách chủ động hơn. Trong tháng 1/2013, giới hạn LTV được giới thiệu, giới hạn LTI (Loan-to-income) cũng được áp dụng tối đa cho các khoản vay thế chấp vào cùng thời gian trên. Tháng 4/2014, NHTW Hà Lan đã công bố thêm yêu cầu về bộ đệm vốn bổ sung cho hệ thống ngân hàng, công cụ này được áp dụng thử nghiệm và áp dụng cho 4 ngân hàng trong giai đoạn 2016-2019 (Salim & Xiaoyong, 2015).

Singapore

Quốc gia có hệ thống tài chính tiên tiến này là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, được xây dựng dựa trên cốt lõi của các ngân hàng trong nước và ngân hàng quốc tế. NHTW Singapore (viết tắt là MAS – Monetary Authority of Singapore) là cơ quan chịu trách nhiệm thực thi CSATVM. Sau hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Singapore thực hiện CSATVM thắt chặt để hạ nhiệt thị trường nhà đất. Việc thắt chặt chính sách được thực hiện tăng dần để đạt được mục tiêu đề ra, hai công cụ được sử dụng bao gồm giới hạn LTV và DSTI. Bên cạnh đó, sự kết hợp của các biện pháp an toàn vĩ mô và tài khóa đã góp phần xây dựng hiệu quả bộ đệm vốn và kiểm soát tăng giá nhà ở Singapore.

Như vậy, có thể thấy rằng từ sau cuộc khủng hoảng toàn cầu, các quốc gia đã nhận thấy tầm quan trọng của CSATVM trong việc giảm thiểu rủi ro hệ thống từ đó dẫn tới ổn định tài chính. Do đó, hầu hết các quốc gia đã bắt đầu xây dựng và thực thi CSATVM và đặt chính sách này trong mối quan hệ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

4. THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH AN TOÀN VĨ MÔ TẠI VIỆT NAM

Cũng như các quốc gia trên thế giới, ổn định tài chính trong quản lý kinh tế vĩ mô của Việt Nam ngày càng được chú trọng. Công tác đảm bảo an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính được thực thi bởi nhiều cơ quan, bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Tài chính và Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (UBGSTCQG). Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Worldbank (WB) trong giai đoạn 2012-2013, Việt Nam chưa có tổ chức nào có trách nhiệm trong việc đo lường và quản rủi lý rủi ro tổng thể cho hệ thống tài chính và chưa có khuôn khổ pháp lý cho CSATVM, chưa có bộ công cụ CSATVM.

Tuy nhiên đến năm 2014, để thực hiện chức năng ổn định hệ thống tài chính mà Chính phủ giao, NHNN đã thành lập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính có chức năng tham mưu giúp Thống đốc thực hiện công tác ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính.

Như vậy, có thể thấy mặc dù cho đến nay NHNN cũng như Chính phủ vẫn chưa ban hành quy định cụ thể về CSATVM cũng như bộ công cụ tiêu chuẩn của chính sách này, song NHNN cũng đã từng bước áp dụng một số công cụ an toàn vĩ mô trong điều hành hoạt động các tổ chức tín dụng (TCTD) như trần tăng trưởng tín dụng được áp dụng trong năm 2011, 2012 nhằm đối phó với tình trạng tăng trưởng tín dụng quá nóng. Hay quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg) theo Thông tư số 36/2014/TT-NHNN bao gồm (i) tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, (ii) giới hạn cấp tín dụng, (iii) tỷ lệ khả năng chi trả, (iv) tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, (v) giới hạn góp vốn, mua cổ phần, (vi) tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi. Tuy vậy, có thể thấy rằng đây mới là một số công cụ của CSATVM, còn các công cụ mà các quốc gia thường sử dụng như LTV, DSTI, nước ta vẫn chưa có các quy định liên quan.

5. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Có thể thấy rằng công tác giám sát an toàn vĩ mô trong thời gian qua được Chính phủ và NHNN thực hiện khá quyết liệt, giúp hệ thống các TCTD hoạt động ổn định. Mặt khác, tại Việt Nam các TCTD chiếm giữ khoảng 90% tổng tài sản của thị trường tài chính, do đó NHNN đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định hệ thống tài chính. Từ bài học của các quốc gia trên thế giới, NHNN cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao vai trò chủ chốt trong thực thi CSATVM.

Thứ nhất, để xây dựng cơ sở pháp lý về CSATVM, cần tăng cường và hoàn thiện các quy định pháp lý về ổn định tài chính cho các bên có liên quan, Chính phủ cần quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để tránh chồng chéo khi thực hiện, đồng thời Luật NHNN cần phải sửa đổi bổ sung để chức năng ổn định tài chính là một chức năng then chốt của NHNN vì hiện nay NHNN đã có Vụ Ổn định tiền tệ tài chính có nhiệm vụ thực thi CSATVM đối với hệ thống tài chính Việt Nam.

Thứ hai, ban hành và quy định CSATVM cho hệ thống tài chính, đồng thời ban hành bộ công cụ tiêu chuẩn của chính sách này cho Việt Nam. Về cơ bản, bộ công cụ CSATVM của Việt Nam có thể dựa trên một số khuyến nghị của IMF, WB và bổ sung thêm một số công cụ phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của hệ thống tài chính Việt Nam.

Thứ ba, cần xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc áp dụng các công cụ như dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI)… trong phân tích là hết sức cần thiết để phục vụ các công tác dự báo, giám sát. Đồng thời, để thực hiện tốt CSATVM, cần phải có đủ cơ sở dữ liệu, do đó việc xây dựng cơ sở dữ  liệu, chế độ báo cáo và chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành là cần thiết.

Bốn là, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan. Mặc dù NHNN là cơ quan chính chịu trách nhiệm thực thi CSATVM, song để thực hiện hiệu quả cần có sự phối hợp với các cơ quan khác (Bộ Tài chính, UBGSTCQG…). Do đó, cần ban hành cơ chế phối hợp hiệu quả đồng bộ giữa các cơ quan thực hiện các chính sách vĩ mô.

Tóm lại, để phát triển kinh tế trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, thị trường tài chính Việt Nam cần hoạt động hướng đến mục tiêu ổn định an toàn, cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các chính sách vĩ mô, đặc biệt là sự phối hợp giữa CSATVM, CSTT và CSTK để tạo thành thế kiềng ba chân trong bộ chính sách.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Barwell, R. (2013), Macroprudential policy_Timing the wild gyrations of credit flows, debt stocls and asset prices, Palgrave Macmillan.

- Bernabe, E.M. (2012), Framework for Macroprudential policies for Emerging economies in a Globalized environment, The SEACEN Center.

- Fendoğlu, S. (2017), ‘Credit cycles and capital flows: Effectiveness of the Macroprudential policy framework in Emerging market economies’, Journal of Banking & Finance, Vol.79, 110-128.

- Galati, G. & Moesner, R. (2012), ‘Macroprudential policy – a literature review’, Journal of economic surveys, Vol. 27 (5), 846-878.

- Kahou, M.D. & Lehar, A. (2017), ‘Macroprudential policy: A review’, Journal of Financial stability, Vol. 29, 92-105

- Lim, C. Columba, F. Costa, A. Kongsamut, P. Otani, A. Saiyid, M. Wezel, T. and Xu, X. (2011), ‘Macroprudential policy: What instruments and How to use them?’, IMF Working paper, WP/11/238.

- Salim, M.D. & Xiaoyong, W. (2015), Experiences with macroprudential policy-five case studies, IMF Working paper, WP/15/123.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Hội nghị Quốc tế về Tài chính - Ngân hàng lần thứ nhất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị Quốc tế về Tài chính Ngân hàng (ICBF 2019) lần thứ nhất nhằm cung cấp một nền tảng quốc tế tuyệt vời cho các học giả, các học viên và các nhà hoạch định chính sách để chia sẻ kết quả nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tế của họ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Amazon “bắt tay” với T&T Group và Ngân hàng SHB thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/12/2019, tại Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề “Vươn mình ra biển lớn” tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Amazon đã chính thức công bố Tập đoàn T&T Group là đối tác chiến lược, SHB là đối tác tài chính ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam trong hỗ trợ thanh toán và nghiệp vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu.

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Quyết định giảm đồng loạt mức lãi suất tiền gửi của các tổ chức tại NHNN

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 3 Quyết định về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng và các tổ chức khác tại NHNN. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019.

Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 24/2019/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/1/2020.    

Online Friday 2019: Scan mã QR nhận Iphone 11 pro max và gần 100 quà tặng công nghệ từ NAPAS

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc Gia Việt Nam (NAPAS) tham gia Online Friday 2019 trong vai trò là đơn vị tài trợ cho sự kiện. Theo đó, NAPAS  phối hợp với Ban tổ chức, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đưa chương trình Scan mã QR nhận quà may mắn với nhiều phần quà là điện thoại thông minh, thiết bị công nghệ có giá trị cao.

Sacombank ưu đãi lớn nhân ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2019

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hưởng ứng Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam (Online Friday 2019) do Bộ Công Thương chủ trì, Sacombank cùng công ty cổ phần Alliex Việt Nam – đối tác triển khai hạ tầng POS dùng chung - phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tiện lợi và nhiều ưu đãi.

NCB dành hơn 9 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội năm 2019

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngoài chiến lược phát triển bền vững, thương hiệu của NCB ngày càng được khẳng định bởi những hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, sẻ chia với cộng đồng, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mừng Xuân Canh Tý, BAC A BANK gửi lộc tri ân khách hàng gửi tiền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp năm mới 2020, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai Chương trình khuyến mại tiền gửi “Mừng Xuân Canh Tý - Gửi lộc tri ân” trên toàn hệ thống từ ngày 9/12/2019 đến hết ngày 29/2/2020 với điều kiện tham gia đơn giản và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Chủ thẻ Sacombank sẽ được hoàn tiền đến 20% khi mua sắm tại Vincom

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đón chào lễ Giáng Sinh 2019, tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ được hoàn tiền đến 20% khi mua sắm tại các trung tâm thương mại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Mega Mall Times City (Hà Nội) và Vincom Center Ðồng Khởi, Vincom Mega Mall Thảo Ðiền, Vincom Plaza Lê Văn Việt, Vincom Plaza Ba Tháng Hai (TP.HCM).

LienVietPostBank được áp dụng trước hạn Thông tư 41 theo chuẩn Basel II

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) trước thời hạn.

SeABank và VNPOST kỷ niệm 4 năm hợp tác, cán mốc 6.666.666 giao dịch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm hợp tác và đánh dấu mốc son quan trọng trong sự hợp tác giữa hai bên với 6.666.666 giao dịch.

Khai trương Trung tâm Ngân hàng số BIDV và tọa đàm “Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng – Thách thức và giải pháp”

Tin hội viên - Thanh Bích - Phan Mai - 21:50 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều nay (6/12/2019), tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Ngân hàng số BIDV (Digital Banking  Center). Nhân dịp này, Trung tâm Ngân hàng số BIDV đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng – Thách thức và giải pháp.

20 năm và những dấu ấn bảo hiểm tiền gửi

Tin hội viên - Hiền Anh - 18:40 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) -

Hội thảo "Tín dụng theo chuỗi giá trị tài chính nông nghiệp tại Indonesia, Myanmar và Việt Nam"

Tin tức - Ngọc Lan - 15:54 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/12, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (IPSARD) và Viện Nghiên cứu Chính sách thực phẩm quốc tế ( IFPRI) của Úc đã phối hợp đồng tổ chức Hội thảo chủ đề “Tín dụng theo chuỗi giá trị tài chính nông nghiệp tại Indonesia, Myanmar và Việt Nam”. Hội thảo chia sẻ thông tin về cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp của ba quốc gia như là một giải pháp cải thiện tiếp cận tín dụng cho hộ nông dân nhỏ.

Phấn đấu 100% các khu du lịch biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Online Friday 2019: Scan mã QR nhận Iphone 11 pro max và gần 100 quà tặng công nghệ từ NAPAS

Sản phẩm, dịch vụ - Hải Nhung - 14:21 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc Gia Việt Nam (NAPAS) tham gia Online Friday 2019 trong vai trò là đơn vị tài trợ cho sự kiện. Theo đó, NAPAS  phối hợp với Ban tổ chức, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đưa chương trình Scan mã QR nhận quà may mắn với nhiều phần quà là điện thoại thông minh, thiết bị công nghệ có giá trị cao.

Sacombank ưu đãi lớn nhân ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2019

Hoạt động ngân hàng - 10:18 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hưởng ứng Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam (Online Friday 2019) do Bộ Công Thương chủ trì, Sacombank cùng công ty cổ phần Alliex Việt Nam – đối tác triển khai hạ tầng POS dùng chung - phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tiện lợi và nhiều ưu đãi.

Hội nghị Quốc tế về Tài chính - Ngân hàng lần thứ nhất

Tin tức - T.Dũng - 09:01 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị Quốc tế về Tài chính Ngân hàng (ICBF 2019) lần thứ nhất nhằm cung cấp một nền tảng quốc tế tuyệt vời cho các học giả, các học viên và các nhà hoạch định chính sách để chia sẻ kết quả nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tế của họ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh

Tin tức - TTTCTT - 14:02 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành GTVT

Các Hiệp hội ngành, nghề - TTTCTT - 14:00 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện.

NCB dành hơn 9 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội năm 2019

Sống đẹp - Minh Quang - 10:55 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngoài chiến lược phát triển bền vững, thương hiệu của NCB ngày càng được khẳng định bởi những hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, sẻ chia với cộng đồng, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mừng Xuân Canh Tý, BAC A BANK gửi lộc tri ân khách hàng gửi tiền

Sản phẩm, dịch vụ - Trà My - 10:46 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp năm mới 2020, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai Chương trình khuyến mại tiền gửi “Mừng Xuân Canh Tý - Gửi lộc tri ân” trên toàn hệ thống từ ngày 9/12/2019 đến hết ngày 29/2/2020 với điều kiện tham gia đơn giản và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Kinh nghiệm phát triển Fintech trong lĩnh vực ngân hàng từ cơ chế thử nghiệm Sandbox của Malaysia

Nhìn ra thế giới - ThS. Trần Nguyễn Minh Hải - 10:31 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khuôn khổ pháp lý điều tiết Fintech hay còn gọi là cơ chế thử nghiệm Fintech (Sandbox) được vận hành để hỗ trợ đổi mới tài chính và phát triển Fintech. Trong lĩnh vực ngân hàng, Sandbox được xem như là công cụ để khai thác đổi mới trong khi vẫn bảo vệ ổn định tài chính, từ đó bổ sung cơ chế điều tiết của ngân hàng trung ương (NHTW).

Amazon “bắt tay” với T&T Group và Ngân hàng SHB thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam

Tin hội viên - Thúy Anh - 09:55 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/12/2019, tại Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề “Vươn mình ra biển lớn” tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Amazon đã chính thức công bố Tập đoàn T&T Group là đối tác chiến lược, SHB là đối tác tài chính ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam trong hỗ trợ thanh toán và nghiệp vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu.

Chủ thẻ Sacombank sẽ được hoàn tiền đến 20% khi mua sắm tại Vincom

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 09:40 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đón chào lễ Giáng Sinh 2019, tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ được hoàn tiền đến 20% khi mua sắm tại các trung tâm thương mại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Mega Mall Times City (Hà Nội) và Vincom Center Ðồng Khởi, Vincom Mega Mall Thảo Ðiền, Vincom Plaza Lê Văn Việt, Vincom Plaza Ba Tháng Hai (TP.HCM).

LienVietPostBank được áp dụng trước hạn Thông tư 41 theo chuẩn Basel II

Tin hội viên - Linh Cầm - 09:01 04/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) trước thời hạn.

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Tin tức - T.C - 17:32 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

SeABank và VNPOST kỷ niệm 4 năm hợp tác, cán mốc 6.666.666 giao dịch

Tin hội viên - Phan Thu - 17:09 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm hợp tác và đánh dấu mốc son quan trọng trong sự hợp tác giữa hai bên với 6.666.666 giao dịch.

Đại hội Hiệp hội DN tỉnh Long An lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bích Liên - 17:00 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Long An tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “Đoàn kết - Phát triển - Hội nhập”. Tham dự đại hội có ông Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh ; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng gần 500 đại biểu doanh nghiệp (DN) đại diện cho các DN trên địa bàn tỉnh.

Ngành ngân hàng cần hướng tới khai thác quản trị dữ liệu

Công nghệ - Thu Hiền - 16:59 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại Hà Nội, trong buổi Tọa đàm khép kín với gần 40 đại diện cấp cao các Ngân hàng với chủ đề "Quản trị dữ liệu - Động lực thúc đẩy tăng trưởng của các định chế tài chính", các chuyên gia quốc tế của PwC đã cùng thảo luận về xu hướng phát triển của quản trị dữ liệu trong ngành ngân hàng, chia sẻ kết quả của Khảo sát các Giám đốc dữ liệu của PwC năm 2019 và các kinh nghiệm triển khai dự án Quản trị dữ liệu của PwC cho các ngân hàng trong nước và khu vực.

“Miễn hết phí – Trúng iPhone như ý” với MSB

Sản phẩm, dịch vụ - Khổng Thu - 16:57 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nắm bắt nhu cầu giao dịch tài chính tăng cao dịp cận Tết cũng như mong muốn gia tăng trải nghiệm và lợi ích cho khách hàng khi giao dịch trên ngân hàng điện tử, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai chương trình “Miễn hết phí – Trúng iPhone như ý” với hàng ngàn ưu đãi đặc biệt về phí và quà tặng.

Quyết định giảm đồng loạt mức lãi suất tiền gửi của các tổ chức tại NHNN

Chính sách mới - Ngọc Lan - 09:30 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 3 Quyết định về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng và các tổ chức khác tại NHNN. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019.

Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng

Chính sách mới - Mai Lan - 09:21 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 24/2019/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/1/2020.    

CPI bình quân 11 tháng năm 2019 tăng 2,57% so với bình quân cùng kỳ, mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây

Tin tức - H.Y - 17:46 02/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/12/2019 tại Hà Nội đã diễn ra buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ .

Xu hướng phát triển công nghệ tài chính và chủ động triển khai của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Vấn đề - Nhận định - TS. Hà Thị Sáu - 14:52 02/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nêu xu hướng phát triển công nghệ tài chính và đề xuất một số giải pháp để chủ động triển khai việc ứng dụng công nghệ tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ông Masatsugu Asakawa được bầu làm Chủ tịch thứ 10 của ADB

Sự kiện - H.Y - 14:34 02/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2019, ông Masatsugu Asakawa đã được Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhất trí bầu làm Chủ tịch ADB.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO