Thứ 5, 22/08/2019
  • VN-Index: 997.26+2.88+0.29%
  • HN-Index: 103.5+0.49+0.48%
Nhìn ra thế giới

Điều hành chính sách an toàn vĩ mô - kinh nghiệm các quốc gia và bài học cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh - Nhìn ra thế giới - 12/08/2019 10:10
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã cho thấy một cú sốc dường như không đáng kể xuất phát từ một tổ chức tài chính có thể gây ra sự lây lan, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống tài chính một quốc gia, thậm chí toàn cầu (Bernabe, 2012). Chính cuộc khủng hoảng này đã làm thay đổi nhận thức của các ngân hàng trung ương (NHTW) rằng ổn định giá cả không đủ đảm bảo duy trì ổn định tài chính.

Trước đây, Chính phủ các quốc gia thường xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính sách tiền tệ (CSTT) và chính sách tài khóa (CSTK) để đạt được mục tiêu ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế vĩ mô, tạo thêm công ăn việc làm. Nay, ngoài việc phối hợp hai chính sách trên, chính phủ các quốc gia còn chú trọng xây dựng và thực hiện chính sách an toàn vĩ mô (CSATVM) để tạo nên thế kiềng ba chân trong bộ chính sách nhằm đảm bảo duy trì ổn định hệ thống tài cính từ đó phát triển kinh tế vĩ mô bền vững.

1. KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH AN TOÀN VĨ MÔ

Thuật ngữ “an toàn vĩ mô” (macro prudential) lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1979 tại cuộc họp của Ủy ban Cooke (tiền thân của Ủy ban giám sát ngân hàng Basel) trong bối cảnh thảo luận về rủi ro do việc chuyển đổi kỳ hạn trong ngành ngân hàng (Barwell, 2013). Mỹ là quốc gia đầu tiên thực hiện CSATVM với mục đích kiểm soát tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh bùng nổ tín dụng bất động sản (Galati & Moessner, 2016).

Theo hội đồng Ổn định tài chính (FSB), Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), CSATVM là chính sách sử dụng các công cụ an toàn để hạn chế các rủi ro mang tính hệ thống và / hoặc các rủi ro của tổng thể tài chính nhằm giảm thiểu khả năng đổ võ của hệ thống tài chính thông qua việc ngăn ngừa các dịch vụ tài chính có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế thực.

Cho đến nay, có nhiều cách lý giải khác nhau về mục tiêu của CSATVM. Theo BIS (2016), Mỹ là quốc gia đầu tiên thực hiện CSATVM với mục tiêu giúp ổn định tài chính, hoạt động chu kỳ tài chính trơn tru và tăng cường tính hiệu quả của các chính sách đặc thù cho các ngành công nghiệp; Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), mục tiêu của CSATVM gồm (i) ngăn ngừa rủi ro quá mức có thể xảy ra do các yếu tố bên ngoài và sự thất bại của thị trường để giúp cho hệ thống tài chính hoạt động hiệu quả, (ii) làm cho khu vực tài chính có khả năng phục hồi tốt hơn và giảm thiểu các hiệu ứng lây nhiễm, (iii) khuyến khích củng cố quan điểm toàn diện trong quy chế tài chính để tạo ra các ưu đãi phù hợp cho các thành viên trên thị trường. Theo IMF (2013), FSB (2011), CSATVM được giới thiệu nhằm giảm thiểu rủi ro hệ thống và chi phí kết hợp của nền kinh tế thực.

Như vậy, dù với cách hiểu nào, CSATVM là chính sách sử dụng các công cụ an toàn để kiềm chế sự sụp đổ của hệ thống tài chính, mục tiêu của chính sách này nhằm giảm thiểu rủi ro cho hệ thống. Có thể thấy, CSATVM không thể loại bỏ hoàn toàn các tổn thương của hệ thống tài chính trước các cú sốc, nhưng nó sẽ hỗ trợ ổn định tài chính và tăng cường khả năng phục hồi nếu hệ thống tài chính xảy ra các tổn thương.

2. PHÂN LOẠI CÔNG CỤ TRONG CHÍNH SÁCH AN TOÀN VĨ MÔ

Có nhiều cách phân loại công cụ an toàn vĩ mô, nhưng ba cách dưới đây thường được giới nghiên cứu và chính phủ các quốc gia áp dụng rộng rãi.

Một là, phân loại theo loại hình điều chỉnh rủi ro. Khi phân loại theo tiêu thức này, công cụ an toàn vĩ mô được chia làm (i) các công cụ liên quan đến tín dụng: Giới hạn cho vay theo giá trị (Loan – to – value – LTV), giới hạn tỷ lệ nợ trên thu nhập (Debt service – to – income – DSTI), giới hạn cho vay bằng ngoại tệ,  trần tín dụng hoặc tăng trưởng tín dụng; (ii) các công cụ liên quan đến thanh khoản: công cụ giới hạn vị thế ngoại tệ mở ròng/bất cân xứng tiền tệ (limits on net open currency positions / currency mismatch – NOP); giới hạn mất cân đối kỳ hạn và yêu cầu dự trữ bắt buộc; (iii) các công cụ liên quan đến vốn: các yêu cầu về vốn chống rủi ro chu kỳ / biến đổi theo thời gian, trích lập dự phòng biến đổi theo thời gian và các hạn chế về phân bổ lợi nhuận (Lim et al., 2011)

Hai là, phân loại theo đối tượng điều chỉnh. Theo cách phân loại này, công cụ an toàn vĩ mô gồm (i) các công cụ liên quan đến hành vi người vay, (ii) các công cụ liên quan đến các định chế tài chính; (iii) các công cụ nội địa và (iv) các công cụ liên quan đến ngoại tệ (Fendoglu, 2017).

Ba là, phân loại công cụ an toàn vĩ mô theo đánh giá rủi ro, trong đó rủi ro được xem xét trên hai khía cạnh (i) theo chiều thời gian, nghĩa là diễn biến của rủi ro hệ thống được tích trữ theo thời gian với trọng tâm của CSATVM là nhằm giảm thiểu tính thuận chu kỳ của hệ thống tài chính thông qua việc xem xét các cơ chế khuếch đại rủi ro hệ thống bởi các tương tác trong hệ thống tài chính và giữa hệ thống tài chính với nền kinh tế thực mà đôi khi có thể dẫn đến các bất ổn tài chính. (ii) Theo chiều không gian, nghĩa là sự phân bổ rủi ro giữa các lĩnh vực trong hệ thống tài chính tại một thời điểm nhất định nhằm làm giảm sự tập trung của rủi ro hệ thống có thể phát sinh từ các mối liên kết giữa các tổ chức tài chính hoặc từ các mối liên kết ngoại bảng trực tiếp của các tổ chức này (Kahou & Lehar, 2017).

3. KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH AN TOÀN VĨ MÔ CỦA MỘT SỐ NỀN KINH TẾ TRÊN THẾ GIỚI

Hongkong (Trung Quốc)

Theo Salim & Xiaoyong (2015), khu vực tài chính của Hongkong (Trung Quốc) là một trong những trung tâm lớn nhất thế giới, hệ thống ngân hàng với tài sản tương đương 750% GDP, được vốn hóa cao, sinh lãi và tính thanh khoản tốt. Tại Hongkong, duy trì ổn định tài chính được thực hiện bởi nhiều cơ quan, trong đó, Bộ Tài chính có nhiệm vụ xác định mục tiêu của CSTT và cấu trúc của hệ thống tiền tệ. Cơ quan tiền tệ Hongkong (viết tắt là HKMA – Hong Kong Monetary Authority) chịu trách nhiệm quản lý các tổ chức nhận tiền gửi và chia sẻ trách nhiệm ổn định tài chính và đóng vai trò điều hành trong CSATVM.

HKMA bắt đầu sử dụng rộng rãi các công cụ an toàn vĩ mô để giải quyết các rủi ro trong lĩnh vực bất động sản kể từ những năm 1990. Các công cụ được sử dụng thường xuyên là giới hạn LTV, và DSTI, đến đầu năm 2015, HKMA sử dụng thêm công cụ tỷ lệ tín dụng trên GDP (credit-to-GDP). Tùy vào đặc điểm từng thời kỳ mà các công cụ này sẽ được điều chỉnh nhất định. Có một số bằng chứng cho thấy, việc thắt chặt CSATVM đã tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn 2009-2013 (Salim & Xiaoyong, 2015), tuy nhiên tác động của việc thắt chặt CSATVM đối với giá bất động sản là chưa rõ ràng.

Hà Lan

Đây là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 do các NHTM Hà Lan có tham gia vào thị trường cho vay thế chấp của Hoa Kỳ và do đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính thanh khoản từ thị trường này. Về cơ cấu tổ chức, Hà Lan là một trong những nước đầu tiên áp dụng mô hình giám sát hai đỉnh (Twin Peaks Approach) (năm 2002), trong đó NHTW Hà Lan (viết tắt là DNB – De Nederlandsche Bank) là một giám sát viên thận trọng duy nhất của tất cả các tổ chức tài chính, như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán; Cơ quan giám sát thị trường tài chính được thành lập với tư cách là người giám sát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh, bao gồm cả giám sát các hoạt động thị trường chứng khoán. Cuộc khủng hoảng tài chính đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của quy định và giám sát an toàn vĩ mô, từ sau cuộc khủng hoảng này, các công cụ an toàn vĩ mô tại Hà Lan được sử dụng một cách chủ động hơn. Trong tháng 1/2013, giới hạn LTV được giới thiệu, giới hạn LTI (Loan-to-income) cũng được áp dụng tối đa cho các khoản vay thế chấp vào cùng thời gian trên. Tháng 4/2014, NHTW Hà Lan đã công bố thêm yêu cầu về bộ đệm vốn bổ sung cho hệ thống ngân hàng, công cụ này được áp dụng thử nghiệm và áp dụng cho 4 ngân hàng trong giai đoạn 2016-2019 (Salim & Xiaoyong, 2015).

Singapore

Quốc gia có hệ thống tài chính tiên tiến này là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, được xây dựng dựa trên cốt lõi của các ngân hàng trong nước và ngân hàng quốc tế. NHTW Singapore (viết tắt là MAS – Monetary Authority of Singapore) là cơ quan chịu trách nhiệm thực thi CSATVM. Sau hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Singapore thực hiện CSATVM thắt chặt để hạ nhiệt thị trường nhà đất. Việc thắt chặt chính sách được thực hiện tăng dần để đạt được mục tiêu đề ra, hai công cụ được sử dụng bao gồm giới hạn LTV và DSTI. Bên cạnh đó, sự kết hợp của các biện pháp an toàn vĩ mô và tài khóa đã góp phần xây dựng hiệu quả bộ đệm vốn và kiểm soát tăng giá nhà ở Singapore.

Như vậy, có thể thấy rằng từ sau cuộc khủng hoảng toàn cầu, các quốc gia đã nhận thấy tầm quan trọng của CSATVM trong việc giảm thiểu rủi ro hệ thống từ đó dẫn tới ổn định tài chính. Do đó, hầu hết các quốc gia đã bắt đầu xây dựng và thực thi CSATVM và đặt chính sách này trong mối quan hệ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

4. THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH AN TOÀN VĨ MÔ TẠI VIỆT NAM

Cũng như các quốc gia trên thế giới, ổn định tài chính trong quản lý kinh tế vĩ mô của Việt Nam ngày càng được chú trọng. Công tác đảm bảo an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính được thực thi bởi nhiều cơ quan, bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Tài chính và Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (UBGSTCQG). Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Worldbank (WB) trong giai đoạn 2012-2013, Việt Nam chưa có tổ chức nào có trách nhiệm trong việc đo lường và quản rủi lý rủi ro tổng thể cho hệ thống tài chính và chưa có khuôn khổ pháp lý cho CSATVM, chưa có bộ công cụ CSATVM.

Tuy nhiên đến năm 2014, để thực hiện chức năng ổn định hệ thống tài chính mà Chính phủ giao, NHNN đã thành lập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính có chức năng tham mưu giúp Thống đốc thực hiện công tác ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính.

Như vậy, có thể thấy mặc dù cho đến nay NHNN cũng như Chính phủ vẫn chưa ban hành quy định cụ thể về CSATVM cũng như bộ công cụ tiêu chuẩn của chính sách này, song NHNN cũng đã từng bước áp dụng một số công cụ an toàn vĩ mô trong điều hành hoạt động các tổ chức tín dụng (TCTD) như trần tăng trưởng tín dụng được áp dụng trong năm 2011, 2012 nhằm đối phó với tình trạng tăng trưởng tín dụng quá nóng. Hay quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg) theo Thông tư số 36/2014/TT-NHNN bao gồm (i) tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, (ii) giới hạn cấp tín dụng, (iii) tỷ lệ khả năng chi trả, (iv) tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, (v) giới hạn góp vốn, mua cổ phần, (vi) tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi. Tuy vậy, có thể thấy rằng đây mới là một số công cụ của CSATVM, còn các công cụ mà các quốc gia thường sử dụng như LTV, DSTI, nước ta vẫn chưa có các quy định liên quan.

5. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Có thể thấy rằng công tác giám sát an toàn vĩ mô trong thời gian qua được Chính phủ và NHNN thực hiện khá quyết liệt, giúp hệ thống các TCTD hoạt động ổn định. Mặt khác, tại Việt Nam các TCTD chiếm giữ khoảng 90% tổng tài sản của thị trường tài chính, do đó NHNN đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định hệ thống tài chính. Từ bài học của các quốc gia trên thế giới, NHNN cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao vai trò chủ chốt trong thực thi CSATVM.

Thứ nhất, để xây dựng cơ sở pháp lý về CSATVM, cần tăng cường và hoàn thiện các quy định pháp lý về ổn định tài chính cho các bên có liên quan, Chính phủ cần quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để tránh chồng chéo khi thực hiện, đồng thời Luật NHNN cần phải sửa đổi bổ sung để chức năng ổn định tài chính là một chức năng then chốt của NHNN vì hiện nay NHNN đã có Vụ Ổn định tiền tệ tài chính có nhiệm vụ thực thi CSATVM đối với hệ thống tài chính Việt Nam.

Thứ hai, ban hành và quy định CSATVM cho hệ thống tài chính, đồng thời ban hành bộ công cụ tiêu chuẩn của chính sách này cho Việt Nam. Về cơ bản, bộ công cụ CSATVM của Việt Nam có thể dựa trên một số khuyến nghị của IMF, WB và bổ sung thêm một số công cụ phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của hệ thống tài chính Việt Nam.

Thứ ba, cần xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc áp dụng các công cụ như dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI)… trong phân tích là hết sức cần thiết để phục vụ các công tác dự báo, giám sát. Đồng thời, để thực hiện tốt CSATVM, cần phải có đủ cơ sở dữ liệu, do đó việc xây dựng cơ sở dữ  liệu, chế độ báo cáo và chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành là cần thiết.

Bốn là, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan. Mặc dù NHNN là cơ quan chính chịu trách nhiệm thực thi CSATVM, song để thực hiện hiệu quả cần có sự phối hợp với các cơ quan khác (Bộ Tài chính, UBGSTCQG…). Do đó, cần ban hành cơ chế phối hợp hiệu quả đồng bộ giữa các cơ quan thực hiện các chính sách vĩ mô.

Tóm lại, để phát triển kinh tế trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, thị trường tài chính Việt Nam cần hoạt động hướng đến mục tiêu ổn định an toàn, cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các chính sách vĩ mô, đặc biệt là sự phối hợp giữa CSATVM, CSTT và CSTK để tạo thành thế kiềng ba chân trong bộ chính sách.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Barwell, R. (2013), Macroprudential policy_Timing the wild gyrations of credit flows, debt stocls and asset prices, Palgrave Macmillan.

- Bernabe, E.M. (2012), Framework for Macroprudential policies for Emerging economies in a Globalized environment, The SEACEN Center.

- Fendoğlu, S. (2017), ‘Credit cycles and capital flows: Effectiveness of the Macroprudential policy framework in Emerging market economies’, Journal of Banking & Finance, Vol.79, 110-128.

- Galati, G. & Moesner, R. (2012), ‘Macroprudential policy – a literature review’, Journal of economic surveys, Vol. 27 (5), 846-878.

- Kahou, M.D. & Lehar, A. (2017), ‘Macroprudential policy: A review’, Journal of Financial stability, Vol. 29, 92-105

- Lim, C. Columba, F. Costa, A. Kongsamut, P. Otani, A. Saiyid, M. Wezel, T. and Xu, X. (2011), ‘Macroprudential policy: What instruments and How to use them?’, IMF Working paper, WP/11/238.

- Salim, M.D. & Xiaoyong, W. (2015), Experiences with macroprudential policy-five case studies, IMF Working paper, WP/15/123.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số 6422/NHNN-TT yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số công việc để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công.

Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Trao thưởng chương trình “Ngày không tiền mặt cùng thẻ ghi nợ nội địa NAPAS”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/8/2019, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức lễ trao thưởng cho 20 khách hàng may mắn trúng thưởng Voucher du lịch nghỉ dưỡng trong nước dành cho cả gia đình trị giá 25.000.000 đồng trong khuôn khổ chương trình “Ngày không tiền mặt cùng thẻ ghi nợ nội địa NAPAS”.

Thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited tại Hà Nội   

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/8/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1681/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited tại Hà Nội.

Đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành và lãnh đạo hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để đốc thúc tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn đang rất chậm trong thời gian qua.

Giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc giao lưu điển hình tiên tiến toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành.

Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2019

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong không khí phấn khởi và hào hứng mùa tựu trường 2019, Agribank triển khai chương trình khuyến mãi “Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2019” từ ngày 15/8 đến hết ngày 31/10/2019 dành cho các tân sinh viên năm học 2019 – 2020 với 100 giải thưởng hấp dẫn có tổng trị giá 300.000.000 đồng.

Ưu đãi lớn mừng lễ lớn dành cho chủ thẻ Agribank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khách 2/9, với mong muốn tri ân khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của Agribank (ATM) trong suốt thời gian qua, Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Thanh xuân rực rỡ qua những chuyến đi” với nhiều cơ hội dành cho các chủ thẻ Agribank nhận các chuyến du lịch Nhật Bản, Đài Loan, Phú Quốc và nhiều giải thưởng khác giá trị lên đến 460 triệu đồng.

ABBANK tăng lãi suất tiền gửi lên 8,5%/năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 17/8/2019, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình “Tiết kiệm An gia – Nhận quà Lãi suất” áp dụng đối với các sản phẩm tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân trong vòng 3 tháng(*), cùng mức lãi suất hấp dẫn lên đến 8,5%/năm.

Quản lý tài chính thông minh cho những gia đình trẻ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cân đối thu chi và tích lũy chưa bao giờ là bài toán dễ dàng đối với nhiều gia đình trẻ. Trong vô vàn những cách thức giữ tiền như tự tiết kiệm, đầu tư kinh doanh hay gửi ngân hàng, đâu là giải pháp an toàn để dự phòng tài chính cho những kế hoạch trong tương lai?

Tháng vàng sinh nhật, VPBank rộn ràng tri ân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để chia sẻ niềm vui đồng thời tri ân sự ủng hộ của hàng triệu khách hàng đã đồng hành cùng Ngân hàng trong thời gian qua, nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày thành lập, VPBank chiêu đãi khách hàng bằng một đại tiệc quà tặng cực kỳ hoành tráng. Theo đó, khách hàng nhanh tay tham gia các sản phẩm của VPBank trong tháng sinh nhật này sẽ nhận được vô vàn ưu đãi hấp dẫn.

Khánh thành Trạm y tế xã Yên Lương tại tỉnh Phú Thọ do Vietcombank tài trợ 2 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 17/8/2019, tại xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn tổ chức Lễ khánh thành Trạm y tế xã Yên Lương do Vietcombank tài trợ 2 tỷ đồng.

MSB nhận giải thưởng “Best User Friendly Mobile Banking”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã vinh dự nhận được giải thưởng “Best User Friendly Mobile Banking” được trao bởi Tạp chí uy tín quốc tế International Finance Magazine (IFM).

Chuyển tiền du học thuận tiện và miễn phí qua MSB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đồng hành với các gia đình và du học sinh chào đón mùa tựu trường, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB triển khai chương trình miễn phí chuyển tiền du học với hạn mức chuyển tiền một lần lên tới 35.000 USD cùng với hồ sơ thủ tục nhanh gọn, đơn giản - chỉ cần chuẩn bị một lần duy nhất.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công

Chính sách mới - CKH/sbv.gov.vn - 08:24 22/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số 6422/NHNN-TT yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số công việc để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công.

Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Tin tức - TTTCTT - 08:11 22/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Thúc đẩy vai trò Ngân hàng ASEAN trong xây dựng những nền kinh tế bền vững và có khả năng hồi phục cao

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khu vực ASEAN đang đối mặt với những mối đe doạ sống còn như biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường – những yếu tố có thể dẫn tới sự bất ổn tài chính và xã hội. Báo cáo Đánh giá sự Bền vững của ngành Tài chính (SUSBA) năm 2019 do WWF thực hiện cho thấy 35 ngân hàng trong khối ASEAN được đánh giá đã phản ứng không đủ nhanh đối với các mối đe doạ này.

Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2019

Sản phẩm, dịch vụ - Nguyễn Hiền - 14:12 21/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong không khí phấn khởi và hào hứng mùa tựu trường 2019, Agribank triển khai chương trình khuyến mãi “Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2019” từ ngày 15/8 đến hết ngày 31/10/2019 dành cho các tân sinh viên năm học 2019 – 2020 với 100 giải thưởng hấp dẫn có tổng trị giá 300.000.000 đồng.

Trao thưởng chương trình “Ngày không tiền mặt cùng thẻ ghi nợ nội địa NAPAS”

Sản phẩm, dịch vụ - TTTCTT - 08:27 21/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/8/2019, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức lễ trao thưởng cho 20 khách hàng may mắn trúng thưởng Voucher du lịch nghỉ dưỡng trong nước dành cho cả gia đình trị giá 25.000.000 đồng trong khuôn khổ chương trình “Ngày không tiền mặt cùng thẻ ghi nợ nội địa NAPAS”.

Tăng cường kiểm soát, giám sát hoạt động phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

Chính sách mới - TTTCTT - 16:49 20/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/8/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản số 6410/NHNN-TT về việc tăng cường kiểm soát, giám sát hoạt động phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited tại Hà Nội   

Pháp luật - Nghiệp vụ - LG/sbv.gov.vn - 16:26 20/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/8/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1681/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited tại Hà Nội.

Ưu đãi lớn mừng lễ lớn dành cho chủ thẻ Agribank

Sản phẩm, dịch vụ - Thu Hiền - 16:21 20/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khách 2/9, với mong muốn tri ân khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của Agribank (ATM) trong suốt thời gian qua, Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Thanh xuân rực rỡ qua những chuyến đi” với nhiều cơ hội dành cho các chủ thẻ Agribank nhận các chuyến du lịch Nhật Bản, Đài Loan, Phú Quốc và nhiều giải thưởng khác giá trị lên đến 460 triệu đồng.

ABBANK tăng lãi suất tiền gửi lên 8,5%/năm

Sản phẩm, dịch vụ - Hải Ninh - 16:09 20/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 17/8/2019, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình “Tiết kiệm An gia – Nhận quà Lãi suất” áp dụng đối với các sản phẩm tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân trong vòng 3 tháng(*), cùng mức lãi suất hấp dẫn lên đến 8,5%/năm.

Quản lý tài chính thông minh cho những gia đình trẻ

Thị trường - TC - 11:13 20/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cân đối thu chi và tích lũy chưa bao giờ là bài toán dễ dàng đối với nhiều gia đình trẻ. Trong vô vàn những cách thức giữ tiền như tự tiết kiệm, đầu tư kinh doanh hay gửi ngân hàng, đâu là giải pháp an toàn để dự phòng tài chính cho những kế hoạch trong tương lai?

Đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tin tức - TTTCTT - 09:32 20/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành và lãnh đạo hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để đốc thúc tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn đang rất chậm trong thời gian qua.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng vi mô

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Hà Văn Dương - 09:21 20/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tín dụng vi mô (TDVM) là giải pháp thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế. Tăng trưởng (TDVM) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong quá trình cung cấp tín dụng của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM). Bài viết này đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng TDVM của các tổ chức TCVM chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động.

Giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc giao lưu điển hình tiên tiến toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành.

Chính thức công bố Giải Di sản VPBank Hanoi Marathon 2019

Thư giãn - 21:48 19/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA), Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Báo Đại biểu Nhân dân chính thức công bố Giải Di sản VPBANK HANOI MARATHON 2019. Giải sẽ diễn ra vào sáng ngày Chủ nhật, 20/10/2019 tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Tháng vàng sinh nhật, VPBank rộn ràng tri ân

Sản phẩm, dịch vụ - 21:23 19/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để chia sẻ niềm vui đồng thời tri ân sự ủng hộ của hàng triệu khách hàng đã đồng hành cùng Ngân hàng trong thời gian qua, nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày thành lập, VPBank chiêu đãi khách hàng bằng một đại tiệc quà tặng cực kỳ hoành tráng. Theo đó, khách hàng nhanh tay tham gia các sản phẩm của VPBank trong tháng sinh nhật này sẽ nhận được vô vàn ưu đãi hấp dẫn.

Khánh thành Trạm y tế xã Yên Lương tại tỉnh Phú Thọ do Vietcombank tài trợ 2 tỷ đồng

Sống đẹp -  Lê Hồng Quang - 21:11 19/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 17/8/2019, tại xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn tổ chức Lễ khánh thành Trạm y tế xã Yên Lương do Vietcombank tài trợ 2 tỷ đồng.

MSB nhận giải thưởng “Best User Friendly Mobile Banking”

Tin hội viên - Khổng Thu - 15:48 19/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã vinh dự nhận được giải thưởng “Best User Friendly Mobile Banking” được trao bởi Tạp chí uy tín quốc tế International Finance Magazine (IFM).

Đến năm 2030, Hàng không Tre Việt tăng lên 30 tàu bay

Doanh nghiệp - TTTCTT - 15:03 19/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT

Chính sách mới - TTTCTT - 14:46 19/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Dự án BT).

Chuyển tiền du học thuận tiện và miễn phí qua MSB

Sản phẩm, dịch vụ - TTTCTT - 10:27 19/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đồng hành với các gia đình và du học sinh chào đón mùa tựu trường, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB triển khai chương trình miễn phí chuyển tiền du học với hạn mức chuyển tiền một lần lên tới 35.000 USD cùng với hồ sơ thủ tục nhanh gọn, đơn giản - chỉ cần chuẩn bị một lần duy nhất.

ABBANK nhận giải Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2019

Tin hội viên - Đào Linh - 09:55 19/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/8/2019, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vinh dự nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” năm 2019 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận và trao tặng. Đây là lần thứ 4 ABBANK nhận danh hiệu này.

Tiếp tục thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Tin tức - TTTCTT - 09:47 19/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban chỉ đạo 1899) tại Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban này.

Kiên Giang phấn đấu trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu

Tin tức - TTTCTT - 09:19 19/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kiên Giang khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu, có khả năng tự chủ ngân sách; là động lực tăng trưởng mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

SHB tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn

Sản phẩm, dịch vụ - Thúy Anh - 16:24 18/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa triển khai chương trình Ưu đãi chào thu với lãi suất hấp dẫn ở nhiều kỳ hạn linh hoạt dành cho các khách hàng cá nhân tham gia sản phẩm tiết kiệm bậc thang theo số tiền.

93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Doanh nghiệp - TTTCTT - 14:58 17/08/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO