Hoạt động ngân hàng

Để chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, cần làm tốt gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp

Nguyễn Đức Lệnh 03/02/2024 08:36

Ngay cả khi thị trường ổn định, lãi suất ổn định và thấp, thì việc đưa ra gói tín dụng ưu đãi vẫn rất cần thiết và có ý nghĩa đối với chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.

Một trong nội dung chính của chương trình kết nối Ngân hàng -Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đó là tổ chức đăng ký gói tín dụng ưu đãi và giải ngân gói tín dụng này để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đây là cách làm đã được thực hiện trong nhiều năm qua, đem lại hiệu quả rất thiết thực cho doanh nghiệp và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, đặc biệt là trong điều kiện lãi suất thị trường, lãi suất cho vay tăng cao. Tuy nhiên ngay cả khi thị trường ổn định, lãi suất ổn định và thấp, thì việc đưa ra gói tín dụng ưu đãi vẫn rất cần thiết và có ý nghĩa đối với chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Sự cần thiết đó phản ánh trên 3 phương diện chính sau:

Thứ nhất, gói tín dụng ưu đãi, với 2 tiêu chí: quy mô và lãi suất, trong đó phải đảm bảo lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để đảm bảo tính ưu đãi và hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ hai, việc đưa ra gói hỗ trợ với quy mô và số tiền cụ thể sẽ giúp các TCTD chủ động trong hoạt động cho vay và hỗ trợ cho doanh nghiệp của TCTD. Đồng thời là sự đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động về nguồn vốn trong khi vẫn đảm bảo lãi suất ổn định, hạn chế sự ảnh hưởng khi lãi suất thị trường biến động. Qua đó, củng cố quan hệ ngân hàng- khách hàng, và thúc đẩy dịch vụ phát triển.

Thứ ba, với những ý nghĩa trên, việc yêu cầu các TCTD đăng ký và giải ngân gói tín dụng ưu đãi thông qua chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp là cần thiết và phát huy được hiệu quả của chương trình thể hiện qua những kết quả cụ thể về giải ngân gói tín dụng ưu đãi, số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ. Qua đó đảm bảo chương trình “làm thật, giải ngân thật”, doanh nghiệp được hỗ trợ vốn, lãi suất có điều kiện tăng trưởng và phát triển. Chính điều này, góp phần cho chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trở thành giải pháp hằng năm của ngành ngân hàng để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Kinh nghiệm tổ chức thực hiện gói tín dụng ưu đãi này từ những năm trước đây cho thấy, thường gói tín dụng này gắn liền với cơ chế chính sách về lãi suất, về ưu đãi của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy tính khả thi và hiệu quả của các gói tín dụng này rất cao. Riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023 tổng quy mô gói tín dụng được 20 thương hiệu ngân hàng đăng ký từ đầu năm đạt 453.070 tỷ đồng và kết thúc năm đã giải ngân đạt 567.340 tỷ đồng, bằng 125,2% quy mô gói, cho 166.579 khách hàng.

Nhìn ở góc độ quản lý và thực thi chính sách, với yêu cầu tập trung các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, kết quả thực hiện gói tín dụng ưu đãi, với đối tượng cụ thể, doanh nghiệp cụ thể và số tiền giải ngân cụ thể, tổng số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ cụ thể… là những chỉ số định lượng minh chứng cho hiệu quả của chương trình, vì vậy đã tạo ra thương hiệu và uy tín cho một chương trình hành động “ Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp”, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, cần làm tốt gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO