Hoạt động ngân hàng

Vai trò tiên phong của các NHTM Nhà nước trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Nguyễn Đức Lệnh 28/02/2024 12:55

Việc tham gia tích cực của nhóm các NHTM Nhà nước còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện tốt gói tín dụng (về lãi suất, vốn, giải ngân), đảm bảo tính ổn định và khả năng giải ngân cao ngay cả khi lãi suất biến động.

Như chúng ta đều biết, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp là giải pháp và hành động cụ thể của ngành ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, việc gắn chương trình với việc giải ngân gói tín dụng ưu đãi do các TCTD đăng ký tham gia chương trình (theo kế hoạch hằng năm) đã phát huy hiệu quả và đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp.

Về bản chất, gói tín dụng ưu đãi về vốn, lãi suất gắn với cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước trung ương về tiền tệ, tín dụng, do vậy gói tín dụng ưu đãi có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu và hiệu quả của chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn lãi suất thấp; tiếp cận thuận lợi cơ chế chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của NHNN.

Với ý nghĩa đó, việc tiếp tục thực hiện đăng ký và giải ngân gói tín dụng ưu đãi, thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã được các TCTD trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đăng ký tham gia tích cực, đã phản ánh trách nhiệm và những điểm khác biệt tích cực, làm cơ sở cho việc thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2024 trên địa bàn đạt được kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy mô gói tín dụng ưu đãi của chương trình năm 2024 được 17 thương hiệu ngân hàng đăng ký, với tổng số tiền đạt: 509.684 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, gói tín dụng này năm 2023 là 453.070 tỷ đồng (với 20 thương hiệu ngân hàng đăng ký). Như vậy so với năm 2023, số lượng thương hiệu TCTD đăng ký giảm 3 thương hiệu, song quy mô gói tăng 12,49%.

Thứ hai, gói tín dụng phát huy hiệu quả và trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, lãi suất. Với tiêu chí đăng ký gói tín dụng ưu đãi tham gia chương trình, gồm: giảm lãi suất cho doanh nghiệp; cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp giữ nguyên nhóm nợ; cho vay 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên; tăng hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp; cho vay lãi suất thấp…. Trong đó, về lãi suất đảm bảo ý nghĩa hỗ trợ, với lãi suất cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng khoảng 4% và lãi suất cho vay trung dài hạn khoảng 9%/năm (lãi suất này sẽ điều chỉnh hợp lý theo diễn biến thị trường, song phải đam bảo nguyên tắc hỗ trợ). Do đó, việc giải ngân gói tín dụng này, sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp trong quá trình mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng của Chính phủ, của NHNN và của UBND Thành phố.

Thứ ba, các NHTM nhà nước (Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) gồm: Vietcombank, BIDV và ViettinBank tiếp tục là những ngân hàng đăng ký tham gia gói tín dụng có quy mô lớn nhất, chiếm 80% quy mô gói. Điều này không chỉ phản ánh vai trò tiên phong trong thực hiện chính sách của NHNN của các TCTD này, mà việc tham gia tích cực của nhóm TCTD này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện tốt gói tín dụng (về lãi suất, vốn, giải ngân), đảm bảo tính ổn định và khả năng giải ngân cao ngay cả khi lãi suất biến động. Đây là yếu tố rất tích cực và được duy trì trong nhiều năm qua của chương trình, khẳng định vai trò, thương hiệu của chương trình và hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ tín dụng của NHNN.

Tuy nhiên, qua việc đăng ký gói tín dụng ưu đãi tham gia chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp năm 2024 trên địa bàn thành phố đã phản trách nhiệm thực thi chính sách của các TCTD khác trên địa bàn. Trong đó một số NHTM cổ phần như ACB, Sacombank, Nam A Bank, OCB, BVBank tham gia tích cực chương trình và trong nhiều năm liền, bên cạnh đó các định chế tài chính nước ngoài như Standard Chatered, Sinhanbank tham gia gói với quy mô không nhỏ, đã tạo sự khác biệt và trách nhiệm của các TCTD trên địa bàn trong thực thi chính sách và đồng hành cùng doanh nghiệp Thành phố, mang lại hiệu ứng tích cực cho một chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp của ngành ngân hàng thành phố.

Với những ý nghĩa đó, việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp năm 2024 sẽ đảm bảo cho ngành ngân hàng Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ địa phương được NHNN giao, đồng thời thực hiện tốt chủ đề năm của Thành phố.

Để chương trình tiếp tục phát huy hiện quả, cần tăng cường hơn nữa hiệu quả phối hợp của các sở ngành quận huyện và hiệp hội doanh nghiệp trong công tác tổ chức thực hiện chương trình; công tác đối thoại và truyền thông chính sách; công tác trao đổi thông tin và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đặc biệt trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc vay và sử dụng vốn vay hiệu quả, để góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội thành phố theo mục tiêu đề ra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vai trò tiên phong của các NHTM Nhà nước trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO