Bài học phối hợp trong chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp nhằm triển khai hiệu quả gói hỗ trợ lãi suất 2% của Chính phủ

Nguyễn Đức Lệnh| 01/09/2022 07:30
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài học kinh nghiệm có ý nghĩa hiện nay đó là sự kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; sự phối hợp trực tiếp giữa chính quyền địa phương (các quận huyện) và hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; các sở, ngành có liên quan để trực tiếp kết nối doanh nghiệp với ngân hàng; nắm bắt kịp thời khó khăn vướng mắc để xử lý và giải quyết  những vấn đề phát sinh từ thực tế.

Sau 3 tháng triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị quyết 11 , Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngành Ngân hàng trong vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện, đã và đang làm tốt các nội dung nhiệm vụ của công tác này: từ xây dựng quy trình nghiệp vụ; phần mềm quản lý, đến công tác hướng dẫn, tập huấn và hạch toán kết toán, đặc biệt công tác truyền thông, tư vấn cho khách hàng; phân loại dư nợ, khách hàng thuộc nhóm ngành lĩnh vực được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ để tiếp cận và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp….

Song với số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận gói hỗ trợ này hiện nay đang cho thấy cần nhiều giải pháp và hành động mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện, nhất là công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan.

Việc phối hợp với sở, ngành, quận huyện và hiệp hội doanh nghiệp để triển khai thực hiện chính sách.

Hoạt động này với nội hàm: nắm bắt kịp thời khó khăn vướng mắc từ doanh nghiệp để giải quyết, nhất là những khó khăn vướng mắc về hành chính, thủ tục hoặc về thông tin. Qua hoạt động này tăng cường công tác tư vấn, thông tin tuyền truyền nội dung Thông tư 03, nhất là những thông tin về cách thức thực hiện gói hỗ trợ; điều kiện, đối tượng thụ hưởng chính sách; các TCTD thực hiện gói này… qua đây tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận.

Vai trò của các sở, ngành, quận huyện và hiệp hội doanh nghiệp rất quan trọng, bởi là các đơn vị quản lý và có doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn, hơn hết các UBND quận, huyện và hiệp hội doanh nghiệp nắm bắt được thông tin doanh nghiệp, cũng như truyền thông, tư vấn và phản ánh thông tin tốt hơn, kịp thời hơn. Từ đó ngành ngân hàng nói chung và ngành ngân hàng thành phố nói riêng có biện pháp xử lý kịp thời. Đây là hoạt động không mới song còn nguyên giá trị về công tác phối hợp trong triển khai để đưa chính sách đi vào cuộc sống có hiệu quả.

Kết nối hiệu quả ngân hàng - doanh nghiệp.

Cần khai thác và phát huy hiệu quả ý nghĩa của chương trình là kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, gắn với việc thực hiện Thông tư 03. Các hoạt động cụ thể gồm: hoạt động đối thoại; hoạt động ký kết vay vốn; hoạt động tư vấn và thông tin khách hàng. Trong đó tổ chức các hội nghị kết nối theo chuyên đề: lĩnh vực du lịch, lưu trú và ăn uống; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản; lĩnh vực công nghiệp chế biến chế đạo; giáo dục đào tạo….

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, vừa qua NHNN thành phố đã phối hợp với Sở Du lịch thành phố tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp: đối thoại doanh nghiệp và thông tin chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, về gói hỗ trợ 2% của Chính phủ; ký kết cho vay vốn các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, lữ hành; lưu trú và ăn uống, với tổng số tiền cho vay đạt 648 tỷ đồng cho 25 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này.

Cách làm này vừa kết nối, tháo gỡ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, tiếp cận chính sách thuận lợi, vừa thể hiện trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện để tổ chức thực hiện cũng như trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nói chung, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh - một trong những nhiệm vụ của chương trình phục hồi kinh tế thành phố.

Sự chủ động và trách nhiệm nắm bắt kịp thời khó khăn vướng mắc để xử lý và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tế.

Trong vai trò là cơ quan chủ trì phối hợp thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ tín dụng ngân hàng trên địa bàn, NHNN TP. Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp và phát huy vai trò phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện và hiệp hội doanh nghiệp với những hoạt động như trên không chỉ đảm bảo thực hiện tốt chính sách, mà còn tạo thuận lợi trong việc minh bạch và công khai chính sách nhờ tính tương tác và phản biện chính sách rất tốt. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những gói hỗ trợ sử dụng vốn ngân sách.

Kinh nghiệm quý báu từ việc thực hiện các chương trình kích cầu đầu tư; cho vay hỗ trợ lãi suất lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn của TP. Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị. Các gói hỗ trợ lãi suất đã được thực hiện thông qua hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn, chỉ với yêu cầu được sự thẩm định, đánh giá và đồng ý chấp thuận cho vay của các NHTM (theo quy chế cho vay, đáp ứng điều kiện, nguyên tắc tín dụng), các đối tượng thụ hưởng sẽ được cấp bù lãi suất theo quy định đối với các ngành, các lĩnh vực ưu tiên phát triển của UBND thành phố. Các chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp nhịp nhàng của các sở, ban, ngành và UBND thành phố, các quận, huyện với NHNN thành phố và các NHTM trên địa bàn đã và đang phát huy hiệu quả.

Những bài học kinh nghiệm nêu trên từ công tác phối hợp thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; các chương trình tín dụng của Chính phủ, của UBND thành phố và của NHTW được vận dụng và phát huy kịp thời sẽ góp phần quan trọng để ngành Ngân hàng thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ NHTW giao về triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% của Chính phủ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài học phối hợp trong chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp nhằm triển khai hiệu quả gói hỗ trợ lãi suất 2% của Chính phủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO