Thứ 5, 23/09/2021
  • VN-Index: 1,350.68+10.84+0.81%
  • HN-Index: 363.43+4.45+1.24%
Nhìn ra thế giới

Tác động của tài chính vi mô đến cuộc sống phụ nữ ở các nước đang phát triển và một số kiến nghị

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Nhìn ra thế giới - 07/11/2020 09:13
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tài chính vi mô (TCVM) là công cụ chi phí hiệu quả giúp các quốc gia thực hiện mục tiêu thế kỷ thoát nghèo. Vậy TCVM là gì, nó có những tác động tích cực gì trong cuộc sống của người nghèo, đặc biệt là những người phụ nữ nghèo?

Tài chính vi mô là gì?

Các dịch vụ tài chính thường không được cung cấp cho các cá nhân có thu nhập thấp hay thất nghiệp bởi vì các cá nhân này là những người nghèo, hay có nguồn lực tài chính giới hạn không đủ điều kiện để giao dịch với các tổ chức tài chính truyền thống. Mặc dù những người này đang bị loại trừ khỏi các dịch vụ ngân hàng, nhưng họ vẫn đang cố gắng để tiết kiệm, tìm kiếm tín dụng hay tìm kiếm các dịch vụ bảo hiểm, và họ thanh toán những khoản chi phí phát sinh dựa trên các khoản nợ. Bên cạnh đó có rất nhiều người nghèo dựa vào sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, và thậm chí các khoản tín dụng đen.

Điều đặc biệt là 70% những người nghèo trên thế giới là phụ nữ, họ làm nên sự tăng trưởng và rộng lớn của kinh tế phi chính thức, nhưng họ lại có những bất lợi khi tiếp cận với các dịch vụ tài chính và bị các ngân hàng bỏ quên vì các NHTM (NHTM) thường tập trung vào đàn ông và việc kinh doanh chính thức. Nhiều phụ nữ phải sử dụng tài khoản của một người khác… Điều này có thể được xem như là việc ngăn chặn khả năng của người phụ nữ khi tham gia vào các cơ hội tự kinh doanh. Nếu không có các con đường đến với các dịch vụ tài chính chính thức, phụ nữ phải dựa vào những phương thức phi chính thức để tích lũy tiết kiệm, phát triển kinh doanh, lo cho việc tiêu dùng trong gia đình hay xử lý các rủi ro.

Để giải quyết những vấn đề trên, TCVM ra đời như một công cụ giúp những người phụ nữ nghèo đói trên thế giới có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính từ đó thực hiện được các dự án kinh doanh của mình, tạo ra kế sinh nhai bền vững cho gia đình, nâng cao chất lượng đời sống; và xa hơn nữa là trao quyền trong xã hội, tự tin, được tham gia vào các hoạt động trong cộng đồng.

Khái niệm về TCVM được rất nhiều nhà kinh tế và các tổ chức đưa ra. Theo Quỹ Đầu tư và Phát triển Liên hiệp quốc: “TCVM là việc cung cấp dịch vụ tài chính cho những người không tiếp cận được với hệ thống tài chính chính thức”. Theo quan điểm của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB 2000) thì TCVM “là việc cung cấp các dịch vụ tài chính như tiền gửi, cho vay, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền và bảo hiểm cho người nghèo và hộ gia đình có thu nhập thấp hoạt động kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp nhỏ của họ”. Ở Việt Nam, đứng dưới góc độ pháp lý theo Nghị định số 28/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam, thì: “TCVM được hiểu là tài chính quy mô nhỏ - hoạt động cung cấp một số dịch vụ tài chính quy mô nhỏ, nhận tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tự nguyện, một số dịch vụ thanh toán cho các hộ gia đình cá nhân có thu nhập thấp đặc biệt là hộ gia đình nghèo và người nghèo”.

Vậy có thể hiểu TCVM là một phương thức cung cấp các dịch vụ tài chính, dịch vụ khác cho các đối tượng có thu nhập thấp trong xã hội để phục vụ nhu cầu chi tiêu và đầu tư.

Theo tài liệu nghiên cứu của Nguyễn Kim Anh (2011), các đơn vị cung cấp TCVM thuộc 3 nhóm: TCTCVM chính thức bao gồm các NHTM tham gia cung cấp dịch vụ TCVM đặc biệt là Agribank và NH TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Chính sách xã hội; Quỹ tín dụng nhân dân. Khu vực bán chính thức gồm các TCTCVM bán chính thức, chủ yếu theo mô hình và khu vực phi chính thức.

TCVM là công cụ nói chung và được cụ thể hóa hoạt động thông qua các tổ chức, và Quỹ tín dụng nhân dân là một trong các tổ chức đó. Để có thể phát triển bền vững Quỹ tín dụng nhân dân thì việc tìm hiểu tác động của TCVM đến những người phụ nữ nghèo ở các nước đang phát triển là cần thiết.

 Hoạt động của TCVM

Ba hoạt động chính của TCVM bao gồm: tín dụng vi mô, tiết kiệm vi mô, và bảo hiểm vi mô.

Vai trò của tín dụng vi mô là để cung cấp những khoản vay nhỏ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ đặc biệt là các doanh nghiệp của phụ nữ để đầu tư kinh doanh, và cho phép chủ các doanh nghiệp này có thể vượt qua khỏi nghèo đói. Các tổ chức TCVM sẽ đưa ra các mức lãi suất cho các khoản vay, và xây dựng kế hoạch trả nợ chi tiết với số tiền trả nợ đều đặn theo các khoản thời gian.

Sản phẩm tiết kiệm vi mô đơn giản là những tài khoản tiết kiệm ngân hàng, cung cấp phương thức an toàn và có thể đạt được tiết kiệm, vừa cho việc đầu tư cho tương lai và có thể phòng ngừa chống lại những cú sốc kinh tế. Các TCTCVM sẽ khuyến khích tiền gửi ngân hàng hay giới hạn việc rút tiền để giúp người tiết kiệm đạt được mục tiêu tiết kiệm. Một số TCTCVM yêu cầu những người đi vay để dành một phần thu nhập của họ cho tài khoản tiết kiệm, nó có thể được sử dụng như một khoản bảo hiểm nếu người đi vay phá sản. Còn nếu những người đi vay trả các khoản vay thành công, thì những khoản tiền được để dành lúc trước cho việc trả nợ sẽ được tích lũy lại thành tổng số tiền tiết kiệm

Sản phẩm bảo hiểm vi mô được thiết kế để làm giảm bớt những rủi ro trong cuộc sống, như cú sốc từ sức khỏe và thời tiết, những đợt thất nghiệp thường xuyên…

Tác động tích cực của TCVM lên cuộc sống người phụ nữ

TCVM có những tác động đến cuộc sống của phụ nữ.

Thứ nhất, phụ nữ tham gia vào các nhóm để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau ở cấp độ địa phương.

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho những người phụ nữ đi trước những thành viên khác trong gia đình có thể xây dựng mối quan hệ với rất nhiều người hội viên trong nhóm của mình.

Thứ ba, thông qua TCVM phụ nữ được nhận tiền và có thể tự quản lý tiền. Những điều này được thấy rõ trong một số mô hình (giống như các ngân hàng làng và/hoặc các nhóm tự giúp đỡ). Họ có quyền sở hữu và điều khiển các tài sản, nắm giữ thu nhập, phụ nữ có được con đường đến kinh tế gia đình và cộng đồng.

Thứ tư, những tác động tích cực của TCVM đến gia đình của họ. Con của những người phụ nữ vay tiền từ TCVM cũng hưởng lợi ích, như được đăng ký vào trường học toàn thời gian và tỷ lệ bỏ học thấp, do đó cơ hội nghề nghiệp của chúng sẽ cao hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng thu nhập mới được tạo ra từ các doanh nghiệp siêu nhỏ thường đầu tư đầu tiên vào giáo dục cho con cái đặc biệt vào các bé gái. Các hộ gia đình là khách hàng của TCVM thường có sức khỏe tốt hơn, và dinh dưỡng tốt hơn những hộ gia đình khác. Bên cạnh đó ta thấy rằng TCVM làm nên sự đóng góp mạnh vào việc thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Có thể tổng hợp những tác động qua Bảng 1.

Bảng 1: Tác động của TCTCVM/ chương trình TCVM  lên sự trao quyền phụ nữ: Bằng chứng có giá trị

Nguồn: Ramesh S Arunachalam (2007)

 Khó khăn hạn chế của TCVM lên cuộc sống của người phụ nữ

Thứ nhất, làm thế nào để có thể tăng số lượng người phụ nữ tiếp cận với những dịch vụ tài chính. Đây là thách thức lớn đối với TCVM. Ngay cả ở Ấn Độ đã có khung chính sách hỗ trợ thì vẫn có một số lượng lớn phụ nữ vẫn bị loại trừ khỏi con đường đến với dịch vụ tài chính.

Thứ hai, những vấn đề liên quan đến quyền sử dụng những khoản vay mà người phụ nữ vay được, nắm giữ thu nhập mà họ kiếm được, quyền sở hữu, quản lý các tài sản trong gia đình. Có rất nhiều ví dụ về tiền mà người phụ nữ kiếm được và đàn ông sử dụng nó cho rượu và khoản chi tiêu thỏa mãn những sở thích của đàn ông. Sau mọi việc thì người phụ nữ là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Vì thế vấn đề người phụ nữ có quyền sở hữu và quyền sử dụng với tài sản trong gia đình hay không và từ đó có thể làm tăng các khoản nợ cho phụ nữ có thể tiếp tục làm nên những kết quả tiêu cực.

Thứ ba, mục tiêu của TCVM là hướng đến khách hàng phụ nữ, nhưng để như thế nào để cung cấp các dịch vụ cho phụ nữ, cách tốt nhất để cung cấp các dịch vụ tài chính để hỗ trợ những người phụ nữ thì thường bị phớt lờ khi các TCTCVM phải đối diện với nhiều trường hợp khác nhau và nhiều áp lực.

Thứ tư, sự phân biệt giới. Hầu như TCTCVM phân phối các dịch vụ tài chính thông qua nhân viên cho vay, những người này nói chung hướng đến khách hàng đàn ông hơn là phụ nữ. Thêm vào đó có ít phụ nữ là lãnh đạo cấp cao, cũng như người đứng đầu của TCTCVM ít nhất là phụ nữ trong vị trí quản lý cấp cao.

Thứ năm, những thành viên thuộc về nhóm thứ yếu trong cộng đồng như những người thuộc về bộ lạc, cộng đồng Hồi giáo ở Ấn Độ, những người công nhân di trú, những người phụ nữ thì thường không thể tiết kiệm hay hoàn trả các khoản nợ thường xuyên, mà đây là những điều kiện tiên quyết cho hầu hết các chương trình TCVM. Vì thế TCVM có thể sẽ loại trừ những người nghèo nhất.

Bảng 2: Tài sản và trách nhiệm, được công bố bởi TCVM

Nguồn: Ramesh S Arunachalam (2007)

Những giải pháp được đề xuất

Để có thể giải quyết hay ít nhất là giảm những hạn chế nêu trên, xin đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tạo ra môi trường làm việc công bằng giới. Giải pháp này chủ yếu dành cho Chính phủ và người điều hành ngân hàng để tạo ra môi trường công bằng giới có thể, đó là:

- Chắc chắn duy trì một số lượng tối thiểu những người giám đốc là phụ nữ trong các TCTCVM và các tổ chức trung gian.

- Thiết lập CSDL tổng hợp và toàn diện về TCVM và giới

- Khuyến khích các TCTCVM báo cáo những tiêu chuẩn về giới trong các báo cáo pháp lý của tổ chức.

Thứ hai, Chính phủ có thể hỗ trợ các TCTCVM trong việc thử nghiệm mô hình mới, phương pháp mới, những sản phẩm mới. Những chương trình thử nghiệm bao gồm:

- Những sản phẩm tài chính đặc biệt cho phụ nữ.

- Phân phối những sản phẩm quản lý rủi ro đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của phụ nữ thu nhập thấp.

- Giảm chi phí giao dịch nhờ thử nghiệm công nghệ.

- Khuyến khích sự cộng tác giữa khu vực công và tư để khắc phục sự không hoàn hảo của thị trường.

- Tạo nguồn tài chính đáp ứng cho sinh kế của phụ nữ thông qua các khoản vay lớn hơn/các khoản vay cá nhân.

Thứ ba, mục tiêu của TCVM là giúp đỡ những người phụ nữ thoát khỏi nghèo đói. Nhưng để thực hiện được việc thoát nghèo thì bản thân người phụ nữ phải có sự thay đổi lớn trong nhận thức về những quyền và đặc lợi của họ liên quan đến đàn ông trong gia đình như quyền về việc sở hữu, quản lý tài sản trong gia đình, giữ các khoản thu nhập mình kiếm được hay việc sử dụng các khoản tiền họ vay được. Bên cạnh đó các TCTCVM cũng cần có những quy định tín dụng cụ thể về việc sử dụng các khoản tiền sau khi vay để bảo vệ quyền của người phụ nữ.

Bài viết chỉ mới nêu ra những điều cơ bản về tác động của TCVM đến cuộc sống của người phụ nữ ở các nước đang phát triển, những hạn chế và đưa ra một số đề xuất cho người làm chính sách, người quản lý các TCTCVM, những người phụ nữ. Trong đó đối tượng dễ thực hiện nhất là phụ nữ nghèo, bản thân họ có thể  thoát nghèo nếu có những thay đổi trong nhận thức và hành động để từ việc có thể tiếp cận được các dịch vụ TCVM đến việc hiện thực hóa ước mơ của bản thân và giúp gia đình thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thành viên trong gia đình.

Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS. Nguyễn Kim Anh và các đồng tác giả (2011), TCVM với giảm nghèo tại Việt Nam - kiểm định và so sánh, Nxb Thống Kê, Hà Nội.

2. ILO, Small change, Big changes: Women and Microfinance

3. Investopedia (2019), “Microfinance”, truy cập tháng 11/2019, tại địa chỉ

https://www.investopedia.com/terms/m/microfinance.asp

4. Ramesh S Arunachalam (2007), Microfinance and InnovativeFinancing for Gender Equality: Approaches, Challenges and Strategies, Ấn Độ

Trương Quang Thông và Vũ Đức Cần (2018), “TCVM tại Việt Nam: Thực trạng hoạt động và các hàm ý chính sách”, truy cập tháng 11/2019, tại địa chỉ

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tai-chinh-vi-mo-tai-viet-nam-thuc-trang-hoat-dong-va-cac-ham-y-chinh-sach-51854.htm

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 13/2020


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Cuba trong lĩnh vực ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 20/9/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã đến thăm và làm việc với Ngân hàng Trung ương (NHTW) Cuba. Tiếp Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại trụ sở có Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba - Bà Marta Sabina Wilson González và đại diện Lãnh đạo các đơn vị chủ chốt của Ngân hàng.

Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 21/9, theo giờ New York, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã được khai mạc với chủ đề “Cùng vững tin và tự cường - Hướng tới phục hồi sau COVID-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hợp quốc”.

Ba chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Fidel Castro

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2/12/1960. Chủ tịch Cuba Fidel Castro (sinh năm 1926- mất năm 2016) từng nhận định: “Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế”.

Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng tập trung nguồn vốn thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Tiếp tục xuất siêu sang thị trường các quốc gia thực hiện Hiệp định CPTPP

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Công Thương cho biết, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 86,28 triệu USD hàng hóa sang thị trường các quốc gia thực hiện Hiệp định CPTPP.

Anh và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/9, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Liên minh Sức khoẻ Toàn  cầu thuộc Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) tổ chức buổi tòa đàm trực tuyến: “COVID-19:  Tái phân bổ nguồn lực trong điều trị tại bệnh viện và cộng đồng”. Sự kiện là một diễn đàn ý nghĩa  nhằm trao đổi cởi mở, từ đó tối đa hoá hiệu quả của các bài học thực tiễn và kinh nghiệm từ Vương  quốc Anh và Việt Nam.

Tổng cục Hải quan cảnh báo nhiều hành vi gian lận hoàn thuế GTGT

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4539/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 100:28.

Cơ hội cho ngân hàng số hậu giãn cách

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhận định về bối cảnh kinh doanh hiện tại, ông Đào Trung Thành – Chuyên gia Chuyển đổi số - chỉ ra những cơ hội và thách thức mới cho ngân hàng số thời kỳ hậu giãn cách xã hội.

SCB tặng Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/9/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã trao tặng thành phố Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Vietnam Airlines chính thức hoàn tất công tác xin cấp phép bay thẳng thường lệ đến Hoa Kỳ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/9, Vietnam Airlines cho biết vừa chính thức hoàn thành toàn bộ tài liệu và công tác chuẩn bị để Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) xem xét phê chuẩn, trên cơ sở đó Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) sẽ cấp phép cho Hãng khai thác các chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Vietcombank có tân Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số là người nước ngoài

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/9/2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Hưởng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm online tại ABBANK

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Nhằm tiếp sức cho khách hàng trước khó khăn mùa dịch, từ nay đến hết tháng 12/2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) sẽ tặng thêm 0,4% lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân (KHCN). Khách có nhu cầu vay vốn cũng được hưởng lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 7,6%/ năm.

BAC A BANK cho vay hỗ trợ khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-1

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chung sức cùng khách hàng khắc phục những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 để từng bước ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai Chương trình Cho vay hỗ trợ Khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Cuba trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 21:19 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 20/9/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã đến thăm và làm việc với Ngân hàng Trung ương (NHTW) Cuba. Tiếp Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại trụ sở có Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba - Bà Marta Sabina Wilson González và đại diện Lãnh đạo các đơn vị chủ chốt của Ngân hàng.

Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tin tức - P.V (Tổng hợp) - 16:47 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 21/9, theo giờ New York, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã được khai mạc với chủ đề “Cùng vững tin và tự cường - Hướng tới phục hồi sau COVID-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hợp quốc”.

Cảnh báo giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:00 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gần đây, đã xuất hiện một số đối tượng tạo dựng các trang web giả mạo, tài khoản zalo, facebook có hình ảnh logo ngân hàng, hình ảnh phòng giao dịch, hội thảo tư vấn, ảnh cá nhân của nhân viên ngân hàng với mục đích gian lận, lừa đảo khách hàng.

Tổng cục Hải quan cảnh báo nhiều hành vi gian lận hoàn thuế GTGT

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 15:34 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4539/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

ADB hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 xuống 3,8%

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 15:21 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021 xuống còn 3,8%. Tuy nhiên, nhìn về trung và dài hạn, ADB vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam bởi sự phục hồi của cầu nội địa, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, mở rộng hoạt động sang các thị trường xuất khẩu mới do các hiệp định thương mại mang lại, và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Sau thoái vốn, lợi nhuận của Công ty cổ phần Máy Thiết bị dầu khí tăng mạnh

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:14 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Máy Thiết bị dầu khí PVMachino (mã chứng khoán PVM) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2020.

Ba chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Fidel Castro

Văn hóa - Nguyễn Văn Toàn - 11:40 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2/12/1960. Chủ tịch Cuba Fidel Castro (sinh năm 1926- mất năm 2016) từng nhận định: “Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế”.

SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu

Tin hội viên - Bùi Trang - 10:14 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 100:28.

Cơ hội cho ngân hàng số hậu giãn cách

Tin hội viên - Thanh Lịch - 09:23 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhận định về bối cảnh kinh doanh hiện tại, ông Đào Trung Thành – Chuyên gia Chuyển đổi số - chỉ ra những cơ hội và thách thức mới cho ngân hàng số thời kỳ hậu giãn cách xã hội.

SCB tặng Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động

Sống đẹp - Đông Phương - 21:06 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/9/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã trao tặng thành phố Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng tập trung nguồn vốn thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản

Tin tức - M.H - 20:26 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Massan "lấn sân" đầu tư sang viễn thông

Doanh nghiệp - Bảo Đăng - 18:30 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Massan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang vừa "lấn sân" sang lĩnh vực viễn thông bằng thương vụ mua lại 70% cổ phần Mobicast - doanh nghiệp đang quản lý mạng viễn thông ảo Reddi

Tiếp tục xuất siêu sang thị trường các quốc gia thực hiện Hiệp định CPTPP

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 17:20 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Công Thương cho biết, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 86,28 triệu USD hàng hóa sang thị trường các quốc gia thực hiện Hiệp định CPTPP.

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 17:05 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Xem xét gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô đến hết năm 2021

Các Hiệp hội ngành, nghề - T.H - 16:37 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những khó khăn các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang gặp phải, Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, nghiên cứu trình Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2021.

Vietnam Airlines chính thức hoàn tất công tác xin cấp phép bay thẳng thường lệ đến Hoa Kỳ

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 15:49 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/9, Vietnam Airlines cho biết vừa chính thức hoàn thành toàn bộ tài liệu và công tác chuẩn bị để Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) xem xét phê chuẩn, trên cơ sở đó Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) sẽ cấp phép cho Hãng khai thác các chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Anh và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19

Tin tức - Anh Lê - 14:34 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/9, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Liên minh Sức khoẻ Toàn  cầu thuộc Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) tổ chức buổi tòa đàm trực tuyến: “COVID-19:  Tái phân bổ nguồn lực trong điều trị tại bệnh viện và cộng đồng”. Sự kiện là một diễn đàn ý nghĩa  nhằm trao đổi cởi mở, từ đó tối đa hoá hiệu quả của các bài học thực tiễn và kinh nghiệm từ Vương  quốc Anh và Việt Nam.

Giả tuyển người làm việc tại nhà để lừa lấy thông tin, chiếm tài khoản ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:21 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 3 đối tượng đã sử dụng ứng dụng Weely tạo ra các đường link có thể thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người có nhu cầu tìm việc đã truy cập vào đường link giả với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Dù còn nhiều thách thức, doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu phục hồi

Doanh nghiệp - Tuyết Mai - 14:02 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết quả một khảo sát được công bố mới đây của Facebook cho thấy, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc so với đầu năm, khi mà có tới 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) sử dụng Facebook cho biết họ đang duy trì vận hành hoặc có các hoạt động tạo ra doanh thu, tăng nhẹ so với số liệu 78% ghi nhận hồi tháng 2.

Công ty cổ phần Năm Bảy Bảy lùi thời hạn thanh toán cổ tức vì COVID-19

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:30 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) đã quyết định dời thời hạn thanh toán cổ tức năm 2020 đợt 1 thêm hai tháng.

Doanh nghiệp lo lắng vì gánh nặng chi phí bảo vệ môi trường

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 12:56 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nếu dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) 2020 được thông qua, từ ngày 1/1/2022, doanh nghiệp (DN) phải áp dụng ngay tỷ lệ tái chế bắt buộc 80-90%. Đây là một trong các quy định làm tăng chi phí cho DN trong bối cảnh các DN đang kiệt quệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Manulife Việt Nam khởi động sáng kiến “Thứ Sáu phục hồi năng lượng”

Doanh nghiệp - S.A - 12:27 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Manulife Việt Nam vừa cho ra mắt “Thứ Sáu phục hồi năng lượng”, một sáng kiến mới từ đội ngũ toàn cầu nhằm hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên.

Vắc xin là yếu tố then chốt phục hồi kinh tế

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bảo Đăng - Ngô Hải - 11:28 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp AmCham Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, EuroCham và KoCham nhấn mạnh "chậm mở cửa, cơ hội đầu tư sẽ không quay lại Việt Nam" và cho rằng "vắc xin là yếu tố then chốt, là chìa khóa để cho phép tái mở cửa an toàn và phục hồi kinh tế".

Việt Nam đang có môi trường thuận lợi để phát triển tiền kỹ thuật số

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 11:21 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việt Nam đang từng bước chuyển mình để trở thành một xã hội không sử dụng tiền mặt. Thanh toán điện tử đang phát triển mạnh mẽ, vươn tới các vùng hẻo lánh. Hơn nữa, công nghệ chuỗi khối (blockchain) đã có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Đây là các yếu tố góp phần quan trọng tạo ra môi trường thuận lợi trong việc hình thành và nuôi dưỡng nền kinh tế số và hỗ trợ sự phát triển của Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) tại Việt Nam.

Một số gợi ý để thúc đẩy quá trình xử lý tài sản nợ xấu là xe ô tô

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Tấn Lộc - 10:37 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian gần đây, do diễn biến dịch bệnh ảnh hưởng đến thu nhập khiến nhiều chủ tài sản không còn khả năng trả nợ, dẫn tới gia tăng hoạt động thanh lý tài sản tại các ngân hàng. Bên cạnh nhiều chủ nợ hợp tác cùng ngân hàng trong thanh lý tài sản, cũng xuất hiện những trường hợp bỏ của chạy lấy người, để kệ Ngân hàng tiến hành xử lý tài sản.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO