Thứ 3, 06/12/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo

Nguyễn Việt Đức - Nghiên cứu - Trao đổi - 02/05/2022 11:35
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nghiên cứu, đánh giá tổng quan về các mô hình đổi mới sáng tạo trên thế giới (trong đó có Việt Nam), rút ra các nét tương đồng cơ bản và trọng yếu của vai trò Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại các nước.

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu, đánh giá tổng quan về các mô hình đổi mới sáng tạo trên thế giới (trong đó có Việt Nam), rút ra các nét tương đồng cơ bản và trọng yếu của vai trò Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại các nước. Bài viết cũng xem xét các yếu tố về sứ mệnh, chức năng chính, mô hình tổ chức và vận hành, các nguyên tắc thiết kế quan trọng cho không gian chức năng của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và đề xuất các nội dung tổng hợp trọng yếu nhất làm nền tảng cho việc kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo tầm vóc địa phương hoặc quốc gia. Các yếu tố về cấu trúc sở hữu cũng được nhấn mạnh nhằm đảm bảo cho việc kêu gọi các nguồn lực mang tính chất bền vững, hỗ trợ cho sự phát triển của Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Experience in building Innovation Center

Abstract: The article provides an overview research of innovation models in the world (including Vietnam), draws out several basic and important similarities of roles of Innovation Center in some countries. The article also takes into consideration several elements such as mission, main functions, organizational and operational models, important design principles for the functional space of the Innovation Center, at the same time, proposes the most fundamental foundations for the creation of innovation space at local or national level. The elements of ownership structure are also emphasized to ensure the availability of sustainable resources, supporting the development of the Innovation Center.

1. GIỚI THIỆU

Trung tâm Đổi mới sáng tạo xuất hiện và phát triển ngày càng nhiều không chỉ ở các nước phát triển (Hoa Kỳ, Đức, Anh, các quốc gia Bắc Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc,...), mà cả ở các quốc gia đang phát triển.

1.1. Trung tâm Đổi mới sáng tạo điển hình tại các nước

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là sự kết nối tương tác và hợp tác cùng phát triển giữa các thành phần, gồm: cộng đồng doanh nghiệp (doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp lớn/dẫn dắt…), các tổ chức nghiên cứu - phát triển (trường đại học, viện nghiên cứu…), các tổ chức hỗ trợ trực tiếp (cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư…), các tổ chức hỗ trợ gián tiếp (truyền thông, tổ chức sự kiện, tổ chức cuộc thi, đào tạo – tư vấn – huấn luyện/cố vấn kinh doanh…), và các cơ quan Nhà nước (ban hành chính sách, kiến tạo môi trường hỗ trợ hệ sinh thái phát triển…).

Mô hình tiêu biểu ở châu Á là Blk71 - khu hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tại Singapore. Blk71 là tòa nhà công nghiệp cũ được chính phủ Singapore cải tạo nhằm tập trung một số lượng lớn startups vào một địa điểm chung, cùng với các quỹ đầu tư, vườn ươm, trường đại học. Tòa nhà chuyên cung cấp cho các dự án và doanh nghiệp không gian làm việc chung, văn phòng, phòng họp, khu vực tổ chức các sự kiện hằng tuần, các hội nghị và triển lãm quy mô lớn, không gian ươm tạo có diện tích 17.000 m², và thường hỗ trợ từ 200 – 250 startups trong một thời điểm cùng với 23 vườn ươm và quỹ đầu tư, cũng như 20 trường Đại học Quốc tế.

Tại châu Âu, Station F Campus là khu nhà ga đường sắt cũ được cải tạo thành khuôn viên quy tụ hệ sinh thái startup tại Paris. Khuôn viên này cung cấp cho các dự án và doanh nghiệp không gian làm việc chung, văn phòng, phòng họp, khu vực tổ chức các sự kiện hằng tuần, các hội nghị và triển lãm quy mô lớn, không gian ươm mầm và khu căn hộ cho thuê dùng chung. Station F hoàn thành vào tháng 6/2017 có diện tích 34.000m2 và có khoảng 1.000 startups chia sẻ không gian làm việc tại đây cùng với các công ty công nghệ lớn (Facebook, TechShop) và các vườn ươm lớn (Plug & Play + BNP Paribas, KIMA Ventures) của thế giới. Station F được mở ngay sát tại trung tâm của Paris, trong khu vực Quận 13, với hệ thống giao thông công cộng rất thuận tiện cho việc di chuyển.

Như vậy, có thể thấy, xu hướng và nguyên tắc thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các nước là:

- Sử dụng một không gian lớn hoặc các không gian ở cạnh nhau để quy tụ một số lượng lớn các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp.

- Cung cấp không gian hoạt động và làm việc không chỉ cho các startup, mà còn cho các thành phần khác của hệ sinh thái: quỹ đầu tư, vườn ươm, công ty công nghệ lớn, trường Đại học.

- Được đầu tư bài bản và hỗ trợ đầy đủ các không gian chức năng, cơ sở hạ tầng và kỹ thuật cho quá trình hoạt động của các dự án khởi nghiệp.

- Có vị trí ở trung tâm, gần với hệ thống các trường đại học và trung tâm kinh tế của thành phố.

- Có hạ tầng giao thông và hệ thống giao thông công cộng thuận tiện để di chuyển.

- Có các vườn ươm, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ lớn cùng hoạt động trong không gian chung.

1.2. Mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo trong nước

Tại Việt Nam, Chính phủ ban hành Quyết định số 1269/ QĐ-TTg ngày 02/10/2019 về việc Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp nhận và áp dụng công nghệ, nhất là công nghệ của Cách mạng Ccông nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo trên phạm vi quốc gia; góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Với mục tiêu đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

- Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển công nghệ bằng các hoạt động: giới thiệu, trình diễn các công nghệ mới, nhất là công nghệ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp bằng các hoạt động: xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, tạo môi trường thuận lợi nhất có thể cho doanh nghiệp.

- Thử nghiệm các chính sách, thể chế vượt trội; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, hấp dẫn đủ sức cạnh tranh trong khu vực để thu hút nhân tài, thu hút đầu tư đổi mới sáng tạo, khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu phát triển và khởi nghiệp sáng tạo.

Tại TP. Hồ Chí Minh, đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh, thực hiện chức năng hỗ trợ, kết nối hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; là đầu mối phối hợp các tổ chức liên quan để triển khai các nhiệm vụ, dự án nằm trong các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như hỗ trợ khối trường - viện và doanh nghiệp thương mại hóa, phát triển sản phẩm, dịch vụ vào thị trường.

2. THỰC TẾ MÔ HÌNH SỞ HỮU, VẬN HÀNH VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

2.1. Phân tích các mô hình sở hữu và vận hành của các Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Có một số điểm tương đồng giữa các mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo được xem xét trong bài viết này.

Thứ nhất, các Trung tâm Đổi mới sáng tạo này tập trung vào việc đạt được một số mục tiêu thường thấy như: thu hẹp khoảng cách giữa cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực và phát triển sự tập trung nhân tài; Thúc đẩy các hoạt động định hướng ngành để hỗ trợ phát triển kinh tế; phát triển và phổ biến công nghệ; đóng góp vào mức độ cạnh tranh, năng suất và khả năng tạo ra của cải.

Thứ hai, các mô hình của Đức, Anh và Mỹ đều có cơ cấu tổ chức phi tập trung, cung cấp cho các trung tâm quyền tự chủ cần thiết để phát triển các đổi mới trong các lĩnh vực tập trung chuyên môn cao.

Thứ ba, cơ cấu tài trợ giữa các mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo cũng tương tự nhau. Mỗi Trung tâm Đổi mới sáng tạo nhận được hỗ trợ tài chính từ chính quyền địa phương và quốc gia, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu khác và các nhà đầu tư tư nhân.

Thứ tư, mỗi Trung tâm Đổi mới sáng tạo việc xây dựng quan hệ đối tác với/giữa các tác nhân địa phương, bao gồm các thành viên của cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp trong nhiều ngành, nhà đầu tư, các văn phòng phát triển kinh tế và cơ quan chính quyền địa phương.

2.2. Các mô hình chức năng của các Trung tâm đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới sáng tạo đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy các cấp độ đổi mới của quốc gia và khu vực, do đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra của cải trong các nền kinh tế tri thức, cạnh tranh. Các chức năng cơ bản bao gồm:

Tạo điều kiện cho các luồng kiến thức và chuyển giao công nghệ giữa các cộng đồng nghiên cứu và ngành công nghiệp.

Xây dựng quan hệ đối tác giữa các bên trong cộng đồng nghiên cứu, ngành (tức là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn, và doanh nhân), các nhà đầu tư công và tư, các cơ quan ban ngành của chính phủ và các tổ chức trung gian đổi mới khác.

Nâng cao nhận thức của các công ty về nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, các sự kiện trình diễn công nghệ, hội thảo và hội nghị cung cấp thông tin chính xác về xu hướng thị trường và các cơ hội kết nối khác do Trung tâm nâng cao nhận thức của các công ty về những đổi mới công nghệ có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của họ.

3. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CHỨC NĂNG GẮN VỚI TẦM NHÌN CỦA CÁC TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

3.1. Về sứ mệnh và chức năng chủ yếu

Sứ mệnh chủ yếu:

Nghiên cứu phát triển theo hướng ứng dụng thực tiễn vào cộng đồng doanh nghiệp làm gia tăng nhanh chóng năng suất, năng lực cạnh tranh và xuất khẩu kết quả kinh tế ra ngoài địa phương/quốc gia.

Tập trung phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh sẵn có của địa phương/quốc gia.

Trở thành hạt nhân kết nối, quy tụ, tạo ra hệ sinh thái kết nối chặt chẽ: hệ sinh thái doanh nghiệp - khoa học - thị trường thông qua các hoạt động đổi mới sáng tạo chuyên sâu.

Thu hẹp khoảng cách công nghệ, nghiên cứu và sản phẩm cuối cùng theo yêu cầu thị trường.

Tập trung đón nhận các nguồn lực hiện hữu và phát triển thử nghiệm các nguồn lực mới dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chức năng chủ yếu:

Hỗ trợ, kết nối hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ (chuyển giao, đào tạo, các chương trình nghị sự - kết nối hợp tác).

Tổ chức cung cấp nguồn lực kiến thức, chuyên môn quản trị, khoa học, thiết bị, hạ tầng nghiên cứu theo giai đoạn đầu và kiến tạo các hình thức kết nối phát triển theo các giai đoạn sau, phù hợp thời điểm của doanh nghiệp.

Kết nối với hạ tầng hỗ trợ sẵn có, xây dựng quan hệ đối tác đa chiều (các hiệp hội ngành nghề, tổ chức phát triển chuyên môn, sở ban ngành - trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trường viện, các tổ chức phi lợi nhuận và nhà đầu tư tư nhân) trong địa phương/ quốc gia.

Xây dựng sản phẩm và phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo, tăng cường đổi mới kinh doanh.

Phát triển, phổ biến công nghệ.

Thử nghiệm các chính sách đặc thù riêng cho khu vực doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp lớn và vừa, phát triển đổi mới sáng tạo doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

3.2. Về mô hình sở hữu và vận hành

Mô hình sở hữu:

Hình thái là doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận do tư nhân làm chủ và được hỗ trợ bởi các chính sách từ chính quyền (hạ tầng vận hành, chính sách thúc đẩy kết nối, hỗ trợ truyền thông, chính sách hỗ trợ đặc thù cho trung tâm và các doanh nghiệp tham gia phát triển, chính sách ưu tiên sử dụng kết quả của Trung tâm và các doanh nghiệp từ/trong Trung tâm).

Về nguồn lực ban đầu, chính quyền hỗ trợ về sử dụng hạ tầng (đất/tòa nhà hiện hữu; dịch chuyển các tài sản là thiết bị nghiên cứu theo chương trình của ngân sách chính quyền về Trung tâm). Tư nhân chịu trách nhiệm về vốn vận hành; nguồn lực đầu tư tài sản cố định (máy móc, thiết bị, khu làm việc) và hỗ trợ các nguồn lực chuyên gia.

Mô hình vận hành:

Trung tâm vận hành theo hình thức mạng lưới: trung tâm - vệ tinh.

Trung tâm có các Ban chuyên môn theo nhóm ngành chuyên sâu gồm: doanh nghiệp dẫn dắt, các chuyên gia hỗ trợ, phát triển thị trường, người dùng doanh nghiệp cuối.

Về nguồn kinh phí vận hành sẽ sử dụng nguồn tài chính từ vốn góp của khu vực tư nhân, chủ sở hữu Trung tâm; nguồn kinh phí thông qua các hoạt động thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nguồn kinh phí thông qua thực hiện các hoạt động R&D cho doanh nghiệp; nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ có thu khác; các nguồn tài trợ khác.

Các dịch vụ chủ yếu cung cấp bao gồm: nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, sản xuất thử; phân tích, đánh giá; tư vấn và hỗ trợ vận hành, quản trị; kiểm tra và chứng nhận; đào tạo, ươm tạo doanh nghiệp; bảo vệ sở hữu trí tuệ; kết nối, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tăng tốc thương mại; đầu tư hình thành sự kết nối các chuỗi giá trị.

Các hoạt động chủ yếu như cung cấp không gian làm việc chung; không gian trưng bày, trình diễn công nghệ; không gian đào tạo, hội thảo hỗ trợ phát triển, kết nối và không gian nghiên cứu (Lab).

Về hệ thống vận hành, nhân sự vận hành thường trực của Chủ sở hữu (phân bổ theo lĩnh vực chức năng, và theo vai trò quản trị - điều hành) bao gồm nhân sự đến từ cộng đồng khoa học (nhà khoa học, kỹ sư), cộng đồng mentor (kiến thức kinh doanh), tình nguyện viên hỗ trợ đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái: doanh nghiệp - doanh nghiệp; khoa học - doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chính phủ, Nghị định số 94/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, 2020

- Chính phủ, Quyết định số 1269/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, 2019

- Brian Solis and Eric Turkington, The Spread of Innovation around the World: How Asia Now Rivals Silicon Valley as New Home to Global Innovation Center, 2016, Capgemini Consulting

- Nicola Hepburn and David A. Wolfe, Technology and Innovation Centres: Lessons from Germany, the UK and the USA, 2013, Innovation Policy Lab, Munk School of Global Affairs, University of Toronto

- Klaudia Gubová Porubanová and Patrik Richnák, Innovation Centres and Their Significance in a Competitive Environment, 2017, University of Economics in Bratislava

- Tim Zanni, The changing landscape of disruptive technologies, 2017, KPMG

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 18 năm 2021


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 50 tổ chức thành công tại Labuan Bajo, Indonesia

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với chủ đề “Gắn kết tính kết nối và bền vững của ASEAN thông qua đổi mới, sáng tạo số”, Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 50 đã được tổ chức thành công tại Labuan Bajo, Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Hội nghị do Hiệp hội Ngân hàng Indonesia (PERBANAS) tổ chức và có sự tham gia đông đảo của hơn 170 cán bộ ngân hàng cấp cao và các chuyên gia từ 10 quốc gia ASEAN.

Lùi thời gian áp dụng Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam mới đến 29/12/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Danh mục 2022).

Kết thúc tháng 11/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.048,42 điểm tăng gần 2% so tháng trước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, với mức chốt 1.048,42 điểm, chỉ số VNIndex tháng 11 tăng 1,99% so với tháng 10 và giảm 30,03% so với cuối năm 2021, VNAllshare đạt 992,89 điểm, giảm 0,05% so với tháng 10 và giảm 36,41% so với cuối năm 2021, VN30 đạt 1.049,21 điểm, tăng 2,18% so với tháng 10 và giảm 31,68% so với cuối năm 2021.

Danh sách 281 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCT công bố danh sách 281 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

Phá chuyên án cá độ bóng đá, lô đề qua mạng, giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vừa phá chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc và tổ chức bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng.

Dòng tiền có thể hướng tới những cổ phiếu cơ bản tốt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán nhận định dòng tiền có thể hướng tới những cổ phiếu cơ bản tốt trong những ngành ngân hàng, chứng khoán, điện, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công mà đà phục hồi chưa theo kịp đà tăng vừa qua của thị trường (đang giao dịch dưới đường MA50).

Cơ hội nhận Iphone 14 Pro Max khi đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL của Ngân hàng Shinhan

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) triển khai chương trình “Lướt SOL rinh iPhone” với cơ hội nhận ngay iPhone 14 Pro Max, áp dụng cho khách hàng cá nhân bao gồm khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thực hiện đăng nhập thành công Internet Banking hoặc ứng dụng Mobile Banking SOL trong thời gian từ ngày 1/12 đến hết ngày 31/12/2022.

MB được vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nền tảng văn hóa doanh nghiệp được kế thừa và phát huy qua 28 năm, Ngân hàng Quân đội (MB) đã và đang phát triển an toàn, bền vững, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của đất nước về hội nhập quốc tế.

Ưu đãi hoàn tiền 200.000 đồng khi liên kết Google Wallet

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 31/5/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mại “Liên kết mới - Thanh toán nhanh” dành cho các chủ thẻ Sacombank Visa liên kết với ứng dụng thanh toán Google Wallet.

VNPAY bắt tay với chuỗi siêu thị Saigon Co.op, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) -  Fintech hàng đầu thuộc lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam đã chính thức công bố hợp tác với chuỗi siêu thị Saigon Co.op, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt.

Petrosetco dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/11, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petrosetco (mã PET: sàn HoSE) bất ngờ thông tin về việc dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Tam Đảo đón nhận giải thưởng quốc tế "Thị trấn điểm đến ấn tượng hàng đầu thế giới năm 2022"

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/12, UBND huyện Tam Đảo tổ chức Lễ công bố và đón nhận giải thưởng quốc tế “Tam Đảo –Thị trấn điểm đến ấn tượng hàng đầu thế giới năm 2022”.

Mở tài khoản Sacombank trên ứng dụng VNPT Money chọn tài khoản như ý – trọn tiện ích trên ví

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa hợp tác với Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media cung cấp tính năng giúp khách hàng chủ động mở tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ Sacombank ngay trên ứng dụng VNPT Money một cách dễ dàng mà không cần trực tiếp đến ngân hàng. Đồng thời, tài khoản ngân hàng sau khi tạo sẽ tự động liên kết với ví điện tử VNPT Money để khách hàng sẵn sàng sử dụng trọn vẹn các tiện ích, tính năng trên ví.

Agribank bổ nhiệm Tổng giám đốc và một loạt nhân sự cấp cao

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý. Theo các quyết định được công bố, ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 50 tổ chức thành công tại Labuan Bajo, Indonesia

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Thanh Hương - 20:35 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với chủ đề “Gắn kết tính kết nối và bền vững của ASEAN thông qua đổi mới, sáng tạo số”, Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 50 đã được tổ chức thành công tại Labuan Bajo, Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Hội nghị do Hiệp hội Ngân hàng Indonesia (PERBANAS) tổ chức và có sự tham gia đông đảo của hơn 170 cán bộ ngân hàng cấp cao và các chuyên gia từ 10 quốc gia ASEAN.

​Chỉ tiêu tín dụng toàn hệ thống TCTD được tăng thêm 1,5 – 2%

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 19:01 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước tình hình tác động từ bên ngoài dịu bớt, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) cải thiện hơn, ngày 5/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các TCTD.

Lùi thời gian áp dụng Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam mới đến 29/12/2022

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 17:21 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Danh mục 2022).

Kết thúc tháng 11/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.048,42 điểm tăng gần 2% so tháng trước

Thị trường - Mai Hiên - 17:07 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, với mức chốt 1.048,42 điểm, chỉ số VNIndex tháng 11 tăng 1,99% so với tháng 10 và giảm 30,03% so với cuối năm 2021, VNAllshare đạt 992,89 điểm, giảm 0,05% so với tháng 10 và giảm 36,41% so với cuối năm 2021, VN30 đạt 1.049,21 điểm, tăng 2,18% so với tháng 10 và giảm 31,68% so với cuối năm 2021.

Cơ hội nhận Iphone 14 Pro Max khi đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL của Ngân hàng Shinhan

Sản phẩm, dịch vụ - T.Giang - 16:35 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) triển khai chương trình “Lướt SOL rinh iPhone” với cơ hội nhận ngay iPhone 14 Pro Max, áp dụng cho khách hàng cá nhân bao gồm khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thực hiện đăng nhập thành công Internet Banking hoặc ứng dụng Mobile Banking SOL trong thời gian từ ngày 1/12 đến hết ngày 31/12/2022.

MB được vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” 2022

Tin hội viên - PV - 15:40 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nền tảng văn hóa doanh nghiệp được kế thừa và phát huy qua 28 năm, Ngân hàng Quân đội (MB) đã và đang phát triển an toàn, bền vững, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của đất nước về hội nhập quốc tế.

Ưu đãi hoàn tiền 200.000 đồng khi liên kết Google Wallet

Sản phẩm, dịch vụ - Trần Bình - 15:10 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 31/5/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mại “Liên kết mới - Thanh toán nhanh” dành cho các chủ thẻ Sacombank Visa liên kết với ứng dụng thanh toán Google Wallet.

Danh sách 281 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Doanh nghiệp - T.H - 15:01 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCT công bố danh sách 281 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

VNPAY bắt tay với chuỗi siêu thị Saigon Co.op, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt

Tin hội viên - PV - 14:00 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) -  Fintech hàng đầu thuộc lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam đã chính thức công bố hợp tác với chuỗi siêu thị Saigon Co.op, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt.

Phá chuyên án cá độ bóng đá, lô đề qua mạng, giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 13:53 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vừa phá chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc và tổ chức bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng.

Dòng tiền có thể hướng tới những cổ phiếu cơ bản tốt

Thị trường - Bùi Trang - 11:52 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán nhận định dòng tiền có thể hướng tới những cổ phiếu cơ bản tốt trong những ngành ngân hàng, chứng khoán, điện, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công mà đà phục hồi chưa theo kịp đà tăng vừa qua của thị trường (đang giao dịch dưới đường MA50).

Lừa đảo đầu tư vào tiền mã hóa theo mô hình PONZI: Thực trạng tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Nguyễn Thị Nhung, Tuấn An, Nguyệt Hà, Hồng Thanh - 09:17 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết có mục đích hệ thống hoá những nội dung cơ bản của mô hình lừa đảo đầu tư Ponzi, trình bày thực trạng và dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo đầu tư vào tiền kỹ thuật số theo mô hình Ponzi tại Việt Nam, từ đó đề xuất 2 nhóm kiến nghị nhằm giảm thiểu các vụ lừa đảo đầu tư tại Việt Nam.

GRDP của tỉnh Bạc Liêu ước cả năm tăng 9,6%

Tin tức - TTTCTT - 07:09 05/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin được báo cáo tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh và quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long chiều ngày 4/12.

Petrosetco dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 12:30 04/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/11, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petrosetco (mã PET: sàn HoSE) bất ngờ thông tin về việc dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Chính sách tiền tệ và hành vi tích trữ thanh khoản ngân hàng tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - PGS,TS. Đặng Văn Dân  - TS. Huỳnh Japan - 10:05 04/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghiên cứu phân tích tác động của chính sách tiền tệ đối với hành vi tích trữ thanh khoản của ngân hàng. Sử dụng dữ liệu ngân hàng của thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2007–2019, nghiên cứu chỉ ra rằng các công cụ chính sách tiền tệ dựa trên lãi suất và định lượng ảnh hưởng đến việc tích trữ thanh khoản của ngân hàng theo các cách thức khác nhau.

Phát huy trí tuệ con người Việt Nam, dám đối diện với khó khăn, thách thức, không sợ thất bại

Tin tức - TTTCTT - 09:40 04/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/12, tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu trong Chương trình "Dấu ấn - Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2022". Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.

Yêu cầu báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết đối với người lao động trước ngày 25/12

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 09:30 04/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25/12.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng bằng chiêu bài chạy tương tác trên mạng xã hội

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:00 04/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tự nhận mình là maketing Facebook, chuyên cung cấp các dịch vụ như tăng like, tăng follow, comment để hỗ trợ cho người bán hàng, tăng doanh thu, cùng với mánh khóe tinh vi, một đối tượng đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt tiền tỷ từ nạn nhân.

Tam Đảo đón nhận giải thưởng quốc tế "Thị trấn điểm đến ấn tượng hàng đầu thế giới năm 2022"

Văn hóa - Thanh Thanh - 08:56 04/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/12, UBND huyện Tam Đảo tổ chức Lễ công bố và đón nhận giải thưởng quốc tế “Tam Đảo –Thị trấn điểm đến ấn tượng hàng đầu thế giới năm 2022”.

Tăng lãi suất giúp ngân hàng có thêm nguồn lực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tín dụng của nền kinh tế

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 17:28 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết: để đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, các TCTD đã tăng cường cho vay. Tín dụng tăng nhanh trong khi huy động vốn tăng rất chậm đã khiến hệ thống ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản do thiếu vốn. Do đó, việc tăng lãi suất giúp TCTD thu hút thêm nguồn vốn. Từ đó, có thể đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân, doanh nghiệp

Mở tài khoản Sacombank trên ứng dụng VNPT Money chọn tài khoản như ý – trọn tiện ích trên ví

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 11:21 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa hợp tác với Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media cung cấp tính năng giúp khách hàng chủ động mở tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ Sacombank ngay trên ứng dụng VNPT Money một cách dễ dàng mà không cần trực tiếp đến ngân hàng. Đồng thời, tài khoản ngân hàng sau khi tạo sẽ tự động liên kết với ví điện tử VNPT Money để khách hàng sẵn sàng sử dụng trọn vẹn các tiện ích, tính năng trên ví.

Kinh tế thế giới đối mặt với rủi ro tăng trưởng thấp, lạm phát gia tăng

Nhìn ra thế giới - Xuân Thanh - 11:09 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá cả tăng cao và lan rộng cùng với áp lực lạm phát dai dẳng đã buộc Ngân hàng Trung ương (NHTW) tại nhiều nước phải thắt chặt tiền tệ, rủi ro kinh tế tăng cao và việc cân bằng chính sách trở thành thách thức chưa từng có trong lịch sử.

Tuborg lan toả năng lượng tích cực và thúc đẩy cho sự phát triển tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam

Văn hóa - S.A - 10:55 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tuborg vừa tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm cùng bữa tiệc âm nhạc độc đáo “Funtastic Energy Night” với thông điệp “Sống mở, Không bỏ lỡ”. Tại sự kiện, Tuborg cũng cam kết quyên góp 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ phát triển các tài năng âm nhạc trẻ, từ đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực rộng rãi đến cộng đồng.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng ở Hải Dương

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:22 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1998, trú tại thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khoảng 470 nghìn tỷ đồng

Tin tức - H.Q - 08:40 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 368/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO