Sống đẹp

Tiếp tục phát huy vai trò công đoàn ngành Ngân hàng bằng thực hiện tốt khâu đột phá nhiệm kỳ

Nguyễn Đức Lệnh 23/10/2023 07:15

Bằng các hoạt động tích cực, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Ngân hàng trong suốt nhiều năm qua. Đây là kết quả được khẳng định, không ngừng được phát huy, phát triển và được đổi mới, thực hiện bằng những chương trình hành động cụ thể qua từng nhiệm kỳ Đại hội công đoàn ngành.

Theo đó, tại nhiệm kỳ 2023-2028, chương trình hành động của công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã xác định khâu đột phá nhiệm kỳ, với những nội dung chính về: chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động, trọng tâm là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại, thương lượng tập thể mang lại lợi ích cho đoàn viên người lao động nhất là về thu nhập, điều kiện và thời gian làm việc; Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, củng cố nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn kiêm nhiệm tại các cấp công đoàn; Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Trên đây đều là những nội dung gắn với vai trò, yêu cầu và bản chất của hoạt động công đoàn. Song điểm mới và có ý nghĩa đột phá của các khâu này là xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ ngành, gắn với chiến lược phát triển ngành đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội và tình hình mới đối với ngành Ngân hàng, đối với hoạt động ngân hàng.

Chính vì lẽ đó, việc tổ chức thực hiện tốt các khâu đột phá, sẽ góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của công đoàn vào sự phát triển chung của ngành trong tình hình mới.

Trước tiên là thực hiện tốt chương trình hành động nhiệm kỳ, với nội hàm về chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội; về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng chất lượng; về thực hiện tốt công tác thi đua, phát huy vai trò và động lực của các phong trào thi đua yêu nước; về xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn; về nâng cao hiệu quả công tác nữ công và sự phát triển bình đẳng giới; về công tác quản lý hoạt động công đoàn…

Trong đó thực hiện tốt công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các cấp công đoàn, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, tham mưu đề xuất những kiến nghị xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích đoàn viên người lao động, có chế độ đãi ngộ đối với lực lượng lao động có năng lực, trình độ chuyên môn cao.

Thứ hai là phát huy vai trò của các cấp công đoàn cơ sở. Nghị quyết Đại hội công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của các cấp công đoàn cơ sở, không chỉ góp phần quan trọng trong thực hiện và thực hiện tốt nhiệm vụ công đoàn ngành mà còn cần làm tốt vai trò của tổ chức công đoàn tại cơ sở. Bởi điều này sẽ trở thành động lực và nguồn động viên cổ vũ rất lớn đối với người lao động tại cơ sở, qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động ngân hàng, nhiệm vụ ngành Ngân hàng. Mỗi công đoàn viên người lao động sẽ là những tuyên truyền viên, những người thực hiện và tiên phong trong đổi mới, sáng tạo nhờ gắn với hoạt động nghiệp vụ hàng ngày tại các tổ chức tín dụng.

Vẫn còn nguyên bài học về công tác phòng chống đại dịch lịch sử COVID-19 của ngành, của công đoàn ngành, của mỗi tổ chức tín dụng và các cấp công đoàn cơ sở và mỗi đoàn viên người lao động. Bằng sự đoàn kết, sáng tạo và cống hiến của người lao động, các đoàn viên công đoàn đã giúp cho ngành Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe vừa duy trì hoạt động hệ thống thông suốt, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội và an ninh tiền tệ” trong giai đoạn hết sức khó khăn, chưa từng có tiền lệ.

Thứ ba là việc phát huy vai trò người đứng đầu, vai trò chủ tịch công đoàn các cấp. Vai trò đó được thể hiện bằng hành động cụ thể và tính nêu gương để đưa chương trình hành động nhiệm kỳ của Công đoàn ngành và 2 giải pháp nêu trên đi vào thực tế cuộc sống có hiệu quả. Chỉ có chương trình hành động cụ thể và trách nhiệm thực thi tốt mới đảm bảo thực hiện tốt nghị quyết, thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ và các chỉ tiêu cụ thể mà Đại hội đã đề ra. Trong đó vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp công đoàn cơ sở cùng sự nhận thức và thực hiện trách nhiệm của mỗi đoàn viên người lao động có ý nghĩa quan trọng, là động lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết thông qua thực hiện tốt các khâu đột phá đã xác định, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đại hội nhiệm kỳ VII giai đoạn 2023-2028 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục phát huy vai trò công đoàn ngành Ngân hàng bằng thực hiện tốt khâu đột phá nhiệm kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO