Thứ 5, 01/10/2020
  • VN-Index: 905.21+1.23+0.14%
  • HN-Index: 132.93+1.2+0.91%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TS. Đào Lê Kiều Oanh; NCS. Nguyễn Thị Ngọc Duyên - Nghiên cứu - Trao đổi - 07/06/2019 13:49
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tập trung phân tích thực trạng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN) đổi mới sáng tạo, từ đó đề ra giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Ngày nhận bài: 20/5/2019 - Ngày biên tập: 22/5/2019 - Ngày duyệt đăng: 23/5/2019 (Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 10/2019)

Tóm tắt: Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, vấn đề khởi nghiệp bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế xét từ góc độ thể chế, chính sách và các điều kiện liên quan. Bài viết tập trung phân tích thực trạng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN) đổi mới sáng tạo, từ đó đề ra giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Từ khoá: tiếp cận tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bank credit approach of innovative start-ups

Abstract: Since the launch of Decision No.844/QĐ-TTg dated May 18th 2016 of the Prime Minister on the approval of “Supporting national start-ups ecosystems up to 2025”, start-ups related issues are paid much attention. However, activities of start-ups in Vietnam are facing with many constraints, from institutional and policy perspective and other relevant conditions. The article focuses on analyzing current status of bank credit approach of innovative start-ups, then proposes some solutions to enhance activities of innovative start-ups in the context of the international economic integration.

Key words: bank credit approach, innovative start-ups

1. Đặt vấn đề

 Có rất nhiều rào cản đối với việc tiếp cận vốn cho nhà khởi nghiệp. Thống kê từ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy hơn 80% vốn cho các doanh nghiệp mới thành lập là từ tiền tiết kiệm cá nhân hoặc huy động từ bạn bè và gia đình. Nguồn vốn này không đủ để hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển. Việc khó tiếp cận vốn ngân hàng đã khiến nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp mất cơ hội kinh doanh tiềm năng. Theo thống kê từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có đến 30% doanh nghiệp “không thể tiếp cận” nguồn vốn của các ngân hàng và 30% các doanh nghiệp khác nói “khó tiếp cận”. Thậm chí cả khi có những chính sách ưu đãi cũng rất ít doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không thể phát triển nếu thiếu một hệ sinh thái thuận lợi, trong đó có chính sách tín dụng của các ngân hàng. Do đó, việc phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm gia tăng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế quốc gia là hết sức cần thiết.

2. Cơ sở lý luận về doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) số 04/2017/QH14 đã đưa ra khái niệm DNNVV khởi nghiệp sáng tạo là DNNVV được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Đặc điểm của DNKN đổi mới sáng tạo là có tính đột phá, sáng tạo; có tính tăng trưởng cao; có tính rủi ro, việc phát triển của các DNKN đổi mới sáng tạo thường gắn liền với yếu tố công nghệ. Với những đặc điểm trên, các DNKN đổi mới sáng tạo thường gặp phải hàng loạt các trở ngại từ năng lực quản trị kinh doanh, chấp hành các thủ tục hành chính; các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn, quyền sở hữu trí tuệ và trở ngại lớn nhất đó chính là thiếu vốn, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay.

OECD (2018) nhấn mạnh rằng tiếp cận tài chính giữ vai trò then chốt để các DNKN đổi mới sáng tạo sáng tạo tăng năng suất và tăng trưởng. Cũng theo OECD (2018), kênh tiếp cận phổ biến là thông qua tín dụng ngân hàng. Trong thời gian qua, hiệu quả của nguồn vốn ngân hàng đối với hoạt động khởi nghiệp đã giảm xuống do không tìm được tiếng nói chung giữa ngân hàng thương mại và  DNKN.

3. Rào cản trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNKN tại Việt Nam

Vậy những rào cản của DNKN đổi mới sáng tạo trong tiếp cận tín dụng ngân hàng ở Việt Nam là gì?

-  Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 đã đưa ra các biện pháp khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và khuyến khích việc xếp hạng doanh nghiệp. Đồng thời, Quyết định số 1276/QĐ-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế đã đề xuất các nhóm hành động. Tuy nhiên, do phần lớn các DNKN đổi mới sáng tạo là doanh nghiệp mới thành lập, chủ doanh nghiệp là các nhóm cá nhân/cá nhân thực hiện các ý tưởng khai thác trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới nên việc xếp hạng tín dụng áp dụng trong trường hợp này không đáp ứng được các tiêu chí, do đó, cơ hội tiếp cận đối với những nguồn vốn tín dụng này là rất hạn chế. Cụ thể như sau:

Về điều kiện cho vay của ngân hàng: Nhiều ngân hàng thương mại áp dụng cùng một bộ tiêu chí thẩm định, cùng bộ tiêu chí xếp hạng rủi ro cho mọi doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến lớn mà chưa xét đến đặc thù riêng của các DNNVV, đặc biệt là DNKN đổi mới sáng tạo. Có thể tham khảo một số tiêu chí sau:

Tiêu chí sàng lọc khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) gồm: (1) doanh nghiệp phải hoạt động từ 2 năm trở lên, (2) không có nợ nhóm II, (3) doanh thu trên báo cáo tối thiểu 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VPBank còn hạn chế số vốn cho vay bằng 10% doanh thu, tổng dư nợ khống chế ở mức 5 tỷ đồng, báo cáo phải có xác nhận của cơ quan thuế và có thể yêu cầu tài sản đảm bảo hoặc không. Tiêu chí sàng lọc khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) gồm: (1) doanh nghiệp phải có thời gian hoạt động từ 2 năm trở lên, (2) doanh thu thuần từ 20 tỷ đồng trở lên. Ngoài ra, ngân hàng còn hạn chế số vốn cho vay bằng 10 % doanh thu, tổng dư nợ khống chế ở mức 4 tỷ đồng và có thể yêu cầu tài sản đảm bảo hoặc không. Tiêu chí sàng lọc khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) gồm: (1) doanh nghiệp phải có thời gian hoạt động từ 2 năm trở lên, (2) phải có báo cáo tài chính ít nhất hai năm. ACB có thể yêu cầu tài sản bảo đảm hoặc không.

Với những cơ chế sàng lọc như thế này, các DNNVV trong đó có DNKN đổi mới sáng tạo thường gặp nhiều bất lợi, mức đáp ứng thấp so với các doanh nghiệp lớn.

Trình độ quản lý của doanh nghiệp còn hạn chế: DNKN đổi mới sáng tạo chưa tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng một phần là do yếu kém năng lực quản trị và khả năng tài chính còn hạn chế, báo cáo tài chính còn chưa được kiểm toán và không công khai minh bạch để làm cơ sở cho các ngân hàng thẩm định để quyết định cho vay.

- Chương trình ưu đãi về lãi suất cho vay chưa được thiết kế phù hợp với đặc điểm của DNKN đổi mới sáng tạo. Có nhiều chương trình, chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay đối với các DNNVV, trong đó cũng đã hướng tới các tiêu chuẩn của DNKN đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, các chương trình, chính sách này vẫn còn nhiều điều kiện ràng buộc, chưa xem xét đầy đủ đến tính đặc thù của DNKN đổi mới sáng tạo là thời gian từ lúc thành lập đến lúc vay ngắn, chưa được xếp hạng tín dụng ổn định và các hồ sơ chưa đảm bảo một số tiêu chí theo yêu cầu. Hiện nay, có một số chính sách của Nhà nước, chương trình của NHTM hỗ trợ lãi suất có thể áp dụng cho DNKN đổi mới sáng tạo như trong bảng dưới đây:

 

- Hoạt động bảo lãnh tín dụng không hiệu quả. Các tiêu thức để được hưởng chính sách bảo lãnh tín dụng cũng là một trở ngại trong việc vay vốn của các DNKN. Luật Hỗ trợ DNNVV đã đưa ra vấn đề về Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV, trong đó quy định rõ: Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. Đồng thời, việc bảo lãnh tín dụng cho DNNVV dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín nhiệm của các doanh nghiệp này. Với quy định nêu trên, nhiều DNKN đổi mới sáng tạo sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn về tài sản bảo đảm và xếp hạng tín nhiệm do các DNKN đổi mới sáng tạo hầu hết đều mới kinh doanh và thường không có tài sản bảo đảm hoặc nếu có thì chỉ là những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, khó xác định được giá trị, vì vậy, không đủ điều kiện để được bảo lãnh vay vốn.

4. Kết luận và khuyến nghị

Để gia tăng khả năng tiếp cận tín dụng của các DNKN đổi mới sáng tạo, bài viết khuyến nghị một số vấn đề như sau:

Một là, cải thiện năng lực nội tại của DNKN đổi mới sáng tạo

Các DNKN đổi mới sáng tạo cần chấp nhận thất bại và cần học từ thất bại, tư duy lại để tìm ra hướng đột phá tái khởi nghiệp thành công, cần dũng cảm, không ngừng học hỏi. Khởi nghiệp là quá trình không ngừng nghỉ, không chỉ cho một cá nhân, của một gia đình, mà còn là khởi nghiệp của tỉnh, địa phương, thành phố, từ đó mới hình thành nên một quốc gia khởi nghiệp.

Khởi nghiệp cần có kiến thức chuyên môn, năng lực kinh doanh, kỹ năng quản trị. DNKN đổi mới sáng tạo và đặc biệt là nhà khởi nghiệp cần có kế hoạch tài chính rõ ràng để hỗ trợ kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kế hoạch cần cụ thể, thực tế không đầu tư dàn trải. Hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp phải đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng khi nhà đầu tư hay ngân hàng cần tìm hiểu về doanh nghiệp… DNKN đổi mới sáng tạo cần hiểu rõ bài toán thị trường trong khi huy động vốn bởi nhà đầu tư luôn tìm kiếm những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và các sản phẩm của doanh nghiệp phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Cần có chính sách nâng cao tinh thần khởi nghiệp và phát triển các kỹ năng từ ngành giáo dục. Cần đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình giáo dục phổ thông để sớm hình thành tinh thần khởi nghiệp cho giới trẻ. Bài học về tinh thần khởi nghiệp từ các quốc gia phát triển trên thế giới điển hình như Israel cho thấy, ý chí tự làm chủ của con người phải được tôi luyện thông qua giáo dục và xã hội từ khi còn nhỏ. Vì vậy, việc cải cách hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học theo hướng gắn giáo dục - đào tạo với hoạt động thực tiễn, đề cao tinh thần làm chủ, thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp là điều kiện tiên quyết để bản thân mỗi người hình thành ý chí tự thân lập nghiệp.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ kinh doanh. Các giải pháp này nhằm giúp các DNKN đổi mới sáng tạo vượt qua được các khó khăn về kinh doanh do thiếu các kiến thức cần thiết về kinh tế, quảng bá và kết nối mạng lưới. 

Hai là, đối với các ngân hàng thương mại: Thiết kế riêng các gói sản phẩm tín dụng cho các DNKN đổi mới sáng tạo, trong đó giảm bớt các điều kiện đánh giá về năng lực tài chính hay xếp hạng tín nhiệm DN mà có thể đánh giá dựa trên tiêu thức xác định DNKN đổi mới sáng tạo hoặc các tiêu chí đánh giá tính khả thi của phương án kinh doanh nhằm kiểm soát rủi ro mà không cần tài sản đảm bảo. Ngoài ra, ngân hàng cũng cần tăng cường mối liên kết với các DNKN đổi mới sáng tạo, tạo một sự gắn kết chặt chẽ giữa ngân hàng và doanh nghiệp để vừa có thể tăng khả năng cho vay, vừa có thể quản lý tốt việc sử dụng vốn và thu hồi nợ vay của doanh nghiệp. 

Ba là, xây dựng một chương trình tài chính đặc biệt dành cho DNKN đổi mới sáng tạo. Chính phủ có thể thông qua một tập đoàn tài chính quốc gia cho các DNKN đổi mới sáng tạo vay không thế chấp hoặc bảo lãnh trong một thời gian nhất định, thường là thời gian đầu của khởi nghiệp. Tuy nhiên, do tỷ lệ rủi ro của DNKN đổi mới sáng tạo cao nên nguồn vốn của chương trình này được coi như một khoản chi tiêu của Chính phủ.

Xem xét thực trạng hoạt động của DNKN đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay cho thấy đây vẫn là vấn đề mới, chưa thực sự được nhận thức một cách đầy đủ. Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, vấn đề khởi nghiệp bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế xét từ góc độ thể chế, chính sách và các điều kiện liên quan; những yêu cầu cụ thể liên quan tới khởi nghiệp và các điều kiện phụ trợ cho hoạt động này hiện vẫn còn rất thiếu vắng, trong đó vấn đề tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng cho hoạt động của DNKN đổi mới sáng tạo đang là khó khăn lớn cần được tập trung giải quyết.

Tài liệu tham khảo:

- Phan Hoàng Lan và Từ Minh Hiệu (2017), “Quy định pháp lý cho nhà đầu tư thiên thần”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 8 năm 2017, trang 57-60.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2017), Báo cáo nghiên cứu “Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo-Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho Việt Nam”.

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về “Quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ SMEs”

- OECD. (2018). Enhancing SME access to diversified financing instruments. Discussion Paper. SME Ministerial Conference 22-23 February 2018, Mexico City.

- Nguyễn Quân (2018), Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, Tài liệu Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2018, truy cập tại http://bcsi.edu.vn/tai-lieu-mo/tai-lieu-dien-dan-phat-trien-doanh-nghiep-Viet-Nam-2018-.html.

- Lương Minh Hà, Đỗ Thu Hằng, Vương Thu Trang (2015), “Khởi nghiệp Việt Nam: Từ niềm tin tới thực tế”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 19/2015.

- Nguyễn Thu Thủy (2015). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tiềm năng khởi sự của sinh viên đại học, Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

- Dan Senor và Saul Singer (2009), Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle, Twelve, New York.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Nghị quyết 68/NQ-CP: Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến nay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12/5/2020.

[Infographics] Kinh tế Việt Nam trong 9 tháng dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới thì đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế.

Thanh toán online phát triển sau đại dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều chuyên gia cho rằng, dịch COVID-19 chính là chất xúc tác góp phần khiến người tiêu dùng nhận ra những lợi ích thiết thực của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Trước thách thức của đại dịch, bài toán chuyển đổi số đã được đẩy nhanh tốc độ từ Chính phủ điện tử đến các lĩnh vực ngành nghề, thậm chí cả những hàng “cơm bụi” cũng không thể đứng ngoài cuộc. Với mục tiêu phát triển bền vững, các doanh nghiệp không thể đứng ngoài bài toán “chuyển đổi số”.

GDP 9 tháng năm 2020 tăng 2,12%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn sốt giá, bong bóng bất động sản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản mới đây, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Người dùng được chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng; Tăng mức phạt khi bán xăng dầu qua thùng, can, chai...Đó là một số chính sách quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2020.

“Học viện Tiểu thương VPBank” là dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với dự án “Học viện Tiểu thương”, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã vinh dự được Tạp chí Asiamoney tôn vinh là“Ngân hàng có dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” (Best Bank for Corporate social responsibility - CSR) năm 2020.

Ứng xử của Đảng viên Vietcombank trước Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Với tâm thế đón đầu và sự chuẩn bị tốt, mỗi Đảng viên Vietcombank sẽ tận dụng được những cơ hội từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, mang theo mình đủ năm bản sắc văn hóa Vietcombank: Tin - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Ngân hàng đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số”...

Thẻ Sacombank JCB dẫn đầu thị trường nhiều năm liền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2020 là năm thứ tư liên tiếp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được vinh danh và trao tặng các giải thưởng lớn về thẻ JCB, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của ngân hàng trong việc tiên phong khai thác cũng như dẫn đầu phát hành dòng thẻ này tại thị trường Việt Nam.

Hành trình 25 năm tạo dựng niềm tin của Ngân hàng Quốc Dân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tháng 9/2020 đánh dấu cột mốc 25 năm Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) có mặt trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam. Bước sang tuổi mới, với nội lực là nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ, quản trị rủi ro, NCB mang trong mình khát vọng vươn tầm, phát triển vượt bậc, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Ví MoMo khuyến cáo người dùng bảo mật mật khẩu và mã xác thực

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mật khẩu và mã xác thực (OTP) là “tài sản” của người dùng, do đó, không có bất kỳ quy trình cung cấp dịch vụ nào yêu cầu người dùng cung cấp, thông tin được khẳng định từ Ví điện tử MoMo,

VIB cung cấp bảo hiểm qua ứng dụng MyVIB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa triển khai cung cấp bảo hiểm sức khỏe qua ứng dụng ngân hàng di động, cho phép người dùng đăng ký và nhận hợp đồng chỉ trong một phút với mục tiêu đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm sức khỏe trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch. Tính năng này được phát triển trên ngân hàng di động MyVIB.

Shopee hợp tác với VPBank và Visa ra mắt “Thẻ tín dụng VPBank  Shopee”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/9/2020,  Shopee - nền tảng thương mại điện tử hàng đầu ở Đông Nam Á  hợp tác với VPBank và Visa ra mắt thẻ tín dụng VPBank - Shopee với ý tưởng giúp người dùng “Tận hưởng niềm vui mua sắm”.Theo đó, người dùng Shopee cũng sẽ nhận được nhiều quyền lợi độc quyền từ thẻ tín dụng VPBank - Shopee như chương trình miễn phí vận chuyển cả năm và hoàn tiền lên đến 10% trong 365 ngày cùng nhiều quà tặng trực tuyến, trải nghiệm kỹ thuật số tiên tiến.

Sacombank vào top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong lễ trao chứng nhận “Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2020” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức vào ngày 26/9 tại Hà Nội, Sacombank đã vinh dự lọt vào “Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”.

Nghị quyết 68/NQ-CP: Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến nay

Tin tức - P.V - 17:56 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12/5/2020.

“Học viện Tiểu thương VPBank” là dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam

Tin hội viên - Sao Mai - 17:46 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với dự án “Học viện Tiểu thương”, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã vinh dự được Tạp chí Asiamoney tôn vinh là“Ngân hàng có dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” (Best Bank for Corporate social responsibility - CSR) năm 2020.

Ứng xử của Đảng viên Vietcombank trước Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Với tâm thế đón đầu và sự chuẩn bị tốt, mỗi Đảng viên Vietcombank sẽ tận dụng được những cơ hội từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, mang theo mình đủ năm bản sắc văn hóa Vietcombank: Tin - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Ngân hàng đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số”...

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm một loạt lãi suất điều hành

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 16:07 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố điều chỉnh một loạt lãi suất điều hành, lãi suất huy động và cho vay tại các TCTD. Quyết định giảm lãi suất có hiệu lực từ ngày 1/10/2020.

Chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các TCTD

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 15:12 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đánh giá về những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội, ngày 30/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng nhóm báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG) tổ chức Diễn đàn Toàn cảnh ngân hàng Việt Nam 2020 với chủ đề: “Tái cơ cấu, xử lý nợ xấu: Kết quả và khuyến nghị chính sách”.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đề xuất xây sân bay tại huyện Ứng Hòa

Các Hiệp hội ngành, nghề - Văn Sinh - 15:08 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 5/8/2008, dự kiến sân bay thứ hai (sân bay quốc tế Nam Hà Nội) đặt tại khu vực huyện Ứng Hòa (Hà Nội).

[Infographics] Kinh tế Việt Nam trong 9 tháng dịch COVID-19

Tin tức - Minh Hoàng - Huy Hoàng - 13:54 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới thì đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế.

Thẻ Sacombank JCB dẫn đầu thị trường nhiều năm liền

Tin hội viên - Thúy Hằng - 13:39 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2020 là năm thứ tư liên tiếp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được vinh danh và trao tặng các giải thưởng lớn về thẻ JCB, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của ngân hàng trong việc tiên phong khai thác cũng như dẫn đầu phát hành dòng thẻ này tại thị trường Việt Nam.

Thanh toán online phát triển sau đại dịch COVID-19

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Trang - 13:36 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều chuyên gia cho rằng, dịch COVID-19 chính là chất xúc tác góp phần khiến người tiêu dùng nhận ra những lợi ích thiết thực của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Trước thách thức của đại dịch, bài toán chuyển đổi số đã được đẩy nhanh tốc độ từ Chính phủ điện tử đến các lĩnh vực ngành nghề, thậm chí cả những hàng “cơm bụi” cũng không thể đứng ngoài cuộc. Với mục tiêu phát triển bền vững, các doanh nghiệp không thể đứng ngoài bài toán “chuyển đổi số”.

Chiến lược biến Google thành "gã khổng lồ" công nghệ nghìn tỷ USD

Công nghệ - Mộc Tiên - 13:34 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Larry Page, đồng sáng lập của Google, đến nay công ty vẫn sử dụng kỹ thuật này. Hệ thống trên cũng được nhiều công ty lớn như Slack và Dropbox áp dụng.

GDP 9 tháng năm 2020 tăng 2,12%

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 10:47 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn sốt giá, bong bóng bất động sản

Các Hiệp hội ngành, nghề - Trần Kháng - 10:45 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản mới đây, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2020

Chính sách mới - M.H - 10:43 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Người dùng được chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng; Tăng mức phạt khi bán xăng dầu qua thùng, can, chai...Đó là một số chính sách quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2020.

Dành nguồn vốn hỗ trợ trồng mắc ca cho người dân 

Các Hiệp hội ngành, nghề - Anh Đức - 07:33 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì Hội nghị về kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam thời gian qua; định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ngày 29/9/2020.

Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2020 tiếp tục duy trì được ổn định

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:21 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sản xuất công nghiệp tháng 9/2020 đã có sự khởi sắc, thương mại, vận tải có dấu hiệu tăng trở lại, chứng khoán có tín hiệu phục hồi, giải ngân đầu tư công cải thiện rõ rệt, xuất siêu gần 17 tỷ USD, số hộ thiếu đói giảm mạnh… Dù không tăng cao nhưng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2020.

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tại Vietcombank chi nhánh Sở Giao dịch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Là lá cờ đầu của một NHTM có bề dày truyền thống lịch sử, bên cạnh việc thường xuyên chú trọng xây dựng, đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Vietcombank chi nhánh Sở giao dịch còn không ngừng nỗ lực tạo dựng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, lấy đạo đức trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, là định hướng xuyên suốt và cốt lõi để tạo nên những lớp cán bộ có đủ tài và đức.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết để huy động tiềm năng, lực lượng của tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9, Chi bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Chi bộ 27 Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank tổ chức buổi sinh hoạt chung chuyên đề quý III/2020 với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết để huy động tiềm năng, lực lượng của tổ chức hội viên cho hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng”.

Ngành Ngân hàng tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng dịch COVID-19 tại khu vực Tây Nguyên

Tin tức - Lan Nguyễn - 16:13 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3 với chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại”, diễn ra chiều ngày 28/9/2020, tại Đắk Lắk, hàng loạt câu hỏi đã được gửi tới lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham dự hội nghị.

Quản lý dữ liệu thông minh trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính

Hoạt động ngân hàng - Thu Trang - 16:08 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9/2020, tại Hà Nội, Viện Chiến lược ngân hàng phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Quản trị dữ liệu thông minh trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính”.

Đại dịch COVID-19 giáng "ba lần sốc" vào các nền kinh tế Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

Nhìn ra thế giới - Anh Lê - 15:04 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - COVID-19 giáng ba cú sốc vào các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, bao gồm: bản thân đại dịch, tác động kinh tế từ các biện pháp ngăn chặn, và ảnh hưởng từ suy thoái toàn cầu do đợt khủng hoảng gây ra. Cần nhanh chóng hành động để đảm bảo đại dịch không cản trở tăng trưởng và gia tăng tỷ lệ nghèo trong những năm tới, là lời kêu gọi trong ấn phẩm 'Từ Ngăn chặn đến Phục hồi', Báo cáo Cập nhật Tình hình kinh tế khu vực tháng 10/2020 của WB.

iPhone 12 mini có thể mang đến tin vừa vui vừa buồn

Công nghệ - Như Quỳnh - 14:48 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một báo cáo đến từ PhoneArena dựa trên phỏng đoán từ một số nhà phân tích cấp cao của Phố Wall đã mang đến một tin vừa vui vừa buồn cho iPhone 12 mini.

Hành trình 25 năm tạo dựng niềm tin của Ngân hàng Quốc Dân

Tin hội viên - Nguyên Khôi - 14:23 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tháng 9/2020 đánh dấu cột mốc 25 năm Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) có mặt trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam. Bước sang tuổi mới, với nội lực là nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ, quản trị rủi ro, NCB mang trong mình khát vọng vươn tầm, phát triển vượt bậc, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Thận trọng với tài khoản mạng xã hội mang tên ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Trang Bùi - 09:44 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều đối tượng đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội mang tên ngân hàng và lợi dụng việc trao đổi, thỏa thuận, giao dịch qua mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Đức Trung - 05:34 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về phát triển bền vững, trong đó nêu rõ 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Doanh nghiệp - H.Y - 05:27 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO